Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:81

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-02-2016
Datum publicatie
15-02-2016
Zaaknummer
EJ nr. 1464 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Machtiging tot verdeling van de nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 9 februari 2016

Behorend bij EJ nr. 1464 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1 A,

2. B ,

3. C ,

4. D ,

5. E ,

6. F ,

7. G ,

8. H ,

9. I ,

10. J ,

11. K ,

12. L ,

13. M ,

allen wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. J.M.R.F. Scheper.

Belanghebbenden:

(andere) erfgenamen van X,

zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 3 juli 2015;

  • -

    de rolbeschikking van 9 december 2015, waarbij de zaak is verwezen naar de EJ-zitting;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 26 januari 2016 waaruit blijkt dat verzoekers in persoon aanwezig waren, bijgestaan door hun gemachtigde voornoemd.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Verzoekers zijn deelgenoten in de nalatenschap van hun (groot)vader wijlen X, geboren op [datum] 1911 in Aruba en overleden op [datum] 1962 in Aruba.

2.2

Tot de nalatenschap van wijlen X behoort het huurrecht van een perceel huurgrond gelegen te [plaats], kadastraal bekend als Land Aruba, [afdeling], [sectie], [nummer], met daarop het gebouwde betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als [adres] (hierna: het registergoed).

2.3

Bij beschikking van dit gerecht van 17 maart 2015 (EJ-2506/14) zijn (een aantal) deelgenoten gemachtigd om het registergoed tegen een bedrag van Afl. 80.000,- onderhands te verkopen aan de koper, Y. Bij die beschikking heeft de rechter tevens overwogen dat verzoekers, nu niet op grond van artikel 3:185 BW om verdeling van de gemeenschappelijke boedel dan wel van een goed uit de boedel is verzocht, de opbrengst van de woning niet kunnen verdelen, en de opbrengt, in afwachting van de verdeling, onder de notaris moet worden gedeponeerd.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe om aan ieder der verzoekers afzonderlijk machtiging te verlenen om de verdeling van het registergoed te doen geschieden door onderhandse verkoop en levering van het registergoed aan de koper, met bevel aan de notaris om ieder der gerechtigden het deel van het saldo van de verkoopopbrengst conform de wet aan hen uit te keren.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gebaseerd op artikel 3:185 Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW). Op grond van deze bepaling gelast de rechter op vordering van de meest gerede partij de wijze van de verdeling of stelt hij zelf de verdeling vast, rekening houdende naar billijkheid zowel met de belangen van de partijen als met het algemeen belang. Ingevolge het tweede lid komt als wijze van verdeling hierbij in aanmerking de verdeling van de netto-opbrengst van het goed nadat dit op een door de rechter bepaalde wijze zal zijn verkocht.

4.2

Nu reeds bij beschikking van 17 maart 2015 machtiging is verleend om het registergoed onderhands te verkopen aan de koper, Y, tegen een bedrag van Afl. 80.000,-, het registergoed inmiddels is verkocht maar nog niet geleverd en de verzoekers in afwachting zijn van de verdeling van de netto-opbrengst, zal het gerecht de wijze van verdeling, in de zin van verdeling van de netto-opbrengt van het goed, vaststellen.

5 DE BESCHIKKING

Het gerecht:

machtigt ieder der verzoekers afzonderlijk om het huurrecht van het perceel huurgrond gelegen te [plaats], Aruba, kadastraal bekend als Land Aruba, [afdeling], [sectie], [nummer], met het daarop gebouwd betonstenen woonhuis plaatselijk bekend als [adres], behorende tot de nalatenschap van wijlen X, te leveren aan de koper, Y, nadat het registergoed conform de beschikking van dit gerecht van 17 maart 2015 (EJ-2506/14) is verkocht.

beveelt aan de notaris, ten overstaan van wie de koopakte wordt verleden, om ieder der gerechtigden tot die nalatenschap vervolgens het deel van de netto-opbrengst van die verkoop dat aan ieder van hen toekomt, aan hen uit te keren,

bepaalt dat de kosten van dit geding ten laste van de nalatenschap zullen komen, terwijl de kosten van de verzoekers tot op deze uitspraak worden begroot op Afl. 454,45 aan verschotten, en Afl. 450,- aan griffierechten.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag, 9 februari 2016 in aanwezigheid van de griffier.