Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:1020

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-12-2017
Datum publicatie
15-01-2018
Zaaknummer
414 van 2017
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arubaanse strafzaak: man veroordeeld voor diefstal met geweld op een hulpbestuurskantoor en medeplegen vuurwapen bezit. Straf: gevangenisstraf van 5 jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1984 in Aruba,

wonende in [woonplaats],

thans alhier gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 27 november 2017 en 28 november 2017. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. J.A.R. Bryson.

De officier van justitie, mr. W. Bos, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde feit 1 en feit 2 te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren, met aftrek van voorarrest.

De raadsvrouw heeft het woord gevoerd conform haar pleitaantekeningen.

De benadeelde partij Servicio di Impuesto heeft namens mevr. Angeline Geerman-Giel werkzaam als waarnemend directrice, ter terechtzitting een vordering tot schadevergoeding ingediend.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd:

1. dat hij op of omstreeks 31 maart 2017 in Aruba

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een zwarte tas met opschrift Departamento di Impuesto en/of een of meer ijzeren geldkistje(s) inhoudende een geldbedrag van ongeveer Afl. 13.718,-, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Hulpbestuurskantoor Santa Cruz en/of het Departamento di Impuesto althans het Land Aruba, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer],

gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s):

- die [slachtoffer] met kracht op zijn rug tegen het achterportier van de auto heeft/hebben geduwd

- de van dienstwege verstrekte pistool van die [slachtoffer] uit het holster heeft/hebben geprobeerd te halen

- die [slachtoffer] twee keer op zijn hoofd heeft/hebben geslagen

- met die [slachtoffer] heeft geworsteld terwijl hij, verdachte en/of een van zijn mededader(s) een vuurwapen in zijn hand vasthield en een schot heeft/hebben afgelost;

(artikel 2:291 jo artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht kunnen volgen

hij

op of omstreeks 31 maart 2017 in Aruba,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk zichzelf en een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot afgifte van een zwarte tas met opschrift Departamento di Impuesto en/of een of meer ijzeren geldkistje(s) inhoudende een geldbedrag van ongeveer Afl. 13.718,-, in elk geval aan enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het Hulpbestuurskantoor Santa Cruz en/of het Departamento di Impuesto althans het Land Aruba, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes mededader, welk geweld en bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader:

- die [slachtoffer] met kracht op zijn rug tegen het achterportier van de auto heeft/hebben geduwd

- de van dienstwege verstrekte pistool van die [slachtoffer] uit het holster heeft/hebben geprobeerd te halen

- die [slachtoffer] twee keer op zijn hoofd heeft/hebben geslagen

- met die [slachtoffer] heeft geworsteld terwijl hij, verdachte en/of een van zijn mededader(s) een vuurwapen in zijn hand vasthield en een schot heeft/hebben afgelost;

(artikel 2:294 jo artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

2. dat hij, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen op

31 maart 2017 te Aruba een vuurwapen en/of munitie, als bedoeld in artikel 3 eerste lid van de Vuurwapenverordening, voorhanden heeft/hebben gehad;

(artikel 3 van de Vuurwapenverordening jo artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

3 Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

Bewezenverklaring

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

1. dat hij op of omstreeks 31 maart 2017 in Aruba

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een zwarte tas met

opschrift Departamento di Impuesto en/of een of meer ijzeren geldkistje(s) inhoudende een

geldbedrag van ongeveer Afl. 13.718,-, in elk geval enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan Hulpbestuurskantoor Santa Cruz en/of het Departamento di Impuesto

althans het Land Aruba, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

verdachtes mededader(s), welk diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd

van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer] en/of,

gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken

en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s):

- die [slachtoffer] met kracht op zijn rug tegen het achterportier van de auto heeft/hebben geduwd,

- de van dienstwege verstrekte pistool van die [slachtoffer] uit het holster heeft/hebben geprobeerd te halen,

- die [slachtoffer] twee keer op zijn hoofd heeft/hebben geslagen,

- met die [slachtoffer] heeft geworsteld terwijl hij, verdachte en/of een van zijn mededader(s) een

