Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:1005

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-12-2017
Datum publicatie
04-01-2018
Zaaknummer
E.J. no. 2472 van 2017 / AUA201703036
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ – arbeid – geen sprake van een gewichtige reden die met zich brengt dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen dient te eindigen - verzoek om ontbinding arbeidsovereenkomst wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2018/73
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 19 december 2017

Behorend bij E.J. no. 2472 van 2017 / AUA201703036

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MERANTILLAS V.B.A.,

te Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: Riu,

gemachtigden: advocaten mrs. R.A. Wix en E.R. Zeppenfeldt,

tegen:

[verweerder],

te Aruba,

verweerder,

hierna ook te noemen: verweerder,

gemachtigde: advocaat mr. H.G. Figaroa.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met producties;

- de producties ingediend door verweerder;

- de aanvullende producties ingediend door Riu;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak.

1.2

Die behandeling heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 27 november 2017. Riu is ter zitting verschenen bij haar gemachtigden, die werden vergezeld door [naam directeur HR van Riu] (directeur Human Resources van Riu). Verweerder is verschenen samen met zijn gemachtigde. Verweerder heeft ter zitting gebruik gemaakt van de aan hem geboden gelegenheid om te antwoorden op het verzoekschrift, en dat onder overlegging van een pleitnota. Daarop heeft Riu gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om te repliceren. Tot slot heeft verweerder gedupliceerd.

1.3

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Verweerder is op 3 april 2015 bij Riu in dienst getreden in de functie van ‘bellman’ in het hotel van Riu (hierna: het hotel). In die hoedanigheid dient verweerder onder andere de check-out brieven bij de kamers van de hotelgasten die de volgende dag zullen uitchecken te bezorgen.

2.2

Verweerder heeft in de periode juli 2015 tot en met mei 2017 verschillende waarschuwingen zijdens Riu ontvangen.

2.3

In een aan verweerder gerichte brief van Riu van 30 mei 2017 is het volgende te lezen:

“Mediante e document aki nos kier notifica a verweerder (…), tur e warnings cu verweerder tin riba e file di dje:

  1. Verbal warning Julio 2015: No venir afeitado en varias ocasiones

  2. Written warning Noviembre 2015: invitar a clientes a hacer tours privados con el y entrar al hotel fuera de su horario a recogerlos. Algo que esta prohibido por haber en el hotel agencias que se dedican a ello.

  3. Verbal warning Marzo 2016: No estar en su puesto de trabajo y mentir sobre lo que estaba haciendo.

  4. Verbal warning Agosto 2016: Fue enviado a comprobar el apellido de un cliente y directamente le pidió el pasaporte sin justificación algún y violando la intimidad del cliente

  5. Written warning Noviembre 2016: se les ha comentado muchas veces los lugares donde deben estar para atender a los clients. Fue sorprendido sentado en el cuarto de las maletas con el móvil

  6. Verbal warning Marzo 2017: Venir nuevamente sin afeitar

  7. Written warning Marzo 2017: El relaciones publicas le indicó como poner las maletas en el check in y el empleado desobedecio la orden porque según el “asi era más sencillo”

  8. Verbal warning Abril 2017: Colocó las maletas de un cliente en el autobus incorrecto que iba al aeropuerto. Las maletas del cliente aparecieron 2 horas después en el lost&found del aeropuerto

  9. Written warning Mayo 2017: entrar a trabajar por la entrada del rest. Blossoms y casino. Entrada no autorizada para los trabajadores ya que no hay seguridad a la entreda

  10. Written warning Mayo 2017: nuevamente sin afeitar

Nos kier pone na altura na verweerder, cu esaki ta e ultima oportunidad pa sigue traha cu e compañia, si de ahora en adelante e verweerder ta kibra e Regla di Hotel (handbook) cu e empleado a wordo recibi dia di contratashon, nos ta bai tuma e terminacion di contrato laboral, tene en cuenta ya que esaki ta ultimo aviso.

(…)”.

2.4

Op 7 oktober 2017 was verweerder verantwoordelijk voor het bezorgen van de check-out brieven op de 15de 16de, 17de, en 18de verdieping van het hotel. Voornoemde brieven zijn de volgende dag in een prullenbak aangetroffen.

2.5

Verweerder is na dit laatste incident geschorst met doorbetaling loon.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Riu verzoekt het Gerecht om de arbeidsovereenkomst met verweerder te ontbinden zonder toekenning van een billijkheidsvergoeding aan verweerder, met veroordeling van verweerder in de kosten van deze procedure.

3.2

Verweerder voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door Riu verzochte.

3.3

Op de standpunten van partijen zal het Gerecht, waar nodig, nader ingaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Aan de orde is de beantwoording van de vraag of er sprake is van een gewichtige reden die met zich brengt dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen dadelijk of op korte termijn dient te eindigen, zoals bedoeld in artikel 7A:1615w BW.

4.2

Riu legt aan haar verzoek tot ontbinding van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst de stelling ten gronde dat verweerder, naast de diverse waarschuwingen die hij sinds zijn indiensttreding heeft gehad, op 7 oktober 2017 een redelijke opdracht heeft genegeerd. Verweerder heeft volgens Riu de check-out brieven die hij op de 15de 16de, 17de, en 18de verdieping van het hotel bij de kamers van de uitcheckende hotelgasten had moeten bezorgen, niet bezorgd. Die brieven zijn de volgende dag in de prullenbak aangetroffen. Hierdoor hebben meerdere gasten zich laat uitgecheckt als gevolg waarvan die kamers niet op tijd beschikbaar waren voor de nieuwe hotelgasten. Riu stelt dat verweerder hierover is gehoord en hem de gelegenheid is geboden om zich te verweren.

4.3

Het Gerecht stelt voorop dat het onderhavige verzoek van Riu pas naar aanleiding van het incident van 7 oktober 2017 is ingediend. Het Gerecht trekt hieruit de conclusie dat de hieraan voorafgaande waarschuwingen aan verweerder geen gewichtige redenen hebben opgeleverd voor ontbinding van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst. Dientengevolge zal alleen het incident van 7 oktober 2017 bij de beoordeling van het onderhavige verzoek betrokken worden, als zijnde de spreekwoordelijke druppel die voor Riu de emmer kennelijk heeft doen overlopen.

4.4

Verweerder heeft de hiervoor onder 4.2. vermelde stellingen van Riu ter zake van bedoelde check-out brieven gemotiveerd bestreden. Die stellingen staan daarom niet vast. Tegen de achtergrond van dat verweer ziet het Gerecht geen of onvoldoende grond om bedoelde stellingen voldoende aannemelijk te oordelen. Dit te meer omdat verweerder onbestreden heeft gesteld dat het op de weg van Riu had gelegen om bedoeld beweerdelijk verwijtbare feit met camerabeelden te onderbouwen, nu de werkplek van verweerder (met daarbij de bewuste prullenbak) voortdurend door middel van camera’s wordt geregistreerd. Eén en ander brengt met zich dat de onder 4.1 geformuleerde vraag ontkennend moet worden beantwoord en dat het ontbindingsverzoek van Riu daarom zal worden afgewezen.

4.5

Riu zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van verweerder, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 5, ad Afl. 1.250,-- per punt).

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

- wijst af het door Riu verzochte;

- veroordeelt Riu in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van verweerder, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 december 2017 in aanwezigheid van de griffier.