Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:822

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-11-2016
Datum publicatie
23-12-2016
Zaaknummer
P-2016/00646, P-2016/04692; P-2014/12251; P-2014/18937; P-2015/06216; P-2015/06857; P-2015/15838; 136, 304, 298, 299, 300, 301 en 303 van 2016
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Minderjarige verdachte heeft zich in de afgelopen jaren schuldig gemaakt aan vele strafbare feiten. Jeugddetentie van twaalf maanden. Oplegging van de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige voor de duur van 6 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 2001 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats],

thans alhier gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 8 april 2016, 16 juni 2016, 19 augustus 2016 en 4 november 2016. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadslieden, mr. J.F.M. Zara in de zaken met parketnummers P-2016/00646, P-2016/04692, P-2014/12251, P-2014/18937, P-2015/06216 en P-2015/15838 en mr. A. Caster, occuperende voor mr. M.M.M.C. Ecury, in de zaak met parketnummer P-2015/06857.

De officier van justitie, mr. Y. Pronk, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van de gevoegde feiten te veroordelen tot een jeugddetentie voor de duur van driehonderd en zestig (360) dagen waarvan eenendertig (31) dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee (2) jaren, met aftrek van voorarrest.

Tevens heeft de officier van justitie gevorderd de verdachte de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen op te leggen voor de duur van twee (2) jaar.

Voorts is onttrekking aan het verkeer gevorderd van de in de zaak P-2015/06857 inbeslaggenomen marihuana maler inhoudende op marihuana gelijkende kruiden en teruggave aan de verdachte verzocht van de in de zaak P-2015/15837 in beslag genomen goederen.

De raadslieden hebben het woord tot verdediging gevoerd.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is, met inachtneming van de gevorderde en toegewezen wijzigingen, tenlastegelegd:

P-2016/00646

dat hij op of omstreeks 13 januari 2016 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening onder meer heeft weggenomen een (zwarte)(heup)tas inhoudende:

- US $ 800,--, althans een geldbedrag en/of

- Afl. 350,--, althans een geldbedrag en/of

- een mobiele telefoon (van het merk ZTE) en/of

- een oplader en/of

- een pak sigaretten en/of

- een aansteker en/of

- een portemonee (inhoudende rijbewijs, debit- en creditkaarten) en

- een paspoort,

in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], zijnde een toerist die voor recreatieve doeleinden in het Land aanwezig is, in elk geval aan een ander en/of anderen dan aan verdachte en/of de mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of de mededader(s), hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld onder meer hieruit bestond dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s),

- de (heup)tas van die [slachtoffer 1] met kracht heeft/hebben vastgepakt en/of heeft/hebben weggerukt;

(artikel 2:291 van het Wetboek van Strafrecht)

P-2016/04692

dat hij op of omstreeks 27 december 2015 in Aruba met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (strand)tas met inhoud, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], zijnde die [slachtoffer 2] een toerist, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

(artikel 2:289 sub e van het Wetboek van Strafrecht)

P-2014/12251

[adres 1]

1. dat hij in of omstreeks de periode van 16 augustus 2014 tot en met 20 augustus 2014 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning of op een bij een woning behorend besloten erf, te weten [adres 1], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, in gebruik bij [slachtoffer 3], vertoefde(n), onder meer heeft weggenomen een laptop (van het merk HP) en/of een MIO (Wi-Fi)- apparaat en/of een (digitale) camera met oplader en/of een headphone (van het merk Iphone), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachtes mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s),

(artikel 2: 290 jo artikel 2:289 sub a en b van het Wetboek van Strafrecht)

[adres 2]

2. dat hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2014 tot en met 22 augustus 2014 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning of op een bij een woning behorend besloten erf, te weten [adres 2], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, in gebruik bij [slachtoffer 4], vertoefde(n), heeft weggenomen een laptop (van het merk HP), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachtes mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s),

(Artikel 2: 290 jo artikel 2:289 sub a en b van het Wetboek van Strafrecht)

