Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:803

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-11-2016
Datum publicatie
19-12-2016
Zaaknummer
EJ nr. 1423 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Benoeming bewindvoerder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 8 november 2016

Behorend bij EJ nr. 1423 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[Verzoeker],

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

gemachtigde: de advocaat mr. J.F.M. Zara.

Belanghebbende:

[X], zonder bekende woon- en of verblijfplaats in Aruba of elders.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 16 juni 2016;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van 11 oktober 2016, waaruit blijkt dat de verzoeker bij zijn gemachtigde is verschenen. De belanghebbende is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Verzoeker en [X] (hierna: de belanghebbende) zijn gewezen echtgenoten die in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd waren. Tijdens het bestaan van de gemeenschap van goederen is er op [datum] 1993 een perceel eigendomsgrond groot 440m2 aangekocht, gelegen te [buurt] met daarop het gebouwde betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als [adres] (hierna: het perceel).

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van [datum] 2003 (AR-548/03) is de echtscheiding tussen de verzoeker en de belanghebbende uitgesproken. De beschikking is in de daartoe bestemde registers ingeschreven. De belanghebbende heeft zich op [datum] 2006 laten uitschrijven uit het bevolkingsregister naar onbekende bestemming.

2.3

De verzoeker wenst tot verdeling van de gemeenschap over te gaan om het perceel te verkopen.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe een bewindvoerder te benoemen ten einde het bewind over het aandeel van de belanghebbende in het perceel te voeren.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het gerecht overweegt dat door de inhoud van het verzoekschrift, de deugdelijke oproepingen van de belanghebbende in het openbaar en haar afwezigheid ter zitting, voldoende aannemelijk is geworden dat de belanghebbende haar woonplaats heeft verlaten, niet voldoende orde op het bestuur van haar goederen heeft en de noodzakelijkheid bestaat om haar te doen vertegenwoordigen in verband met de scheiding en deling van de gemeenschap.

4.2

Een en ander betekent dat overeenkomstig art. 1:409 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) een persoon als bewindvoerder dient te worden benoemd ten einde het bewind over het aandeel van de belanghebbende in bedoelde verkoop van het perceel te voeren.

5 BESLISSING

Het gerecht:

benoemt […], advocaat, wonende in Aruba, tot bewindvoerder ten einde het bewind over het onder 2.1 bedoelde deel van de goederen van [X], geboren op [geboortedatum] 1970 in de [geboorteplaats], te voeren en diens overige belangen waar te nemen,

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 8 november 2016 door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.