Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:801

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-10-2016
Datum publicatie
19-12-2016
Zaaknummer
P-2015/08683, 502 van 2015
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Medeplegen van gewoontewitwassen. Opzettelijk geen schriftelijke melding maken van de in- of uitvoer van geld als bedoeld in artikel 2, leden 1 en 2, van de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld, meermalen gepleegd. Verweer niet-ontvankelijkheid officier van justitie, dan wel bewijsuitsluiting, verworpen. Kwalificatieverweer witwassen verworpen. Opheffing schorsing voorlopige hechtenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1967 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres].

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 16 oktober 2015, 5 februari 2016, 15 april 2016, 9 juni 2016, 23 en 27 september 2016. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. D.G. Kock.

De officier van justitie, mr. B.J. Schmitz, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van de feiten onder 1 primair en 2 te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren, met aftrek van voorarrest.

Voorts is verbeurdverklaring gevorderd van de inbeslaggenomen geldbedragen à € 73.000,- en € 2.640.340,-, alsmede de twee mobiele telefoons, inhoudende foto’s van notities omtrent de verdeling van geldbedragen.

De raadsman heeft het woord tot verdediging gevoerd conform de door hem overgelegde pleitnota.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

Feit 1

hij, in of omstreeks de periode van 1 juni 2013 tot en met 30 juni 2015 in Aruba en/of Nederland en/of Venezuela, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, (telkens) van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

(van) een of meer voorwerp(en), te weten een of meer (contante) geldbedrag(en) tot een totaalbedrag van - circa - 23.352.500 euro (hoofdsom), en/of 2.833.340 euro (transport d.d. 23 juni 2015), en/of 934.100 euro (commissie), althans enig(e) (contante) geldbedrag(en)

a. a) de werkelijke aard en/of herkomst en/of vindplaats en/of vervreemding en/of verplaatsing verborgen en/of verhuld, en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden (heeft/hebben ge)had(den)

door (telkens)

(hoofdsom en transport d.d. 23 juni 2015)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) in ontvangst te nemen en/of (vervolgens)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) in te pakken in (bruin) (pak)papier en/of te verpakken in plastic en/of te verstoppen in gemalen kip/kiprollade en/of die gemalen kip/kiprollade in te vriezen en/of in dozen te verpakken en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland) en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) in een of meer (zee)container(s) te plaatsen (tussen andere producten) en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) te (doen) transporteren naar Aruba en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (die ter beschikking stonden van hem, verdachte, althans het/zijn onderneming/restaurant [M]) en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (deels) over te dragen aan zijn, verdachtes mededader(s) en/of (deels) te (doen) transporteren naar Venezuela en/of daarbij (telkens)

- die gemalen kip/kiprollade (bij [bedrijf] BV) te (doen) bestellen op naam van/door de onderneming [bedrijf A] NV en/of te (doen) factureren door [bedrijf] BV aan [bedrijf A] NV en/of in (bij de transporten behorende) douanedocumentatie op te (doen) nemen dat die gemalen kip/kiprollade bestemd was voor [bedrijf A] NV en/of

(commissie)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) in ontvangst te nemen en/of (vervolgens)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) in te pakken in (bruin) (pak)papier en/of te verpakken in plastic en/of (vervolgens)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (geheel of ten dele) in bewaring te geven bij zijn, verdachtes broer [broer D] en/of zijn, verdachtes zus [zus E] en/of

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (door zijn, verdachtes, broer [broer D]) (ten dele) meermalen, althans eenmaal, in Nederland te laten overhandigen aan een of meer perso(o)n(en) ter uitbetaling (in andere valuta) aan hem, verdachte in Aruba en/of

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (ten dele) te verstoppen in gemalen kip/kiprollade en/of die gemalen/kip/kiprollade in te vriezen en/of in dozen te verpakken en/of (vervolgens) dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland) en/of (vervolgens) dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) in een of meer (zee)container(s) te plaatsen (tussen andere producten) en/of (vervolgens) dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) te (doen) transporteren naar Aruba ten behoeve van hem, verdachte

en/of

b) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik gemaakt,

terwijl hij (telkens) wist of begreep dat dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en), onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