P-2014/18937

dat hij op of omstreeks 21 november 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een tas met inhoud (vanuit een [merk auto] [kentekennummer]), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s), waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of het/de weg te nemen goed onder zijn bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s);

(artikel 2:289/2:288 van het Wetboek van Strafrecht)

P-2015/06216

1. dat hij op of omstreeks 5 mei 2015 in Aruba, opzettelijk [slachtoffer 6] heeft mishandeld door toen aldaar een tas op/tegen die de rechteronderarm van die [slachtoffer 6] te slingeren/gooien, tengevolge waarvan die [slachtoffer 6] pijn en/of letsel heeft ondervonden;

(artikel 2:273 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht)

2. dat hij op of omstreeks 5 mei 2015 in Aruba opzettelijk en wederrechtelijk een ruit van de deur van een klaslokaal, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6] en/of [naam school], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd;

(artikel 2:334 van het Wetboek van Strafrecht)

P-2015/06857

dat hij op of omstreeks 11 mei 2015 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening, in/uit een woning en/of op een bij een woning behorend besloten erf, te weten [adres 3], heeft weggenomen een paintball gun en/of een paintball pack, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder hun/zijn bereik heeft/hebben gebracht door middel van inklimming;

(artikel 2:289 jo 2:290 van het Wetboek van Strafrecht)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen

dat hij op of omstreeks 11 mei 2015 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk heeft vertoefd op een bij een woning behorend besloten erf, gelegen te [adres 3], in gebruik bij [slachtoffer 7], althans bij een ander of anderen dan bij verdachte en/of zijn mededader(s);

(artikel 2:65 van het Wetboek van Strafrecht)

P-2015/15838

1. dat hij op of omstreeks 25 november 2015 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning of op een bij een woning behorend besloten erf, te weten [adres 4], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, in gebruik bij [slachtoffer 8], vertoefde(n), heeft weggenomen diverse electronische apparatuur, waaronder laptops, mobiele telefoons en tablets en/of een geldbedrag en/of een zonnebril, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachtes mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of een valse sleutel,

(artikel 2:290 jo artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

2. dat hij op of omstreeks 1 december 2015 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning of op een bij een woning behorend besloten erf, te weten [adres 5], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, in gebruik bij [slachtoffer 9], vertoefde(n), heeft weggenomen een Ipad en/of een Iphone en/of twee fotocamera's en/of een geldkist met inhoud en/of Awg. 100,- althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachtes mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of een valse sleutel,

(artikel 2:290 jo artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

3 Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

Bewezenverklaring

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

P-2016/00646

dat hij op of omstreeks 13 januari 2016 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening onder meer heeft weggenomen een (zwarte)(heup)tas inhoudende:

- US $ 800,--, althans een geldbedrag en/of

- Afl. 350,--, althans een geldbedrag en/of

- een mobiele telefoon (van het merk ZTE) en/of

- een oplader en/of

- een pak sigaretten en/of

- een aansteker en/of

- een portemonnee (inhoudende rijbewijs, debit- en creditkaarten) en

- een paspoort,

in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], zijnde een toerist die voor recreatieve doeleinden in het Land aanwezig is, in elk geval aan een ander en/of anderen dan aan verdachte en/of de mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of de mededader(s), hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld onder meer hieruit bestond dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s),

- de (heup)tas van die [slachtoffer 1] met kracht heeft/hebben vastgepakt en/of heeft/hebben weggerukt;

P-2016/04692

dat hij op of omstreeks 27 december 2015 in Aruba met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (strand)tas met inhoud, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], zijnde die [slachtoffer 2] een toerist, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

P-2014/12251

[adres 1]

1. dat hij in of omstreeks de periode van 168 augustus 2014 tot en met 20 augustus 2014 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning of op een bij een woning behorend besloten erf, te weten [adres 1], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, in gebruik bij [slachtoffer 3], vertoefde(n), onder meer heeft weggenomen een laptop (van het merk HP) en/of een MIO (Wi-Fi)- apparaat en/of een (digitale) camera met oplader en/of een headphone (van het merk Iphone), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachtes mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s),;

[adres 2]

