Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:1033

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-01-2017
Datum publicatie
23-04-2018
Zaaknummer
523 van 2017
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan een gewapende overval bij een koeriersdienstbedrijf, waarbij de aangeefster bedreigd is met een vuurwapen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres]

thans alhier gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 14 december 2017. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman mr. P.M.J. van der Biezen.

De officier van justitie, mr. T. Akkerman, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte terzake van het tenlastegelegde feit te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren, met aftrek van voorarrest.

verbeurdverklaring gevorderd van het inbeslaggenomen geld, de rotor van het merk ‘Bosch’, de schuurmachine van het merk ‘Black & Decker’, de speedcutter van het merk ‘Skill’ en de grinder van het merk ‘Black & Decker’. Tevens is teruggave gevorderd aan de verdachte van de overige inbeslaggenomen voorwerpen.

De raadsman heeft verweer gevoerd.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd:

dat hij op of omstreeks 16 juni 2017 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een mobiele telefoon van het merk en model Apple Iphone 7 en/of

- een mobiele telefoon van het merk en model Samsung S-6 en/of

- een hoeveelheid geld,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] en/of [naam bedrijf benadeelde partij], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn, verdachtes, mededader(s), hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hieruit bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

- een vuurwapen tevoorschijn heeft/hebben gehaald en/of (vervolgens) dat vuurwapen tegen de rechterribbenkast, althans het lichaam, van die [slachtoffer] heeft/hebben gedrukt en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft/hebben gezegd: “ No grites, no hables y todo va a salir bien” (Vrije vertaling: “Schreeuw niet, praat niet en dan zal alles goed komen”), althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- een vuurwapen tegen het hoofd van die [slachtoffer] heeft/hebben geplaatst en/of (vervolgens) die [slachtoffer] heeft/hebben gedwongen om de kluis te openen.

3 Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

Bewijsoverweging

Door de verdediging is vrijspraak bepleit. De verdediging heeft daartoe, als alternatief scenario, aangevoerd dat verdachte enkel op zoek was naar een appartement, dat de aangeefster een appartement voor hem zou zoeken, dat hij daarom twee keer naar die zaak was gegaan en dat hij onder bedreiging van de overvaller werd gedwongen mee te doen aan de overval.

Het gerecht acht het door de verdediging geschetste alternatieve scenario op geen enkele wijze aannemelijk geworden. Het gerecht overweegt hiertoe dat de verdachte pas ter terechtzitting het alternatieve scenario naar voren heeft gebracht, terwijl uit de verklaring van de aangeefster en de videobeelden geen enkel aanknopingspunt is te vinden voor de stelling dat de verdachte onder bedreiging van de andere man met donkere huidskleur werd gedwongen mee te doen aan de overval. Door de aangeefster is op geen enkel moment verklaard dat de verdachte naar een appartement op zoek was noch dat de verdachte door de man met donkere huidskleur werd bedreigd. Aangeefster heeft onder meer verklaard dat de verdachte na het binnentreden van de zaak twee mobiele telefoons van haar afpakte en dat zij door de verdachte werd gedwongen om samen met de man van donkere huidskleur de opslagruimte in te gaan. Voorts heeft zij verklaard dat beide mannen uiteindelijk samen wegliepen en vertrokken. De verklaring van de aangeefster wordt ondersteund door de videobeelden waarop is te zien dat de verdachte twee mobiele telefoons van de aangeefster afpakte en de aangeefster in de richting van de andere man duwde om met hem naar de opslagruimte te gaan. Vervolgens is te zien dat de verdachte bankbiljetten vanaf de tafel waar de aangeefster zat in een etui stopte en deze etui in de zak gelegen aan de voorzijde van zijn T-shirt stak en dat de andere overvaller als eerste de zaak verliet en dat verdachte een mevrouw binnenliet en vervolgens ook de zaak verliet. Het gerecht heeft geen enkele reden om aan de verklaring van aangeefster, die wordt ondersteund door de videobeelden, te twijfelen en is van oordeel dat er contra-indicaties zijn die het alternatieve scenario onaannemelijk maken. Het verweer wordt verworpen.

