Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:847

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
30-11-2016
Datum publicatie
04-01-2017
Zaaknummer
A.R. no. 2047 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 30 november 2016

Behorend bij A.R. no. 2047 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

Man,

wonende in Aruba,

eiser,

nader te noemen: “de man”,

gemachtigde: de advocaat mr. C.J.Hart,

tegen:

Vrouw,

wonende in Aruba,

gedaagde,

nader te noemen “de vrouw”,

gemachtigde: de advocaat mr. J.M.R.F. Scheper.

1 DE VERDERE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot en met 12 oktober 2016 blijkt uit het tussenvonnis van die datum. Op 8 november 2016 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden.

1.2

Vonnis is bij vervroeging bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Partijen zijn op 10 mei 1995 in Aruba onder huwelijkse voorwaarden gehuwd. Bij beschikking van 18 juni 2012 (en herstelbeschikkingen van 25 september 2012 en 9 oktober 2012) is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en de verdeling ingevolge de huwelijkse voorwaarden waarin partijen zijn gehuwd bevolen. Tevens werd deurwaarder L.R. Morales-Wix benoemd tot onzijdig persoon om die persoon te vertegenwoordigen die mocht weigeren of nalaten aan de verdeling mee te werken. De beschikking is op 14 november 2012 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Aruba.

2.2

De verdeling ingevolge de huwelijkse voorwaarden heeft nog niet plaatsgevonden.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

De man vordert, samengevat, dat het gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap van partijen beveelt op de door hem voorgestelde wijze, dan wel deze zelf vaststelt met benoeming notaris Johnson, met veroordeling van de vrouw in de proceskosten.

3.2

De vrouw verzet zich niet tegen verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap tussen partijen, maar heeft wel verweer gevoerd tegen verdeling op de door de man voorgestelde wijze.

3.3

Op de stellingen van partijen zal, voor zover nodig, in het hiernavolgende nader worden ingegaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Partijen zijn ter comparitie tot overeenstemming gekomen over de wijze van verdeling en hebben het gerecht verzocht in die zin te beslissen. Het gerecht zal dit doen en de verdeling vaststellen op de navolgende, door partijen gewenste wijze, waarbij het gerecht, als enerzijds gesteld en anderszijds onbetwist, als vaststaand aanneemt dat de onderstaande te verdelen goederen onderdeel vormen van de door en gedurende het huwelijk tot stand gekomen en opgebouwde gemeenschap tussen partijen een en ander conform de huwelijkse voorwaarden.

Voormalige echtelijke woning [adres] en perceel eigendomsgrond te [wijk]

4.2

De woning plaatselijk bekend als [adres] wordt toebeeld aan de vrouw tegen een waarde van Afl. 348.000,00. De notariskosten verbonden aan de juridische levering van het deel van de man aan de vrouw komen ten laste van de vrouw. Het perceel eigendomsgrond (Land Aruba, Eerste Afdeling, Sectie R, nr. 2445) wordt toebedeeld aan de man tegen een waarde van Afl. 85.000,00. De notariskosten verbonden aan de juridische levering van het deel van de vrouw aan de man komen ten laste van de man. Per saldo dient de vrouw aan de man te vergoeden wegens overbedeling Afl. 131.500,00 ((348.000 -/- 85.000) /2). Het gerecht zal notaris Johnson benoemen als notaris ten overstaan van wie de betreffende leveringsakte(s) gepasseerd zal/zullen worden. In de echtscheidingsbeschikking is reeds een onzijdig persoon benoemt om die persoon te vertegenwoordigen die mocht weigeren of nalaten medewerking te verlenen aan het passeren van de leveringsakte(s).

Roerende zaken

4.3.1

De volgende roerende zaken worden aan de man toegescheiden:

- Boot Renkum 2000,

- Motor Suzuki TL1000,

- 40’’ container,

- Auto Peugeot 404,

- Auto Mitsubishi Pejero,

- Auto Mazda 626,

- Auto Chevrolet Silverado,

- Kast van moederszijde man,

- Poster van Rotterdam,

- Trompet Jupiter,

- Stellage,

- Betonmolen,

- Dish Antenne.

4.3.2

De volgende roerende zaken worden aan de vrouw toegescheiden:

- Complete inboedel en huisraad woning [adres],

- Auto Toyota Tundra,

- Auto Audi A4.

4.3.3

De waardes van de roerende zaken zoals genoemd onder r.o. 4.3.1 en 4.3.2 worden tegenover elkaar weggestreept, zodat geen der partijen aan de ander te dier zake een overbedelingsvergoeding verschuldigd is.

Pensioenrechten

4.4

Partijen behouden hun aanspraak over en weer op de pensioenrechten die de andere partij gedurende het huwelijk heeft opgebouwd.

Belastingen

4.5

De man heeft in totaal Afl. 36.700,12 aan teruggaves over de periode dat partijen gehuwd zijn geweest uitgekeerd gekregen van de belastingdienst. De man zal de helft daarvan, zijnde Afl. 18.350,06 aan de vrouw vergoeden wegens overbedeling. Er zijn geen gemeenschappelijke belastingschulden bekend die verdeeld moeten worden.

Gebruiksvergoeding en alimentatieschuld

4.6

De vrouw heeft sedert de echtscheiding het gebruik gehad van de woning te [adres]. De man is ten aanzien van de inmiddels meerderjarig geworden zoon van partijen ([zoon]) (nog) alimentatie verschuldigd aan de vrouw. Deze alimentatieschuld berekend tot aan het moment van het passeren van de hiervoor bedoelde leveringsakte(s) bij de notaris (sedert meerderjarigheid van de zoon betrekking hebbende op levensonderhoud en studie) wordt verrrekend met de door de vrouw aan de man te betalen vergoeding voor het gebruik van de woning tot aan het passeren van de hiervoor bedoelde leveringsakte(s) bij de notaris, in die zin dat partijen te dier zake niets meer van elkaar te vorderen hebben. Deze schulden worden over en weer op hetzelfde bedrag vastgesteld en tegen elkaar weggestreept.

4.7

De vrouw maakt geen aanspraak meer op het erfdeel van de man in de nalatenschap van zijn overleden moeder.

4.8

Per saldo dient de vrouw een bedrag van Afl. 113.149,94 (Afl. 131.500 -/- 18.350,06) aan de man te vergoeden wegens overbedeling. De vrouw heeft ter zake financiering in de vorm van een hypothecaire geldlening verkregen bij APFA. De vrouw zal dit bedrag uiterlijk bij het passeren van de hiervoor bedoelde leveringsakte(s) bij de notaris aan de man betalen.

4.9

De proceskosten zullen worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

5.1

verdeelt de tussen partijen bestaand hebbende en inmiddels ontbonden huwelijksgoederengemeenschap ingevolge de huwelijkse voorwaarden van partijen op de hiervoor in dit vonnis bepaalde wijze;

5.2

benoemt notaris T.R. Johnson te Aruba tot notaris ten overstaan van wie de leveringsakte(s) betreffende de onroerende zaken genoemd in r.o. 4.2. gepasseerd zullen worden;

5.3

bepaalt dat de vrouw uiterlijk bij het passeren van de leveringsakte(s) bij de notaris aan de man wegens overbedeling dient te vergoeden een bedrag van Afl. 113.149,94.

5.4

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5

compenseert de proceskosten in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt;

5.6

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 30 november 2016 in aanwezigheid van de griffier.