2. dat hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2014 tot en met 22 augustus 2014 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning of op een bij een woning behorend besloten erf, te weten [adres 2], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, in gebruik bij [slachtoffer 4], vertoefde(n), heeft weggenomen een laptop (van het merk HP), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachtes mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s),;

P-2014/18937

dat hij op of omstreeks 21 november 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een tas met inhoud (vanuit een [merk auto] [kentekennummer]), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s), waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of het/de weg te nemen goed onder zijn bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s);

P-2015/06216

1. dat hij op of omstreeks 5 mei 2015 in Aruba, opzettelijk [slachtoffer 6] heeft mishandeld door toen aldaar een tas op/tegen die de rechteronderarm van die [slachtoffer 6] te slingeren/gooien, tengevolge waarvan die [slachtoffer 6] pijn en/of letsel heeft ondervonden;

2. dat hij op of omstreeks 5 mei 2015 in Aruba opzettelijk en wederrechtelijk een ruit van de deur van een klaslokaal, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6] en/of [naam school], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd;

P-2015/06857

dat hij op of omstreeks 11 mei 2015 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, in/uit een woning en/of op een bij een woning behorend besloten erf, te weten [adres 3], heeft weggenomen een paintball gun en/of een paintball pack, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder hun/zijn bereik heeft/hebben gebracht door middel van inklimming;

P-2015/15838

1. dat hij op of omstreeks 25 november 2015 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning of op een bij een woning behorend besloten erf, te weten [adres 4], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, in gebruik bij [slachtoffer 8], vertoefde(n), heeft weggenomen diverse electronische apparatuur, waaronder laptops, mobiele telefoons en tablets en/of een geldbedrag en/of een zonnebril, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachtes mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of een valse sleutel,;

2. dat hij op of omstreeks 1 december 2015 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning of op een bij een woning behorend besloten erf, te weten [adres 5], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, in gebruik bij [slachtoffer 9], vertoefde(n), heeft weggenomen een Ipad en/of een Iphone en/of twee fotocamera's en/of een geldkist met inhoud en/of Awg. 100,- althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachtes mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of het/de weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of een valse sleutel,.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

Voor zover in de telastlegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring cursief weergegeven verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

5 Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte de bewezenverklaarde feiten heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de wettige bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen zullen in geval van hoger beroep in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

6 Kwalificatie en strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

P-2016/00646

Diefstal, vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijker te maken, terwijl het feit werd gepleegd door twee of meer verenigde personen, ten opzichte van een toerist die voor recreatieve doeleinden in het Land aanwezig is,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291, eerste en tweede lid, jo artikel 2:289, sub a en e, van het Wetboek van Strafrecht.

P-2016/04692

Diefstal ten opzichte van een toerist die voor recreatieve doeleinden in het Land aanwezig is,

strafbaar gesteld bij artikel 2:289, sub e, van het Wetboek van Strafrecht.

P-2014/12251

[adres 1]

1. Diefstal door twee of meer verenigde personen, in een woning, door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van inklimming,

strafbaar gesteld bij artikel 2:290 jo artikel 2:65 jo artikel 2:289, sub a en b, van het Wetboek van Strafrecht.

[adres 2]

2. Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak,

strafbaar gesteld bij artikel 2:289, sub a en b, van het Wetboek van Strafrecht.

P-2014/18937

Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak,

strafbaar gesteld bij artikel 2:289, sub a en b, van het Wetboek van Strafrecht.

P-2015/06216

1. Mishandeling,

strafbaar gesteld bij artikel 2:273, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

2. Opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:334, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

P-2015/06857

Primair: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van inklimming,

strafbaar gesteld bij artikel 2:289, sub a en b, van het Wetboek van Strafrecht.

P-2015/15838

1. Diefstal door twee of meer verenigde personen, in een woning door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak,

strafbaar gesteld bij artikel 2:290 jo artikel 2:65 jo artikel 2:289, sub a en b, van het Wetboek van Strafrecht.

2. Diefstal, door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak,

strafbaar gesteld bij artikel 2:290 jo artikel 2:65 jo artikel 2:289, sub b, van het Wetboek van Strafrecht.

Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

7 Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

8 Oplegging van straf of maatregel

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte, thans pas 15 jaar, heeft zich in de afgelopen jaren schuldig gemaakt aan vele strafbare feiten: een diefstal in vereniging met geweld op een toerist door een tas weg te rukken, een (eenvoudige) diefstal van een tas van een toerist, drie woninginbraken met braak of inklimming, waarvan twee in vereniging, een diefstal in vereniging vanuit een erf middels inklimming, een diefstal in vereniging met braak vanuit een berghok, een diefstal in vereniging met braak vanuit een auto, een mishandeling van een leraar en een vernieling op school.

Verdachte heeft bij het plegen van al die strafbare feiten geen oog gehad voor het leed en de overlast die hij door het plegen van deze feiten bij anderen heeft aangericht en heeft alleen gedacht aan geldelijk gewin.

Woninginbraken veroorzaken niet alleen de nodige materiële schade, maar maken ook een forse inbreuk op de privacy van de slachtoffers. Het is voor slachtoffers van woninginbraken vaak bijzonder stressvol om te leven met de wetenschap dat een vreemde in hun woning is geweest en hun persoonlijke bezittingen heeft doorzocht. De door de verdachte gepleegde inbraken en andere diefstallen hebben veel impact op de slachtoffers en de samenleving in het algemeen. Dergelijke feiten zorgen voor gevoelens van onrust en onveiligheid.

Daarnaast heeft verdachte een toerist overvallen en van een andere toerist een tas weggenomen. Verdachte is met zijn handelen geheel voorbij gegaan aan de gevoelens van grote onrust en onveiligheid die door zijn gedragingen zijn veroorzaakt. Hetgeen hij heeft begaan is ook schadelijk voor het imago voor Aruba als relatief veilig land. Toerisme is namelijk een van - zo niet - de grootste economische steunpilaar voor Aruba, dat door dergelijk handelen ernstig wordt aangetast en grote gevolgen kan hebben voor het Arubaanse economisch en financieel bestel.

Verder heeft verdachte zich misdragen op school door zich schuldig te maken aan mishandeling van een leraar en vernieling van een ruit van de deur van een klaslokaal. Met de mishandeling heeft hij inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de betreffende leraar terwijl vernieling een ergerlijk feit is dat aan de school schade heeft berokkend.

Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is op zich geïndiceerd.

Ten voordele van verdachte geldt dat hij nooit eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld.

De reclassering heeft gerapporteerd dat er sprake is van een problematische opvoedingssituatie en de moeder van de verdachte pedagogisch onmachtig is. De reclassering acht hulpverlening binnen het gedwongen kader geïndiceerd en heeft geadviseerd om de verdachte te plaatsen in een jeugdinrichting voor moeilijk opvoedbare jongeren.

De verdachte is onderzocht door psycholoog drs. J.S. Maduro en forensisch orthopedagoog drs. Roerink. De psycholoog heeft kort samengevat geconcludeerd dat de verdachte meer structuur en discipline dient te krijgen. De forensisch orthopedagoog heeft een uitgebreide rapportage omtrent de verdachte uitgebracht. Zij heeft onder meer het volgende gerapporteerd. De verdachte functioneert cognitief op moeilijk lerend niveau. Er is sprake van een impulsieve ego-ontwikkeling. De verdachte is gericht op directe behoeftebevrediging en heeft geen oog voor de lange termijn. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er bij de verdachte sprake is van een Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis (ODD) en/of een Hechtingsstoornis. Deze problematiek was aanwezig ten tijde van het plegen van de ten laste gelegde feiten. De verdachte had wel handelingsalternatieven en is toerekeningsvatbaar. De verdachte is kwetsbaar in het contact met delinquente leeftijdsgenoten. Het is van belang dat de verdachte door een psychiater wordt onderzocht om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van ODD en/of hechtingsproblematiek. Indien er sprake is van ODD en dit onbehandeld blijft, bestaat er een kans dat de verdachte een antisociale persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt. Behandeling kan plaatsvinden aan de hand van de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige. De problematiek zou residentieel behandeld kunnen worden bij de Forensische Besloten Afdeling (FBA) van het Orthopedagogisch Centrum (OC), mits geopend. Indien plaatsing op de FBA niet tot de mogelijkheden behoort, wordt na een eventuele detentieperiode, geadviseerd de dagbehandeling bij het OC op te leggen.