(artikel 2:404 jo 2:405 Wetboek van Strafrecht)

althans, indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen

hij, in of omstreeks de periode van 1 juni 2013 tot en met 30 juni 2015 in Aruba en/of Nederland en/of Venezuela, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, (van) een of meer voorwerp(en), te weten een of meer (contante) geldbedrag(en) tot een totaalbedrag van - circa - 23.352.500 euro (hoofdsom), althans 2.833.340 euro (transport d.d. 23 juni 2015), althans 934.100 euro (commissie), althans enig(e) (contante) geldbedrag(en)

a. a) de werkelijke aard en/of herkomst en/of vindplaats en/of vervreemding en/of verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden (heeft/hebben ge)had(den)

door (telkens)

(hoofdsom en transport d.d. 23 juni 2015)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) in ontvangst te nemen en/of (vervolgens)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) in te pakken in (bruin) (pak)papier en/of te verpakken in plastic en/of te verstoppen in gemalen kip/kiprollade en/of die gemalen kip/kiprollade in te vriezen en/of in dozen te verpakken en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland) en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) in een of meer (zee)container(s) te plaatsen (tussen andere producten) en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) te (doen) transporteren naar Aruba en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (die ter beschikking stonden van hem, verdachte, althans het/zijn onderneming/restaurant [M]) en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (deels) over te dragen aan zijn, verdachtes mededader(s) en/of (deels) te (doen) transporteren naar Venezuela en/of daarbij (telkens)

- die gemalen kip/kiprollade (bij [bedrijf] BV) te (doen) bestellen op naam van/door de onderneming [bedrijf A] NV en/of te (doen) factureren door [bedrijf] BV aan [bedrijf A] NV en/of in (bij de transporten behorende) douanedocumentatie op te (doen) nemen dat die gemalen kip/kiprollade bestemd was voor [bedrijf A] NV en/of

(commissie)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) in ontvangst te nemen en/of (vervolgens)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) in te pakken in (bruin) (pak)papier en/of te verpakken in plastic en/of (vervolgens)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (geheel of ten dele) in bewaring te geven bij zijn, verdachtes broer [broer D] en/of zijn, verdachtes zus [zus E] en/of

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (door zijn, verdachtes, broer [broer D]) (ten dele) meermalen, althans eenmaal, in Nederland te laten overhandigen aan een of meer perso(o)n(en) ter uitbetaling (in andere valuta) aan hem, verdachte in Aruba

en/of

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (ten dele) te verstoppen in gemalen kip/kiprollade en/of die gemalen/kip/kiprollade in te vriezen en/of in dozen te verpakken en/of (vervolgens) dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland) en/of (vervolgens) dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) in een of meer (zee)container(s) te plaatsen (tussen andere producten) en/of (vervolgens) dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) te (doen) transporteren naar Aruba ten behoeve van hem, verdachte

en/of

b) heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij (telkens) redelijkerwijs moest vermoeden dat dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en), onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

(artikel 2:406 Wetboek van Strafrecht)

Feit 2

hij, op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 juni 2013 tot en met 30 juni 2015 in Aruba, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, als degene die (telkens) geld (eurobiljetten) ter waarde van (telkens) meer dan twintigduizend florin heeft ingevoerd en/of uitgevoerd, althans deed invoeren en/of uitvoeren, al dan niet opzettelijk geen (schriftelijke) melding heeft gemaakt van die invoer en/of uitvoer bij de inspecteur der invoerrechten en accijnzen.

