Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:760

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-10-2016
Datum publicatie
29-11-2016
Zaaknummer
K.G. nr. 2415 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Provisioneel bewind.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 25 oktober 2016

behorend bij K.G. nr. 2415 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[Verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna te noemen: [verzoekster],

gemachtigde: de advocaat mr. A.F.J. Caster,

tot benoeming van provisioneel bewindvoerder over alle goederen van:

[Gerekestreerde],

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen: [gerekestreerde].

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 28 september 2016;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling op 13 oktober 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen [verzoekster] in persoon bijgestaan door haar gemachtigde en [gerekestreerde] in persoon.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe [verzoekster] krachtens artikel 1:380 BW tot provisioneel bewindvoerder te benoemen over alle goederen van [gerekestreerde]. Daartoe wordt aangevoerd dat [gerekestreerde] aan Alzheimer lijdt en sinds het overlijden van zijn echtgenote in 2013, geestelijk sterk achteruit is gegaan.

3 DE BEOORDELING

3.1

Op grond van art. 1:380 lid 1 BW kan de rechter, desverzocht of ambtshalve, hangende de procedure tot ondercuratelestelling een provisioneel bewindvoerder benoemen. Het verzoek tot onder curatelestelling is bij het gerecht aanhangig onder EJ nr. 2401 van 2016.

3.2

Uit de behandeling ter zitting en de door de artsen gegeven informatie blijkt dat [gerekestreerde] aan de ziekte van Alzheimer lijdt en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Ter zitting is gebleken dat [gerekestreerde] [verzoekster] goed kent en dat hij ervan op de hoogte is dat [verzoekster] hem met zijn financiële belangen gaat helpen. Hij geeft aan het daarmee eens te zijn.

3.3

Gezien de betrokken financiële belangen acht het gerecht een orde maatregel in de vorm van de benoeming van een provisionele bewindvoerder geïndiceerd. Het verzoek om benoeming van [verzoekster] tot provisionele bewindvoerder zal derhalve als na te melden worden toegewezen.

3.4

Conform artikel 1:390 lid 1 BW zal deze uitspraak binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, door [verzoekster] dient te worden gepubliceerd in de Landscourant en daarnaast in de Diario en de Amigoe.

3.5

Conform artikel 1:383 lid 4 en 5 BW eindigt het provisioneel bewind op het moment dat de taak van de curator aanvangt en indien het verzoek tot ondercuratelestelling wordt afgewezen in ieder geval uiterlijk daags nadat de afwijzing in kracht van gewijsde is gegaan.

3.6

Gezien de omstandigheden acht het gerecht een beloning als bedoeld in artikel 1:380 lid 5 BW vooralsnog niet geïndiceerd.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

benoemt [VERZOEKSTER] tot provisionele bewindvoerder over alle goederen van [GEREKESTREERDE] totdat de taak van de curator aanvangt en in ieder geval uiterlijk daags nadat de afwijzing in kracht van gewijsde is gegaan;

bepaalt de beloning van de provisionele bewindvoerder vooralsnog op nihil;

bepaalt dat deze beschikking in werking treedt heden 25 oktober 2016 om 8:30 uur;

bepaalt dat deze uitspraak ook - naast de Landscourant - wordt geplaatst in de Diario en de Amigoe.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 25 oktober 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.