Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:10

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-01-2017
Datum publicatie
17-01-2017
Zaaknummer
E.J. 2003 van 2016
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Tussenbeschikking
Inhoudsindicatie

arbeidsrecht, art. 25 Faillissementsverordening

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 januari 2017

Behorend bij E.J. 2003 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

TUSSENBESCHIKKING

in de zaak van:

FEDERACION DI TRAHADORNAN DI ARUBA,

te Aruba,

hierna ook te noemen: FTA,

gemachtigde: de advocaat mr. H.G. Figaroa,

tegen:

de naamloze vennootschap

THE MILLENNIUM RESOURCE GROUP,

te Aruba,

hierna ook te noemen: TMRG, tevens failliet,

gemachtigde: de advocaat mr. E.H.J. Martis,

en

de naamloze vennootschap

EXI-GAMING EXECUTIVE ISLAND GAMING MANAGEMENT N.V. ARUBA,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Island Gaming,

gemachtigde: de advocaat mr. J.M. de Cuba.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 19 augustus 2016;

- het verweerschrift zijdens Island Gaming, overgelegd op de zitting van 18 oktober 2016;

- de producties zijdens Island Gaming, ingediend op 24 november 2016;

- de akte uitlating zijdens TMRG, genomen op de zitting van 8 november 2016.

De tussenbeschikking is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

2.1

FTA verzoekt het gerecht om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking:

a

voor recht te verklaren dat TMRG en Island Gaming hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de voldoening van het achterstallige salaris van de voormalige werknemers van TMRG vanaf de laatste salarisuitbetaling (15 december 2016) tot en met het tijdstip van de overname van de bedrijfsvoering door Island Gaming, een en ander conform artikel 7a:1615dc BWA;

b

voor recht te verklaren dat Island Gaming aansprakelijk is voor de uitbetaling van het salaris van de bij haar van rechtswege sedert het tijdstip van overname van de bedrijfsvoering van het Aura Casino in dienst getreden werknemers, een en ander conform artikel 7a:1615dc BWA;

c

TMRG en Island Gaming hoofdelijk te veroordelen om aan de werknemers tegen kwijting hun salarissen over de periode van 15 december 2015 tot en met de datum der overname te betalen;

d

Island Gaming te veroordelen om tegen kwijting aan de werknemers hun loon door te betalen vanaf de datum van overname, totdat de arbeidsovereenkomst op rechtsgeldige wijze zal zijn beƫindigd;

e

TMRG en Island Gaming hoofdelijk te veroordelen aan de werknemers te voldoen de wettelijke verhoging ex artikel 7a:1614q BWA over het onder c toe te wijzen bedrag;

f

Island Gaming te veroordelen aan de werknemers te voldoen de wettelijke verhoging ex artikel 7a:1614q BWA over het onder d toe te wijzen bedrag;

g

TMRG en Island Gaming te veroordelen aan verzoeker te betalen de wettelijke rente ex artikel 6:119 BWA over het onder c en d toegewezen bedragen, te rekenen vanaf de opeisbaarheid hiervan tot de dag der voldoening;

h

subsidiair, iedere andere door het gerecht in alle goede justitie te vernemen voorziening te treffen;

i

alles met veroordeling van verweerders in de kosten van het geding.

3 DE BEOORDELING

3.1

TMRG is bij vonnis van 23 september 2016 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. E.H.J. Martis, advocaat te Aruba tot curator.

3.2

Zoals uit bovenstaande blijkt heeft FTA mede een vordering ingesteld tegen de failliet. Deze vordering strekt tot voldoening van een verbintenis uit de boedel.

3.3

Voor zover tijdens de faillietverklaring aanhangige rechtsvorderingen voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben, wordt het geding na de faillietverklaring geschorst om alleen dan voortgezet te worden, indien de verificatie van de vordering betwist wordt. In dit geval wordt hij die de betwisting doet, in de plaats van de gefailleerde partij in het geding. Aldus artikel 25 Faillissementsverordening.

3.4

Het voorgaande brengt mee dat FTA de vordering tegen TMRG bij de curator ter verificatie moet indienen. Alleen als de vordering dan betwist wordt, wordt de onderhavige procedure tegen TMRG voortgezet. In verband hiermee zal de zaak, voor wat betreft de vordering tegen TMRG, nu ambtshalve worden doorgehaald om weer te herleven als daartoe een verzoek wordt gedaan.

4 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

haalt de zaak door voor zover deze gericht is tegen TMRG en verstaat dat deze op verzoek kan herleven als de vordering op de verificatievergadering van failliet wordt betwist;

bepaalt dat FTA en Island Gaming door de griffier worden opgeroepen voor de mondelinge behandeling van dinsdag 31 januari 2017 om 10:30 uur;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van maandag 10 januari 2017 in aanwezigheid van de griffier.