(artikel 7 jo. 2 Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld)

3 Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, althans bewijsuitsluiting

Door de verdediging is betoogd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Daartoe is in de eerste plaats aangevoerd dat de jegens de verdachte gerezen verdenking is gegrond op feiten en omstandigheden die zijn gebleken bij de uitvoering door de Arubaanse autoriteiten van een rechtshulpverzoek, gedaan door de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna: de VS) inzake een strafrechtelijk onderzoek, [B] genaamd. De zittingsrechter kan evenwel niet vaststellen of het onderhavige onderzoek, [C] genaamd, dat is opgestart op basis van de bij de uitvoering van het rechtshulpverzoek tegen onder anderen de verdachte verkregen onderzoeksresultaten, is gegrond op feiten en omstandigheden die een verdenking van enig strafbaar feit rechtvaardigen. Immers, delen van het tegen onder anderen verdachte opgemaakte proces-verbaal van verdenking zijn in het eind-proces-verbaal op verzoek van de autoriteiten van de VS onleesbaar gemaakt. De rechtmatigheid van de inzet op grond van die verdenking van bijzondere opsporingsmethoden kan deswege niet worden beoordeeld. Dit levert een onherstelbare normschending op die tot niet-ontvankelijkverklaring moet leiden, aldus de verdediging.

Voor zover deze normschendingen niet tot niet-ontvankelijkverklaring kunnen leiden, dienen zij uitsluiting tot het bewijs tot gevolg te hebben van alle onderzoeksresultaten die als gevolg van die normschending zijn verkregen, aldus de verdediging.

Het betoog van de verdediging dat, vanwege het onleesbaar maken van grote delen van het jegens de verdachte en de medeverdachte [medeverdachte 1] opgemaakte proces-verbaal van verdenking, niet kan worden vastgesteld of de in dat proces-verbaal gerelateerde feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit rechtvaardigen, treft geen doel. Slechts in het eind-proces-verbaal zijn delen van voornoemd proces-verbaal van verdenking onleesbaar gemaakt met het doel deze delen uit te sluiten van het bewijs. Aan de rechter-commissaris is dit proces-verbaal, ter gelegenheid van de beoordeling van de aanvraag om het middel van het afluisteren van telefoonverkeer te mogen toepassen, evenwel volledig overgelegd. Ook aan de verdediging is reeds voordat het eind-proces-verbaal gereed was, een volledig exemplaar van het proces-verbaal van verdenking ter hand gesteld. Het gerecht heeft eveneens kennis kunnen nemen van dit nog immer bij de rechter-commissaris berustende proces-verbaal. Het gerecht komt na kennisneming ervan tot de conclusie dat de rechter-commissaris op grond van de in dit proces-verbaal gerelateerde bevindingen in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat sprake was van een redelijk vermoeden van schuld aan een misdrijf als bedoeld in artikel 177r, eerste lid, onder a, Sv. Dit betekent dat het afluisteren van het hiervoor bedoelde telefoonverkeer met gebruikmaking van de door de rechter-commissaris verleende machtiging rechtmatig is geweest. Van een normschending was daarbij derhalve geen sprake.

Voor zover de verdediging in dit verband nog heeft willen betogen dat het door de autoriteiten van de VS gestelde voorbehoud aan het gebruik door de Arubaanse autoriteiten van bepaalde resultaten verkregen uit het onderzoek [B] zich er eveneens tegen verzet dat die resultaten worden gebruikt als startinformatie voor het toepassen van bijzondere opsporingsmethoden, berust deze opvatting op een onjuiste uitleg van dit gemaakte voorbehoud. De desbetreffende brief van het U.S. Department of Justice van [datum] 2016 vermeldt dienaangaande immers het volgende:

“(…) I wish to confirm that Aruban authorities were given permission to start and execute their parallel investigations based on the evidence collected in the execution of the request for assistance from the United States in [B], pursuant to the Treaty on Mutual Legal Assistence between the United States and the Kingdom of the Netherlands.

As previously discussed, certain constraints have been imposed, consistent with limitations allowed for in the Treaty, concerning the use of this [B] evidence as direct evidence in the current judicial proceedings. In particular, only the redacted version of your (police) reports, as described and agreed upon, may be used in the prosecution. Further, the new case file, which will now only include the redacted reports, is to replace what was previously provided to defense counsel.”

