Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:899

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-12-2016
Datum publicatie
09-01-2017
Zaaknummer
EJ nr. 2513 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-ondertoezichtstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 december 2016

behorend bij EJ nr. 2513 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

Belanghebbenden:

1. [X],

2. [Y],

3. [Z],

de minderjarigen,

[A], de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. C.S. Edwards,

[B], de vader van [X] en [Y],

gemachtigde: de advocaat mr. G.L. Griffith,

[gezinsvoogdes], de voorgestelde gezinsvoogdes.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 30 oktober2015,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 20 september 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen partijen bijgestaan door hun gemachtigden voornoemd, de Voogdijraad bij mevrouw A. Flanders en mevrouw L. Petrochi en Fundacion Guia Mi bij mevrouw [gezinsvoogdes].

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit de moeder is op [datum] 2008 in Aruba geboren [X], op [datum] 2009 in Aruba geboren [Y] en op [datum] 2011 in Aruba geboren [Z]. De minderjarigen sub 1 en sub 2 zijn door de vader erkend. De moeder oefent van rechtswege het gezag over de minderjarigen uit.

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van 3 november 2015 zijn de minderjarigen voorlopig onder toezicht gesteld en is er een machtiging verleend tot plaatsing van de minderjarigen in het kindertehuis [kindertehuis] tot aan de uitspraak van de definitieve ondertoezichtstelling.

3 HET VERZOEK

Het verzoek – zo begrijpt het gerecht – strekt er thans nog toe dat de minderjarigen onder toezicht worden gesteld met benoeming van mevrouw [gezinsvoogdes] tot gezinsvoogdes.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:254 e.v. van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) kan de rechter, indien een kind zodanig opgroeit dat het met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd, het kind onder toezicht stellen, met benoeming van een gezinsvoogd en met uithuisplaatsing, indien dit in het belang van de verzorging en opvoeding noodzakelijk is.

4.2

Uit het door de Voogdijraad omtrent de minderjarigen uitgebrachte rapport, en het ter zitting besprokene, blijkt dat er voldoende gronden bestaan om de minderjarigen onder toezicht te stellen. Het gerecht ziet aanleiding de termijn van de ondertoezichtstelling te bepalen op zes maanden.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [X], geboren op [datum] 2008 in Aruba, [Y], geboren op [datum] 2009 in Aruba en [Z], geboren op [datum] 2011 in Aruba, onder toezicht voor de duur van zes maanden ingaande heden,

benoemt mevrouw [gezinsvoogdes] tot gezinsvoogdes,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op 13 december 2016 door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, in aanwezigheid van de griffier.