Bewezenverklaring

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

dat hij op of omstreeks 16 juni 2017 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een mobiele telefoon van het merk en model Apple Iphone 7 en/of

- een mobiele telefoon van het merk en model Samsung S-6 en/of

- een hoeveelheid geld,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] en/of [naam bedrijf benadeelde partij], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn, verdachtes, mededader(s), hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hieruit bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

- een vuurwapen tevoorschijn heeft/hebben gehaald en/of (vervolgens) dat vuurwapen tegen de rechterribbenkast, althans het lichaam, van die [slachtoffer] heeft/hebben gedrukt en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft/hebben gezegd: “ No grites, no hables y todo va a salir bien” (Vrije vertaling: “Schreeuw niet, praat niet en dan zal alles goed komen”), althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- een vuurwapen tegen het hoofd van die [slachtoffer] heeft/hebben geplaatst en/of (vervolgens) die [slachtoffer] heeft/hebben gedwongen om de kluis te openen.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

5 Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de wettige bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen zullen in geval van hoger beroep in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

6 Kwalificatie en strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

diefstal, voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo.artikel 2:288 en 2:289 van het Wetboek van Strafrecht.

Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

7 Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

8 Oplegging van straffen

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het gerecht na te noemen beslissing passend.

Het gerecht heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan een gewapende overval bij een koeriersdienstbedrijf, waarbij de aangeefster bedreigd is met een vuurwapen. Dit feit moet voor de aangeefster een angstige en schokkende ervaring zijn geweest. Slachtoffers van dergelijke feiten kunnen nog langdurig de (psychische) gevolgen hiervan ondervinden. Verder veroorzaken feiten zoals deze niet alleen gevoelens van angst bij de directe slachtoffers ervan, maar versterken zij ook gevoelens van onveiligheid in de Arubaanse samenleving. Als schadelijk voor het imago van Aruba als relatief veilig land, kunnen zij op termijn ook de economie en welvaart van dit land ondermijnen. Het gerecht neemt het de verdachte dan ook uiterst kwalijk dat hij, kennelijk louter gedreven door financieel gewin, heeft gekozen om een dergelijk ernstig feit te begaan. Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is dan ook geïndiceerd.

Het gerecht heeft acht geslagen op een uittreksel uit het algemene documentatieregister betreffende de verdachte d.d. 21 november 2017, waaruit blijkt dat de verdachte eerder tot een langdurige gevangenisstraf is veroordeeld voor het plegen van een soortgelijk feit. Dit heeft de verdachte er kennelijk niet van weerhouden opnieuw een soortgelijk feit te plegen.

Het gerecht heeft gelet op de straffen die in soortgelijke zaken, waar het gaat om recidive, plegen te worden opgelegd en is van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere straf dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur.

9 Inbeslaggenomen voorwerpen

A. Verbeurdverklaring

Het in beslag genomen geld, waarvan ter terechtzitting is gebleken dat het aan de verdachte toebehoort en geheel of grotendeels door middel van het bewezenverklaarde feit is verkregen, zal verbeurd worden verklaard.

De in beslag genomen rotor van het merk ‘Bosch’, de schuurmachine van het merk ‘Black & Decker’, de speedcutter van het merk ‘Skill’ en de grinder van het merk ‘Black & Decker’ worden ook verbeurdverklaard. De voorwerpen behoren aan de verdachte toe, kunnen door verdachte geheel of ten dele ten eigen bate worden aangewend en zijn uit de baten van het bewezenverklaarde feit verkregen.

B. Teruggave

Ten aanzien van de overige in beslag genomen voorwerpen zal de teruggave worden gelast aan de verdachte, nu deze voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is mede gegrond op de artikelen 1:62 en 1:68 van het Wetboek van Strafrecht.

11 Beslissing

Het gerecht:

verklaart bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde feit zoals hierboven bewezen geacht heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte hiervoor strafbaar;

kwalificeert het bewezenverklaarde als hierboven omschreven;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van VIJF (5) jaren;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

verklaart verbeurd de in rubriek 9A genoemde voorwerpen;

gelast de teruggave aan de verdachte van de in rubriek 9B genoemde voorwerpen.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. E.M.D. Angela en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 4 januari 2018, in tegenwoordigheid van de griffier.