Uit deze brief blijkt uitdrukkelijk van de instemming van de autoriteiten van de VS met het opstarten van een parallel onderzoek (het onderzoek [C]) op basis van de bevindingen bij de uitvoering van het rechtshulpverzoek. Uit de brief blijkt dat slechts een voorbehoud wordt gemaakt met betrekking tot het gebruik van in het onderzoek [B] vergaard bewijs als “direct evidence” in de strafzaak tegen de verdachten in het onderzoek [C]. Het is enkel om deze reden geweest dat de officier van justitie (delen van) de aan het rechtshulpverzoek ten grondslag liggende stukken en de in processen-verbaal neergelegde bevindingen bij de uitvoering van het rechtshulpverzoek, niet aan het eind-dossier heeft gevoegd dan wel onleesbaar heeft gemaakt.

Ten overvloede overweegt het gerecht nog dat, ook indien de conclusie moet worden getrokken dat het openbaar ministerie op enigerlei wijze in strijd met door de autoriteiten van de VS gestelde voorwaarden heeft gehandeld, dit niet tot een van de door de verdediging bepleite gevolgen zou leiden. Niet aannemelijk is immers dat bedoelde voorwaarden op enigerlei wijze strekken tot bescherming van de belangen van de verdachte. Verdachte kan reeds daarom geen geslaagd beroep doen op schending van die voorwaarden.

De verdediging heeft – zo begrijpt het gerecht – ten slotte nog betoogd dat de vervolging van de verdachte niet in Aruba behoort plaats te vinden, nu de feiten zich hoofdzakelijk in Nederland hebben afgespeeld, en een aantal medeverdachten ook aldaar wordt vervolgd.

Dit verder niet nader onderbouwde betoog – anders dan met de stelling dat de vervolging hier te lande “niet opportuun” is – vindt geen steun in wet of jurisprudentie.

4 Bewijsbeslissingen

Bewezenverklaring

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht dat:

1. hij, in of omstreeks de periode van 1 juni augustus 2013 tot en met 30 24 juni 2015 in Aruba en/of Nederland en/of Venezuela, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, (telkens) van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

(van) een of meer voorwerp(en), te weten een of meer (contante) geldbedrag(en) tot een totaalbedrag van - circa - 23.352.500 euro (hoofdsom), en/of 2.833.340 euro (transport d.d. 23 juni 2015), en/of 934.100 euro (commissie), althans enig(e) (contante) geldbedrag(en)

a. a) de werkelijke aard en/of herkomst en/of vindplaats en/of vervreemding en/of verplaatsing verborgen en/of verhuld, en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden (heeft/hebben ge)had(den)

door (telkens)

(hoofdsom en transport d.d. 23 juni 2015)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) in ontvangst te nemen en/of (vervolgens)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) in te pakken in (bruin) (pak)papier en/of te verpakken in plastic en/of te verstoppen in gemalen kip/kiprollade en/of die gemalen kip/kiprollade in te vriezen en/of in dozen te verpakken en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland) en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) in een of meer (zee)container(s) te plaatsen (tussen andere producten) en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) te (doen) transporteren naar Aruba en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (die ter beschikking stonden van hem, verdachte, althans het/zijn onderneming/restaurant [M]) en/of (vervolgens)

- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (deels) over te dragen aan zijn, verdachtes mededader(s) en/of (deels) te (doen) transporteren naar Venezuela en/of daarbij (telkens)

- die gemalen kip/kiprollade (bij [bedrijf] BV) te (doen) bestellen op naam van/door de onderneming [bedrijf A] NV en/of te (doen) factureren door [bedrijf] BV aan [bedrijf A] NV en/of in (bij de transporten behorende) douanedocumentatie op te (doen) nemen dat die gemalen kip/kiprollade bestemd was voor [bedrijf A] NV en/of

(commissie)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) in ontvangst te nemen en/of (vervolgens)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) in te pakken in (bruin) (pak)papier en/of te verpakken in plastic en/of (vervolgens)

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (geheel of ten dele) in bewaring te geven bij zijn, verdachtes broer [broer D] en/of zijn, verdachtes zus [zus E] en/of

