Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:859

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
23-11-2016
Datum publicatie
05-01-2017
Zaaknummer
A.R. 1131 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontruiming indien gedaagde niet aan betalingsregeling van huurachterstand voldoet

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 23 november 2016

Behorend bij A.R. 1131 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de stichting

STICHTING FUNDACION CAS PA COMUNIDAD ARUBANO,

te Aruba,

hierna ook te noemen: FCCA,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

[GEDAAGDE],

te Aruba, [adres],

hierna ook te noemen: [gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 7 september 2016;

- de aantekeningen ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van 4 november 2016.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

[gedaagde] huurt van FCCA een woning.

2.2

[gedaagde] heeft niet voldaan aan de uit de huurovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

FCCA vordert – uitvoerbaar bij voorraad – ontbinding van de huurovereenkomst althans verklaring voor recht dat deze is ontbonden, met ontruiming en veroordeling van [gedaagde] tot betaling van (na wijziging van eis bij comparitie) Afl.8.080,16, te vermeerderen incassokosten en met de wettelijke rente, met veroordeling van [gedaagde] tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

FCCA grondt de vordering erop dat [gedaagde] toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.

3.3

[gedaagde] voert hiertegen verweer.

4 DE BEOORDELING

4.1

De vordering wordt in de kern genomen niet weersproken. [gedaagde] stelt dat een betalingsregeling is overeenkomen.

4.2

Ter zitting is gebleken dat [gedaagde] zich niet aan de overeengekomen betalingsregeling heeft gehouden. Deze is daarom ontbonden.

4.3

De vordering komt voor toewijzing in aanmerking. Ter zitting heeft FCCA wel toegezegd dat als [gedaagde] alsnog de betalingsregeling nakomt, zij het vonnis niet zal executeren.

4.4

De incassokosten zullen worden toegewezen overeenkomstig het Procesreglement 2016

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

ontbindt de huurovereenkomst met betrekking tot het perceel [adres] te Aruba;

veroordeelt [gedaagde] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis het pand / de woning aan de [adres] te Aruba te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en zaken tenzij deze zaken van FCCA zijn, en de sleutels af te geven aan FCCA;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan FCCA van een bedrag van Afl. 8.080,16, te vermeerderen met Afl. 750, incassokosten en de wettelijke rente, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom vanaf 24 mei 2016 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald en te vermeerderen met Afl. 781, (minus de huursubsidie) per maand vanaf 1 oktober 2016 tot de dag van ontruiming, onverminderd tussentijdse huurverhogingen;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van FCCA worden begroot op Afl. 1.350, aan griffierecht, Afl. 205,55 aan explootkosten en Afl. 1.000, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

verstaat dat FCCA heeft toegezegd dit vonnis niet ten uitvoer te leggen zolang [gedaagde] zich stipt houdt aan de ter comparitie afgesproken betalingsregeling en een bedrag gelijk aan de huur stipt op tijd betaalt.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 23 november 2016 in aanwezigheid van de griffier.