Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:853

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
30-11-2016
Datum publicatie
04-01-2017
Zaaknummer
K.G. 2699 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kort Geding. Huurovereenkomst. Ontruiming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 30 november 2016

Behorend bij K.G. 2699 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

[Eiser],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: advocaat mr. G.M. Sjiem Fat,

tegen:

[Gedaagde],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 27 oktober 2016;

- de pleitnota en productie van [eiser];

- de producties van [gedaagde];

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 18 november 2016.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 HET GESCHIL EN DE BEOORDELING DAARVAN

2.1

Tussen partijen bestaat een huurovereenkomst met betrekking tot de woning aan de [adres], (in het bewijs van de censo vermeld als [adres]) Aruba, waarbij de huurprijs Afl. 1.500,00 per maand bedraagt. In deze betalingen is een achterstand ontstaan die, tot het moment van uitbrengen van het verzoekschrift, Afl. 18.600,00 beloopt.

2.2 [

gedaagde] heeft het bestaan van de huurachterstand erkend. Zij heeft lange tijd geen geld gehad om huur te betalen. Aan [eiser] heeft zij laten weten dat een derde (mogelijk) in januari 2017 in staat is de woning te kopen.

2.3 [

eiser] heeft bij brief van 29 september 2016 de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden wegens het bestaan van de aanzienlijke huurachterstand. [eiser] vordert thans ontruiming van de woning, nu [gedaagde] daarin zonder recht of titel verblijft.

2.4

Voor toewijzing van een vordering als de onderhavige is noodzakelijk dat [eiser] daarbij voldoende spoedeisend belang heeft en dat te verwachten valt dat een dergelijke vordering in de bodemprocedure toewijsbaar zal zijn. Aan beide criteria is voldaan. De huurachterstand is zeer fors en van [eiser] kan niet te worden verlangd dat die daarmee langer genoegen neemt. Ook is te verwachten dat de bodemrechter niet anders zal oordelen.

2.5 [

gedaagde] heeft gewezen op de moeilijkheid een vervangende woning te vinden. Dat is echter geen belemmering tot toewijzing van de vordering, nu zij al vanaf 29 september 2016 weet dat zij de woning moet verlaten en dit vonnis ook voorzien zal worden van een ontruimingstermijn.

2.6 [

gedaagde] zal in de kosten van het geding worden veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

veroordeelt [gedaagde] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de woning aan de [adres] (adres) te [buurt], Aruba te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en zaken tenzij deze zaken van [eiser] zijn, en onder afgifte van de sleutels aan [eiser] de woning aan hem ter vrije en algehele beschikking te stellen;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [eiser] worden begroot op Afl. 450,00 aan griffierecht, Afl.232,88 aan explootkosten en Afl. 1.000,00 aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 30 november 2016 in aanwezigheid van de griffier.