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (door zijn, verdachtes, broer [broer D]) (ten dele) meermalen, althans eenmaal, in Nederland te laten overhandigen aan een of meer perso(o)n(en) ter uitbetaling (in andere valuta) aan hem, verdachte in Aruba en/of

- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (ten dele) te verstoppen in gemalen kip/kiprollade en/of die gemalen/kip/kiprollade in te vriezen en/of in dozen te verpakken en/of (vervolgens) dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland) en/of (vervolgens) dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) in een of meer (zee)container(s) te plaatsen (tussen andere producten) en/of (vervolgens) dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) te (doen) transporteren naar Aruba ten behoeve van hem, verdachte

en/of

b) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik gemaakt,

terwijl hij (telkens) wist of begreep dat dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en), onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

2. hij, op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 juni augustus 2013 tot en met 30 24 juni 2015 in Aruba, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, als degene die (telkens) geld (eurobiljetten) ter waarde van (telkens) meer dan twintigduizend florin heeft ingevoerd en/of uitgevoerd, althans deed invoeren en/of uitvoeren, al dan niet opzettelijk geen (schriftelijke) melding heeft gemaakt van die invoer en/of uitvoer bij de inspecteur der invoerrechten en accijnzen.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

5 Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de wettige bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen en de daarop betrekking hebbende nadere overwegingen zullen in geval van hoger beroep in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

6 Kwalificatie en strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Feit 1 primair

De raadsman heeft betoogd dat de gedraging van de verdachte niet als witwassen kan worden gekwalificeerd. Hij heeft daartoe – samengevat – aangevoerd dat, indien verdachte commissie zou hebben ontvangen ten aanzien van het vervoeren van aanzienlijke geldbedragen uit Nederland naar Venezuela, die commissie als “uit eigen misdrijf verkregen” zou moeten worden aangemerkt. De verdachte heeft die vermoedelijke commissie slechts voorhanden gehad, hetgeen volgens bestendige jurisprudentie van de Hoge Raad niet als witwassen kan worden gekwalificeerd.

Dit betoog faalt, reeds omdat behalve het voorhanden hebben van het in de tenlastelegging genoemde bedrag aan commissie onder meer is bewezenverklaard het verbergen en verhullen van de werkelijke aard, herkomst, vindplaats en verplaatsing ervan, alsmede het overdragen en omzetten ervan.

Ten aanzien van feit 1 primair en 2

Op 15 februari 2014 is een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24, gewijzigd bij AB 2014 no. 11) in werking getreden. Bij de invoering is niet voorzien in overgangsrechtelijke bepalingen, zodat de daarin neergelegde voorschriften onmiddellijk van toepassing zijn geworden. Voor zover de in de tenlastelegging beschreven feiten zijn begaan vóór deze datum, geldt evenwel het navolgende.

Ingevolge artikel 1:1, eerste lid, van dit wetboek is geen feit strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. In het tweede lid van dit artikel is voorts bepaald dat bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, de voor de verdachte gunstigste bepalingen worden toegepast. Deze artikelleden, in onderlinge samenhang bezien, brengen mee dat, voor zover de bepalingen van dit wetboek omtrent de strafwaardigheid van een delict of de zwaarte van de daarop bedreigde sanctie niet gunstiger zijn dan die, welke golden ten tijde van het tijdstip of de periode waarop de aan de verdachte verweten feiten volgens de tenlastelegging zijn gepleegd, de op dat moment geldende bepalingen dienen te worden toegepast. Indien zich naar het oordeel van het gerecht een dergelijk geval voordoet zal dit in dit vonnis, voor zover relevant en niet uitdrukkelijk nader gemotiveerd, tot uitdrukking komen in de kwalificatiebeslissing en de vermelding van de bij de oplegging van een straf of maatregel toegepaste wettelijke voorschriften.

Het bewezenverklaarde levert op:

1 primair: Medeplegen van een gewoonte maken van witwassen,

strafbaar gesteld bij artikel 430c in samenhang met de artikelen 430b en 49 van het Wetboek van Strafrecht (oud) en artikel 2:405 in samenhang met artikel 2:404 en 1:123 van het Wetboek van Strafrecht.