V vuurwapen in zijn hand vasthield en een schot heeft/hebben afgelost;

2. dat hij, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen op

31 maart 2017 te Aruba een vuurwapen en/of munitie, als bedoeld in artikel 3 eerste lid van de Vuurwapenverordening, voorhanden heeft/hebben gehad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

Voor zover in de telastlegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring cursief weergegeven verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

5 Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de navolgende wettige bewijsmiddelen zijn vervat, waarbij ieder bewijsmiddel, ook in onderdelen, telkens slechts wordt gebezigd voor het bewijs van het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

Voor zover de hieronder opgenomen bewijsmiddelen worden aangeduid als ‘bijlage’, betreft het bijlagen bij het proces-verbaal van het Korps Politie Aruba, Divisie Algemene Recherche, Team Bijzondere Projecten, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 24 september 2017 gesloten en ondertekend door [verbalisant 1], brigadier eerste klasse bij voormeld korps.

Bijlage 3.20

1. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 31 maart 2017 gesloten en getekend door [verbalisant 2], hoofdagent bij het Korps Politie Aruba, voor zover inhoudende, als proces-verbaal van aangifte [slachtoffer], -zakelijk weergegeven-:

Heden was ik samen met een collega belast met het geldtransport van de hulpbestuurskantoren Santa Cruz, Savaneta en Sint Nicolaas. Omstreeks 15:23 uur arriveerden wij bij het hulpbestuurskantoor Savaneta. Ik stapte vanuit de auto terwijl mijn collega achter het stuur bleef zitten. Ik liep het hulpbestuurskantoor binnen en nam een zwarte tas en twee blauwkleurige ijzeren geldkistjes inhoudende een geldbedrag van Afl. 1000,- in elke kistje. Ik zette de zwarte tas en de twee blauwkleurige kistjes in de auto. Ik voelde dat iemand mij met kracht op mijn rug op het achterportier duwde zodat ik mij niet kon bewegen. Ik kon niet zien hoeveel personen op dat moment achter mij stonden. Deze persoon/personen probeerde(n) hierna mijn van dienst verstrekte pistool uit het holster te halen. Ik werd hierna gedurende een worsteling twee keer op mijn voorhoofd met een ijzeren voorwerp geslagen waardoor ik veel pijn op mijn hoofd voelde. Ik kon niets anders doen dan blijven worstelen gezien dat ik de arm van één van de overvallers, die in de auto stak, een zwart vuurwapen vasthield. Ik vreesde op dat moment voor mijn leven en veiligheid. Ik hield zijn schiethand met kracht vast zodat hij mij niet zou doodschieten. Op gegeven moment hoorde ik een harde klap. Het was een schot van het vuurwapen dat de overvaller in één van zijn handen vasthield. Het lukte de overvallers hierna de twee blauwkleurige geldkistjes en een zwarte tas die opgehaald werd bij het hulpbestuurskantoor te Santa Cruz inhoudende een geldbedrag van Afl. 13.718,- weg te nemen. De overvallers renden hierna weg.

Bijlage 3.24

2. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 31 maart 2017 gesloten en getekend door [verbalisant 3], brigadier bij voormeld korps, voor zover inhoudende, als verklaring van getuige [getuige 1], agent in opleiding, -zakelijk weergegeven-:

Heden, 31 maart 2017, omstreeks 15:30 uur was ik samen met twee collega’s bij Ritz te Savaneta. Mijn collega’s zijn genaamd [collega 1] en [collega 2]. Ik hoorde plotseling een harde klap. Het geluid kwam van hulpbestuurskantoor te Savaneta. Wij renden naar de hoofdverkeersweg toe om te zien wat er gaande was bij het hulpbestuurskantoor. Ik zag 5 onbekende mannen in oostelijke richting rennen. De mannen renden in noord/oostelijke richting weg. Zij gingen in de richting van Hao Ling Supermarket te Savaneta. Ik kreeg meteen het vermoeden dat er een gewapende overval op de hulpbestuurskantoor gepleegd werd gezien één van de mannen een pistool in zijn rechter hand vasthield (overvaller 1), gezien dat ik een harde klap had gehoord en gezien de manier waarop de mannen zeer verdacht aan het rennen waren. Ik liep meteen terug en stapte samen met mijn collega in mijn auto. Wij reden richting Hao Ling. Gekomen bij de kruising gelegen ten oosten van Hao Ling zag ik een man die in oostelijke richting aan het lopen was. Deze man deed heel verdacht en had een zwarte tas bij zich. Hij was in de zwarte tas aan het zoeken. Ik herkende deze man meteen als een van de overvallers die ik eerder ter hoogte van het hulpbestuurskantoor had gezien (overvaller 2). Hij was in bijzijn van een derde man (overvaller 3). Ik herkende de derde man ook meteen als een van de overvallers. Ik zag dat hij een voorwerp in zijn hand hield. Ter hoogte van een container gelegen schuin tegenover het “Chun Ho” te Savaneta zag ik twee auto’s op de zandweg geparkeerd. Eén van de auto’s was een rode auto van het merk Nissan Sentra en voorzien van het kentekenplaat nr. A-42250. De andere auto was een grijze auto van het merk en model Toyota Yaris. Ik zag dat overvallers 2 en 3 in de Toyota Yaris zaten. Ik zag dat overvaller 1 in de rode Nissan Sentra zat en hij trad op als bestuurder van de nissan sentra. Ik zag ook een vierde man op de achterbank van de rode nissan sentra. Ik herkende hem meteen als een van de overvallers (overvaller 4). Er bevond zich ook een vijfde persoon in deze auto. Ik zag beide auto’s wegrijden. Ik besloot om samen met mijn collega achter de nissan sentra aan te gaan. De nissan sentra reed de hoofdverkeersweg op en begon in westelijke richting weg te rijden. Wij hadden telefonisch het kentekennummer van de nissan sentra aan de Sectie Centrale Post van de politie doorgegeven.

Bijlage 3.2

3. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 3 april 2017 gesloten en getekend door [verbalisant 4] en [verbalisant 5], beiden brigadier eerste klasse bij het Korps Politie Aruba, voor zover inhoudende, als proces-verbaal van bevinding -zakelijk weergegeven-:

Op 31 maart 2017, omstreeks 15:25 uur werd door de dienstdoende centralist meegedeeld dat een overval zou hebben plaatsgevonden voor het hulpbestuurskantoor te Savaneta en dat de daders in een voertuig, zijnde een rode Nissan Sentra met kentennummer A-42250, zijn gevlucht. Deze rode auto zou de hoofdverkeersweg in westelijke richting hebben genomen. In verband hiermee zijn wij verbalisanten voornoemde auto gaan opsporen. Ter hoogte van JR Bar & Restaurant te Pos Chiquito zagen wij deze voornoemde Nissan Sentra in westelijke richting rijden. Wij hebben toen een achtervolging op deze auto ingesteld. In bedoelde auto zagen wij 3 inzittenden. Wij gaven opdracht aan het bestuurder om te stoppen. Wij zagen dat ter hoogte van het perceel Pos Chiquito 259-L de mede-inzittende vanuit de nissan sentra stapte en de mondi in rende. Wij zagen dat de nissan sentra hierna rechtsaf sloeg. Wij zagen vervolgens dat de bestuurder uit de nissan sentra stapte en in westelijke richting, zijnde de richting van een mondi wegrende.