Het gerecht neemt de hiervoor genoemde bevindingen en conclusies van de forensisch orthopedagoog over. De verdachte heeft zijn medewerking geweigerd aan een onderzoek door een psychiater, zodat niet vastgesteld kon worden of er bij de verdachte sprake is van de diagnose ODD en/of hechtingsproblematiek. De verdachte heeft reeds geruime tijd in voorlopige hechtenis doorgebracht. Het gerecht heeft aan de hand van de bewezen geachte feiten niet vast kunnen stellen dat de veiligheid van personen of goederen het opleggen van de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen eist.

Het gerecht ziet evenwel naar aanleiding van de bevindingen van de reclassering, psycholoog en forensisch orthopedagoog voldoende noodzaak en redenen om in aansluiting op een op te leggen onvoorwaardelijke jeugddetentie, waarvan de verdachte reeds het overgrote deel in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, het advies van de forensisch orthopedagoog op te volgen in die zin dat de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige aan de verdachte wordt opgelegd in de vorm van dagbehandeling met de noodzakelijke interventies bij het OC gedurende een half jaar. De veelheid van de door de verdachte gepleegde strafbare feiten en de problematiek van de verdachte geven hiertoe aanleiding, terwijl de maatregel in het belang is van de verdere ontwikkeling van de verdachte.

Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan jeugddetentie van na te melden duur, op te volgen door de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige in na te melden vorm.

9 Inbeslaggenomen voorwerpen

A. Teruggave

De teruggave aan de verdachte zal worden gelast van de in beslag genomen

- blauwkleurige mobiele telefoon van het merk BLU met oplader en

- witkleurige mobiele telefoon van het merk Samsung model DUOS, in een zwart hoesje, nu deze niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

B. Niet in staat te beslissen

Het gerecht acht zich niet in staat te beslissen over de in de zaak met parketnummer

P-2015/06857 in beslag genomen marihuana maler inhoudende op marihuana gelijkend kruid.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf en maatregel zijn mede gegrond op de artikelen 1:62, 1:136, 1:164, 1:165, 1:177 en 1:178 van het Wetboek van Strafrecht.

11 Beslissing

Het gerecht:

verklaart bewezen dat de verdachte de tenlastegelegde feiten zoals hierboven bewezen geacht heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte hiervoor strafbaar;

kwalificeert het bewezenverklaarde als hierboven omschreven;

veroordeelt de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van TWAALF (12) maanden;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

legt op aan de veroordeelde de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige voor de duur van zes (6) maanden, aan te vangen na afloop van en in aansluiting op de opgelegde jeugddetentie, bestaande uit dagbehandeling bij het Orthopedagogisch Centrum, waarbij de verdachte de door het Orthopedagogisch Centrum noodzakelijk te achten interventies zal volgen en waarbij de verdachte zich dient te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen te geven door of namens het Orthopedagogisch Centrum, ook als dat inhoudt dat de verdachte zich gedurende de duur van de maatregel onder ambulante (psychotherapeutische) behandeling zal laten stellen;

beveelt, voor het geval de veroordeelde niet naar behoren aan de tenuitvoerlegging van de maatregel heeft meegewerkt, dat de maatregel zal worden vervangen door jeugddetentie voor de duur van zes (6) maanden;

gelast de teruggave aan de verdachte van de in rubriek 9A genoemde voorwerpen;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis in de zaak met parketnummer P-2016/00646 met ingang van het tijdstip dat de duur van deze hechtenis gelijk wordt aan die van de opgelegde straf;

heft op de geschorste bevelen tot voorlopige hechtenis in de zaken met parketnummers

P-2015/15838 en P-2015/06857.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. M. Schoemaker en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 18 november 2016, in tegenwoordigheid van de griffier.