Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:916

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-11-2016
Datum publicatie
10-01-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1422 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Civiel - EJ - nihilstelling alimentatie

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 22 november 2016

Behorend bij EJ nr. 1422 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de alimentatiezaak tussen

[verzoeker],

wonende in Nederland,

VERZOEKER, hierna: de vader,

gemachtigde: mevrouw [naam],

en

1. [de moeder], hierna: de moeder,

2. [de dochter], de dochter,

beiden wonende in Aruba,

VERWEERDERS.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 16 juni 2016;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 11 oktober 2016, waaruit blijkt dat alleen de vader bij zijn gemachtigde is verschenen. De moeder en de dochter zijn, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit de moeder is op [datum] 1998 in Aruba geboren [kind 1] (de verweerder sub 2) en op [datum] 1999 in Aruba geboren [kind 2]. De kinderen zijn door de vader erkend. Uit het huwelijk tussen moeder en de vader is op [datum] 2008 in Aruba geboren [kind 3].

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van 15 oktober 2009 (EJ-2456/09) is de echtscheiding tussen de vader en de moeder uitgesproken en is bepaalt dat de vader met Afl. 300,- per kind per maand zal bijdragen in de kinderalimentatie.

3 HET VERZOEK

3.1

Het verzoek strekt tot wijziging van voornoemde beschikking van 15 oktober 2009 in die zin dat de alimentatiebijdrage ten behoeve van de minderjarigen op nihil wordt gesteld.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:401 lid 1 en 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud, bij latere uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken, indien zij nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen of indien zij van de aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord, doordat bij die uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

4.2

De vader heeft onderbouwd met stukken aangegeven dat hij thans geen werk heeft en dat hij zich heeft ingezet om werk te vinden. Het gerecht is van oordeel dat de vader voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden die een hernieuwde beoordeling mogelijk maakt van de vastgestelde kinderalimentatie.

4.3

De vader heeft naar het oordeel van het gerecht voldoende aannemelijk gemaakt thans niet draagkrachtig te zijn om enig bedrag aan kinderalimentatie te voldoen. De moeder en de jongmeerderjarige dochter zijn niet ter zitting verschenen en hebben geen verweer gevoerd. Het verzoek van de man is, gelet op het vorenstaande, toewijsbaar. De ingangsdatum van de wijziging van de bestreden beschikking zal worden bepaald op 1 december 2016.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

wijzigt de beschikking van dit gerecht van 15 oktober 2009 (EJ-2456/09) in dier voege dat de bijdrage van de man [de vader] in de kosten van verzorging en opvoeding van de jongmeerderjarige [kind 1], geboren op [datum] 1998 in Aruba en de minderjarigen [kind 2], geboren op [datum] 1999 in Aruba en [kind 3], geboren op [datum] 2008 in Aruba, met ingang van 1 december 2012 wordt bepaald op nihil.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 22 november 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.