Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:84

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-02-2016
Datum publicatie
15-02-2016
Zaaknummer
EJ nr. 2208 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

De ouders worden ontheven uit het ouderlijk gezag over de minderjarigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 9 februari 2016

Behorend bij EJ nr. 2208 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

Belanghebbenden:

X, de moeder,

Y, de vader,

A,

B,

de minderjarigen,

FUNDACION GUIA MI, de voorgestelde voogd.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 28 september 2015;

  • -

    het minderjarigenverhoor van 7 december 2015;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 8 december 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker bij mr. M. Ras-Pieternella en mevrouw A. Flanders, en de moeder in persoon. De vader heeft geen verweerschrift ingediend en is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit het huwelijk tussen de vader en de moeder is op [datum] 2000 in Nederland geboren A en op [datum] 2001 in Nederland geboren B. De ouders zijn gescheiden en oefenen het ouderlijk gezag over de minderjarigen gezamenlijk uit.

2.2

Bij beschikkingen van dit gerecht van 23 april 2013 (EJ-573/13) en 25 november 2014 (EJ-2123/14) zijn de minderjarigen telkens voor de duur van één jaar onder toezicht gesteld, met hun uithuisplaatsing.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot ontheffing van de ouders uit het ouderlijk gezag over de minderjarigen met benoeming van Fundacion Guia Mi tot voogd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:266 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) kan de rechter - op verzoek van de Voogdijraad - een ouder van het gezag over een of meer van zijn kinderen ontheffen, op grond dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen, mits het belang van het kind zich daar niet tegen verzet. Een ontheffing kan niet worden uitgesproken indien de ouder zich daartegen verzet, tenzij één van de uitzonderingen genoemd in artikel 1:268 lid 2 BWA, zich voordoet.

4.2

In het rapport van 8 september 2015 concludeert en adviseert de Fundacion Guia Mi het volgende:

De moeder kan geen basale zorg bieden aan de minderjarigen en heeft geen oog voor de basale behoeftes van de minderjarigen. De moeder kan niet onafhankelijk van haar zus of haar vriend functioneren, zij heeft geen eigen woning, geen inkomen en woont afwisselend bij haar vriend of haar zus. Zij functioneert op een laag niveau en maakt slechte keuzes met betrekking tot de minderjarigen. B ziet haar als een vriendin en niet als moeder en A respecteert haar autoriteit niet en kan haar overtuigen om alles voor hem te doen. De moeder kan geen grenzen stellen en de minderjarigen zijn niet veilig bij haar. Zij heeft psychiatrische begeleiding nodig maar wil dit niet omdat zij het niet nodig vindt. De ondertoezichtstelling heeft het beoogde resultaat niet bereikt en een verlenging daarvan zal geen verandering brengen omdat moeder niet openstaat voor begeleiding.

De vader oefent woont in Nederland en kiest er bewust voor om geen contact te hebben met de minderjarigen. Hij bekommert zich niet om de minderjarigen en houdt geen rekening met hun behoeftes.

Geadviseerd wordt om de ouders te ontheffen uit het ouderlijk gezag en de Fundacion Guia Mi te belasten met de voogdij over de minderjarigen.

4.3

Het gerecht is gelet op het bovenstaande van oordeel dat de ouders ongeschikt zijn om hun plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen. Voorts is het gerecht van oordeel dat na een ondertoezichtstelling van meer dan twee jaar met uithuisplaatsing van de minderjarigen, gegronde vrees bestaat dat deze maatregel door de ongeschiktheid van de ouders om hun plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen, onvoldoende is om de minderjarigen voor zedelijke of lichamelijke ondergang te behoeden. Het gerecht acht het in het belang van de minderjarigen dat de ontheffing wordt uitgesproken.

4.4

In het gezag over de minderjarigen dient dan te worden voorzien. De Fundacion Guia Mi voogd is bereid de voogdij over de minderjarigen te aanvaarden. Nu overigens niet is gebleken van bezwaren hiertegen, zal het gerecht het verzoek van de Voogdijraad om genoemde (rechts)persoon tot voogd te benoemen, toewijzen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

ontheft de ouders X en Y uit het ouderlijk gezag over A, geboren op [datum] 2000 in Nederland en B, geboren op [datum] 2001 in Nederland,

draagt aan de Fundacion Guia Mi de voogdij op over de minderjarigen voornoemd,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op 9 februari 2016 door de rechter mr. N.K. Engelbrecht in tegenwoordigheid van de griffier.