Bijlage 3.4

4. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 31 maart 2017 gesloten en getekend door [verbalisant 6] en [verbalisant 7], respectievelijk hoofdagent eerste klasse en brigadier eerste klasse bij het Korps Politie Aruba, voor zover inhoudende, als proces-verbaal van bevinding -zakelijk weergegeven-:

Op 31 maart 2017 omstreeks 15.30 meldde de Politie Meldkamer dat er net een gewapende overval had plaatsgevonden op het Hulpbestuurskantoor te Savaneta. Verder meldde de meldkamer dat vermoedelijk de overvallers in een rode Nissan Sentra met kenteken A-42250 gevlucht waren en dat zij richting Pos Chiquito reden. Kort hierna hoorden wij via de politieportofoon dat de nissan sentra in de volkswoningen van Pos Chiquito ter hoogte van Pos Chiquito 249 werd gezien. Wij waren in de onmiddellijke omgeving. Kort hierna gaf een verkeerunit door dat een mannelijke persoon uit voornoemde auto was gestapt en hard wegrende. Gekomen ter hoogte van perceel Pos Chiquito 245-K zagen wij een man die heel erg hard rende en om de bocht kwam. Deze man was gekleed in een grijze broek, grijze T-shirt en was met blote voeten. Wij zagen dat bedoelde man bij het zien van dienstauto waarin wij reden erg schrok en probeerde ons te ontwijken. Hij sprong op de motorkap en kwam tegen de voorruit waardoor deze vernield werd. Ik, eerste verbalisant, stapte uit auto en ging te voet achter deze man. Ik zag dat bedoelde man in een gele Nissan March stapte. De auto reed weg. Ik zag dat de auto rechtsaf sloeg richting Club Universal. Kort hierna werd mijn bevinding doorgegeven aan de overige patrouilles. Hierna hoorden wij dat een mannelijke persoon ter hoogte van Club Universal werd aangehouden. Ter plaatse bij Club Universal zagen wij dat de aangehouden man, gekleed met grijze korte broek en wit/grijze T-shirt en blote voeten. Wij herkenden hem meteen als dezelfde man die even tevoren te voet om de bocht schoot en op het dienstvoertuig sprong. Tevens herkende ik hem als de man die ik te voet had achtervolgd en die vervolgens in een gele Nissan March was gestapt en daarna aangehouden werd. Deze man bleek te zijn genaamd: [verdachte].

Bijlage 2.3

5. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 31 maart 2017 gesloten en getekend door [verbalisant 8] en [verbalisant 9], respectievelijk brigadier eerste klasse en brigadier bij het Korps Politie Aruba, voor zover inhoudende, als proces-verbaal van aanhouding verdachte [verdachte] -zakelijk weergegeven-:

Op 31 maart 2017 werd door de dienstdoende centralist gemeld dat er een gewapende overval in het hulpbestuurskantoor te Savaneta had plaatsgevonden, dat onbekenden in een rode auto van het merk en model Nissan Sentra waren gestapt. Deze auto zou vervolgens naar Pos Chiquito zijn gegaan. In Pos Chiquito zouden een aantal personen zijn overgestapt in een geel kleurige personenauto van het merk Nissan, model March. Beide auto’s zouden door de wijk Pos Chiquito zijn gaan rijden. Er werd gemeld dat de nissan march ter hoogte van het gebouw Club Universal zou zijn. Wij waren op dat moment daar dichtbij in de buurt en reden naar dat gebouw. Toen wij de straat in reden, wees een persoon ons naar de zandweg gelegen ten oosten van Club Universal en zei dat een man uit een gele nissan march was gestapt en de bosjes in was gerend. Deze man zou een grijs kleurig T-shirt aan hebben. Wij reden meteen de zandweg in en parkeerde de auto om in de bosjes te zoeken. Toen wij naar de bosjes liepen zagen we een man op de grond in de bladeren liggen onder de bosjes. Wij hebben de man aangehouden. De man gaf later op te zijn genaamd: [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1984.

Bijlage 3.11

6. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 12 april 2017 gesloten en getekend door [verbalisant 1] en [verbalisant 3], respectievelijk brigadier eerste klasse en brigadier bij het Korps Politie Aruba, voor zover inhoudende, als proces-verbaal van fotoconfrontaties getuige [getuige 2] met vier verdachten -zakelijk weergegeven-:

Op 12 april 2017 werd de getuige, [getuige 2], agent in opleiding aan meervoudige fotoconfrontaties onderworpen.