2: Medeplegen van opzettelijk geen schriftelijke melding maken van de in- of uitvoer van geld als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 7, eerste lid, van die Landsverordening (zoals die luidde vóór 15 februari 2014) in samenhang met artikel 49 van het Wetboek van Strafrecht (oud) en artikel 7, eerste lid, van voormelde Landsverordening in samenhang met artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht.

Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

7 Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

8 Oplegging van straf of maatregel

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte en zijn mededaders hebben zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het uit gewoonte witwassen van zeer grote geldbedragen. Zij hebben, in ruil voor een aanzienlijke vergoeding, tientallen miljoenen euro’s, die hoogstwaarschijnlijk uit grootschalige drugshandel afkomstig waren, vanuit Nederland naar Aruba en Venezuela doorgesluisd. Verdachte en zijn mededaders hebben door hun handelen er aan bijgedragen dat de daarmee behaalde opbrengsten aan het zicht worden onttrokken en daaraan een schijnbare legale herkomst wordt verschaft. Door dergelijke witwaspraktijken wordt het plegen van deze ernstige criminele activiteiten vergemakkelijkt, bevorderd en in stand gehouden. Kortom, door het handelen van de verdachte en zijn mededaders is bewerkstelligd dat misdaad loont. Daarnaast vormt het uit gewoonte witwassen van criminele gelden een zeer ernstige bedreiging van de legale economie en een aantasting van de integriteit en de transparantie van het financiële en economische verkeer. Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is dan ook op zich geïndiceerd.

Van enig inzicht in de laakbaarheid van zijn handelen heeft de verdachte geen blijk gegeven.

Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan gevangenisstraf van na te melden duur.

9 Inbeslaggenomen voorwerpen

Verbeurdverklaring

Het in beslag genomen geldbedrag à € 73.000,- (commissie), toebehorende aan de verdachte, waarvan ter terechtzitting is gebleken dat het door middel van het feit is verkregen en met betrekking waartoe het feit is begaan, zal verbeurd worden verklaard.

Het inbeslaggenomen geldbedrag à € 2.640.340,- (inhoud onderschepte container na aftrek van de daarin vervoerde commissie, bestemd voor de verdachte (€ 73.000,-), de medeverdachte [medeverdachte 2] (€ 60.000,-) en de medeverdachte [medeverdachte 1] (€ 60.000,-)), dat niet aan de verdachte of zijn mededaders toebehoort en met betrekking waartoe het strafbare feit is begaan, zal met toepassing van artikel 1:68, derde lid, onder b, Sv verbeurd worden verklaard.

De in beslag genomen mobiele telefoons, inhoudende foto’s van notities omtrent de verdeling van geldbedragen, met behulp waarvan het feit onder 1 primair is begaan of voorbereid, zal verbeurd worden verklaard.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is mede gegrond op de artikelen 1:62, 1:68, 1:136 en 1:224 van het Wetboek van Strafrecht.

11 Voorlopige hechtenis

Op [datum] 2016 heeft het gerecht de voorlopige hechtenis van de verdachte onder voorwaarden geschorst. In aanmerking genomen dat de verdachte thans tot een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt veroordeeld, dienen naar het oordeel van het gerecht de met de voorlopige hechtenis te dienen strafvorderlijke belangen zwaarder te wegen dan de belangen van de verdachte. De schorsing van de voorlopige hechtenis zal derhalve worden opgeheven.

12 Beslissing

Het gerecht:

verklaart bewezen dat de verdachte de tenlastegelegde feiten zoals hierboven bewezen geacht heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte hiervoor strafbaar;

kwalificeert het bewezenverklaarde als hierboven omschreven;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf (5) jaren;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

verklaart verbeurd de in rubriek 9 genoemde voorwerpen;

heft op het bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte met ingang van heden.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. W.C.E. Winfield en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 18 oktober 2016, in tegenwoordigheid van de griffier.