Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:922

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
21-12-2016
Datum publicatie
12-01-2017
Zaaknummer
K.G. 2687 van 2016
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort Geding. Vordering in de hoofdzaak en vrijwaring afgewezen. Tussenkomst geconverteerd in een bodemzaak en verwezen naar de AR rol.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 21 december 2016

Behorend bij K.G. 2687 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ABH PRODUCTION VBA h.o.d.n. BLUE FM,

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: Blue FM,

gemachtigde: advocaat mr. J.F.M. Zara,

tegen:

het openbaar lichaam

LAND ARUBA,

hierna ook te noemen: het Land,

gemachtigde: mevrouw mr. A.M. Wever,

en de zowel in vrijwaring opgeroepen als tussenkomende partij:

[X],

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: [X]

gemachtigde: advocaat mr. David Kock en/of D.G. Illis.

1 DE VERDERE PROCEDURE

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis in de vrijwaring van 11 november 2016;

- het incidenteel verzoek tot tussenkomst, ingediend op 14 december 2016;

- de brieven van 19 december 2016 van alle gemachtigden met producties;

- de pleitnota van mr. Wever;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 20 december 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen Blue FM bijgestaan door haar gemachtigde, Land Aruba bij haar gemachtigde en [X] bijgestaan door zijn gemachtigde mr. D.G. Illes, occuperende voor mr. D.G. Kock, alsmede de vertegenwoordiger van Blue FM [Z].

Hoewel Blue FM zich verzet tegen de tussenkomst is het gerecht van oordeel dat [X] een rechtens te respecteren belang heeft bij deze tussenkomst. Het verzoek is daarom mondeling toegewezen. De door [X] ingestelde vordering maakt daarmee deel uit van het geschil.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE BEOORDELING

in de hoofdzaak

2.1

De rechtsvraag die in de hoofdzaak beantwoording behoeft luidt of het Land bevrijdend heeft kunnen betalen aan [X]. Deze vraag is reeds mondeling bevestigend beantwoord. Hiertoe strekt het volgende.

2.2

Redengevend is dat het Land van meet af aan uitsluitend contact heeft gehad met [X] over de uitzendrechten met betrekking tot de plenaire vergaderingen van de Staten. Alle facturen werden verstuurd via het privé e-mailadres van [X] : [e-mailadres]. Via dit e-mailadres ontving het Land op 19 mei 2016 ook twee facturen, die betrekking hadden op de uitzendingen over de maanden september tot en met december 2015 en januari tot en met mei 2016. Conform de betalingsinstructies heeft het Land deze facturen voldaan. Op 19 mei 2016 was de heer [X] nog ingeschreven als directeur bij de kamer van Koophandel. Zelfs indien het Land het handelsregister geraadpleegd zou hebben, zou haar niets opgevallen zijn en kon zij ervan uitgaan dat [X] nog immer bevoegd was om de facturen in te dienen. Het enkele feit dat [X] een andere bankrekening opgaf leidt niet tot een ander oordeel. Dit geldt ook voor de stelling van Blue FM dat zij verschillende statenleden mondeling heeft geïnformeerd over het ontslag van [X]. Het Land betwist deze stelling immers en voor bewijsvoering is in kort geding geen plaats.

2.3

Een en ander heeft tot gevolg dat het gerecht voorshands van oordeel is dat Het Land bevrijdend heeft betaald aan [X]. Dit heeft tot gevolg dat de vordering in de hoofdzaak afgewezen wordt.

2.4

Blue FM wordt dan ook in de kosten van de hoofdzaak veroordeeld, gebaseerd op 2 punten van tariefgroep 6, zijnde Afl. 1.500,00 per punt.

In de vrijwaring

2.5

Nu de vordering in de hoofdzaak afgewezen wordt, wordt de vrijwaring eveneens afgewezen.

2.6

Nu vast staat dat [X] het Land onjuist heeft geïnformeerd, waardoor het Land weliswaar bevrijdend maar op onjuiste gronden aan hem heeft betaald en zich aldus genoodzaakt zag om [X] in vrijwaring op te roepen, wordt [X] in de kosten van de vrijwaring veroordeeld. Deze worden aan de zijde van het Land begroot op 1 punt van tariefgroep 5, zijnde Afl. 1.250,00.

in de tussenkomst

2.7

Zoals ter zitting reeds is besproken leent de vordering van [X] op Blue FM zich niet voor behandeling in kort geding, nu Blue FM deze gemotiveerd betwist en nadere bewijslevering niet mogelijk is. Conform het verzoek van [X] wordt de zaak tussen Blue FM en [X] geconverteerd in een bodemzaak en verwezen naar de AR rol van 11 januari 2017 voor conclusie van antwoord aan de zijde van Blue FM.

2.8

Het komt het gerecht geraden voor om de kosten van de tussenkomst te compenseren.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

in de hoofdzaak:

3.1

wijst de vordering van Blue FM af;

3.2

veroordeelt Blue FM in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van het Land worden begroot op Afl. 3.000,00 voor salaris gemachtigde;

in de vrijwaring

3.3

wijst de vrijwaring af;

3.4

veroordeelt [X] in de kosten van de vrijwaring, tot op heden begroot op
Afl. 1.250,00 voor salaris gemachtigde;

in de tussenkomst:

3.5

converteert de tussenkomst in dit kort geding in een bodemzaak tussen [X] en Blue FM en verwijst deze zaak naar de rol van 11 januari 2017 voor conclusie van antwoord aan de zijde van Blue FM;

3.6

bepaalt dat [X] en Blue FM ieder de eigen kosten van de tussenkomst dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 21 december 2016 in aanwezigheid van de griffier.