De getuige herkende op fotobladnummer “2”, de man afgedrukt op fotonummer “1” en verklaarde hierna:

Dat hij de verdachte afgedrukt op fotoblad “2”, fotonummer “1” herkent als één van de overvallers die op 31 maart 2017, in de middaguren, de overval op de geldtransporteur bij het Hulpbestuurskantoor Savaneta had gepleegd;

Dat deze verdachte degene is die een vuurwapen in een van zijn handen vasthield;

Dat deze verdachte met zijn vuurwapen een schot had afgelost;

Dat hij deze verdachte aan de vorm van zijn gezicht heeft herkend.

Op fotoblad nummer “2”, fotonummer “1” staat de foto van de verdachte genaamd:

[verdachte], geboren op [geboortedatum] 1984, thans gedetineerd in het KIA.

Bijlage 3.12

7. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 12 april 2017 gesloten en getekend door [verbalisant 1] en [verbalisant 3], respectievelijk brigadier eerste klasse en brigadier bij het Korps Politie Aruba, voor zover inhoudende, als proces-verbaal van fotoconfrontaties getuige [getuige 3] met vier verdachten -zakelijk weergegeven-:

Op 12 april 2017 werd de getuige, [getuige 3], agent in opleiding aan meervoudige fotoconfrontaties onderworpen.

De getuige herkende op fotobladnummer “3”, de man afgedrukt op fotonummer “1” en verklaarde hierna:

Dat hij 50 % zeker is dat hij de verdachte op fotoblad 3 op fotonummer 1 herkent;

Dat hij de verdachte herkent als degene die een vuurwapen ter hoogte van Hulpbestuurskantoor in een van zijn handen vasthield.

Op fotoblad nummer “3”, fotonummer “1” staat de foto van de verdachte genaamd:

[verdachte], geboren op [geboortedatum] 1984, thans gedetineerd in het KIA.

Bijlage 3.10

8. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 12 april 2017 gesloten en getekend door [verbalisant 10] en [verbalisant 11], beiden brigadier eerste klasse bij het Korps Politie Aruba, voor zover inhoudende, als proces-verbaal van bevinding videobeelden -zakelijk weergegeven-:

Op 31 maart 2017, omstreeks 15:30 uur stuurde de dienstdoende centralist personeel van het Team bijzondere projecten naar het hulpbestuurskantoor te Savaneta alwaar een gewapende overval op de twee geldtransporteurs werd gepleegd. Gedurende een door het onderzoeksteam verricht onderzoek naar de mogelijke vluchtroute werd een hoeveelheid videobeelden ontvangen. Bedoelde beelden zijn allemaal opnames genomen op 31 maart 2017 in de middaguren. Het betreft videobeelden van “Start Point” die net tegenover de Hulpbestuurskantoorgebouw te Savaneta is gevestigd en de Chinese supermarkt “Hao Ling” die achter in de omgeving van bedoelde hulpbestuurskantoorgebouw is gevestigd.

Bevinding Start Point

De videobestanden geven een beeld in noordwestelijke richting op de parkeerplaats, hoofdverkeersweg leidende door Savaneta en gedeelte van het hulpbestuurskantoorgebouw. Het volgende werd waargenomen:

Omstreeks 14:36 uur parkeerde een zwart motorvoertuig ven het merk en model Toyota Tercel op de parkeerplaats van Star Point met de voorzijde in de noordelijke richting met zicht op het hulpbestuurskantoorgebouw.

Omstreeks 15:17 uur parkeerde een motorvoertuig van het merk en model Nissan Sentra op de parkeerplaats van het hulpbestuurskantoorgebouw.

Omstreeks 15:20 uur liep het slachtoffer naar het linkerachterportier van de Nissan Sentra en opende dit. Twee mannen die onder de bushalte zaten renden richting het slachtoffer. Een van deze mannen had zijn rechterhand getild alsof hij een vuurwapen daarin vasthield en beide mannen vielen het slachtoffer aan. Beide overvallers rukten en trokken met kracht in verschillende richtingen dan van het slachtoffer.

Omstreeks 15.20 uur stapten de bestuurder en de mede-inzittende van de toyota tercel uit. De bestuurder zal verder overvaller 3 genoemd worden en de mede-inzittende zal verder overvaller 4 genoemd worden.

Overvaller 3 rende hard richting overvallers 1 en 2.

Overvaller 4 liep met een looppas in dezelfde richting.

Bevinding Hao Ling

De videobestanden geven een beeld in de zuidelijke richting op de parkeerplaats en verharde weg leidende voor Hao Ling. Het volgende werd waargenomen:

Omstreeks 15:26, rende overvaller 3 hard vanuit de westelijke richting in de oostelijke richting weg met een zwart voorwerp in zijn linkerhand vast. Twee overvallers, van wie één een blauwe geldkist en zwarte tas vasthield, renden hem achterna. Hierna liep overvaller 4 ook in hun richting. Hij hield een blauwe geldkist in zijn linkerhand vast.

6 Kwalificatie en strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Feit 1, primair

diefstal, door twee of meer verenigde personen, vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijker te maken, strafbaar gesteld bij artikel 2:291 van het Wetboek van Strafrecht.

Feit 2

medeplegen van een overtreding van een verbod, gesteld bij artikel 3, eerste lid, van de Vuurwapenverordening strafbaar gesteld bij artikel 11 van de Vuurwapenverordening jo. artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd.

Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

7 Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

8 Oplegging van straf of maatregel

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het tezamen en in vereniging plegen van een gewapende overval. Bij de overval is geweld gebruikt en zelfs geschoten. De verdachte is daarbij herkend als de overvaller die heeft geschoten. Verschillende omstanders zijn getuige geweest van deze agressieve overval die op klaarlichte dag plaatsvond. Verdachte en zijn mededaders hebben met deze overval de rechtsorde ernstig geschokt en gezorgd voor gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving. Zij hebben niet alleen financiële schade, maar vooral ook grote angst en leed toegebracht. Slachtoffers van dergelijke daden kunnen nog langdurig lijden onder de geestelijke gevolgen daarvan. Als schadelijk voor het imago voor Aruba als relatief veilige toeristische bestemming, kan een dergelijk feit op termijn ook de economie en welvaart van dit land ondermijnen. Voorts kan het voorhanden hebben van een vuurwapen gevaarlijke situaties met zich meebrengen.

Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is op zich geïndiceerd.

Het gerecht heeft acht geslagen op een uittreksel uit het algemene documentatieregister betreffende de verdachte, waaruit blijkt dat verdachte nooit eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan gevangenisstraf van na te melden duur.

9 Inbeslaggenomen voorwerpen

De teruggave zal worden gelast van de onder verdachte in beslag genomen voorwerpen aan de verdachte, nu die niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

10 Benadeelde partij

Door de waarnemend directrice van Servicio di Impuesto is een vordering tot schadevergoeding ingediend, ter grootte van het weggenomen geldbedrag. Servicio di Impuesto is evenwel geen rechtspersoon, terwijl een toereikende machtiging om namens het Land Aruba een vordering in te dienen niet is overgelegd. Overigens blijkt uit de ingediende stukken dat de geleden financiële schade kennelijk is aangemeld bij de verzekeraar van het geldtransportbedrijf. Of er gelden zijn uitgekeerd is niet duidelijk geworden.

Om voornoemde redenen zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk worden verklaard. De vordering kan bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

11 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf mede gegrond op de artikelen 1:13, 1:62, 1:136 en 1:224 van het Wetboek van Strafrecht.

12 Beslissing

Het gerecht:

verklaart bewezen dat de verdachte de tenlastegelegde feiten zoals hierboven bewezen geacht heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte hiervoor strafbaar;

kwalificeert het bewezenverklaarde als hierboven omschreven;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) jaren;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

gelast de teruggave aan de verdachte van de in rubriek 9 genoemde voorwerpen;

verklaart de benadeelde partij Servicio di Impuesto in haar vordering niet ontvankelijk.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. M. Schoemaker en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 19 december 2017, in tegenwoordigheid van de griffier.