Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:758

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-10-2016
Datum publicatie
29-11-2016
Zaaknummer
E.J. 1089 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Arbeid. Ontslag afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/3563
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 25 oktober 2016

Behorend bij E.J. 1089 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[Eiser],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. C.S. Edwards,

tegen:

de naamloze vennootschap

CAT COMPANIA ARUBIANS TECHNIQUE N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: CAT,

gemachtigde: de advocaat mr. H.F. Falconi.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- de behandeling ter zitting van 13 september 2016 en de daarvan gemaakte aantekeningen.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

[eiser] is op 30 juni 2015 in dienst getreden van CAT voor Afl. 1.320, per quincena.

2.2

Hem is op 15 juli 2015 een arbeidsongeval overkomen waardoor hij letsel aan zijn rechterhand heeft opgelopen. Op 23 november 2015 is [eiser] voor 50% arbeidsgeschikt verklaard zonder nadere voorwaarden.

2.3

Op 23 november 2015 heeft [eiser] zich op het werk gemeld. Hij droeg geen bedrijfskleding en is heengezonden. Op 24 november 2015 is [eiser] komen werken. In de ochtend heeft eiser het werk neergelegd en heeft hij de werkplek verlaten.

2.4

Bij brief van 24 november 2015 heef CAT aan [eiser] laten weten:
Dialuna 23 nov. 2015 [eiser] a presenta mainta 7:00Am na trabou in apto pa por traha (bou di tank-top, short y keds.) di cual cu [eiser] a wordo manda cas.
Diamars 24 nov. 2015 [eiser] a presenta mainta 7:00 Am pa despues bandona trabou 9:00Am y te cu 11:30Am [eiser] no a presenta back.
Tumando nota di esaki CAT Comp. Ta tuma esaki como un aviso cu [eiser] no tin interes pa sigui traha cu nos compania.
Si acaso [eiser] no presenta na trabou Diaranson 25 nov. 2015 Apto pa traha sigun regla di trabou y aviso di SVB CAT Comp. ta tuma esaki como un retiro di [eiser]su banda.
Tumando nota di-esaki nos lo spera [eiser] mayan.

2.5

Bij brief van 25 november 2015 schreef CAT aan [eiser]:
Ayera nosa manda bo persona un telegram pavia cu bo a bandona trabow sin avisa ningun persona y nos a pone den e telegram cu si bo no a presenta na trabow awemainta mi ta considera cu bo persona a tuma bo retiro personalmente sin previo aviso.
Awe mi ta constata cu mi no a tende nada di bo persona. ni cu bo a presenta na trabow. Cu e actitud aki mi ta considera cu bo a tuma retiro voluntario.
Pa e parti di SVB cu bo ta OA pa 50% te cu december 10 2015 lo bo mester acudi na SVB pa bo bo cobranza p acu e parti aki di svb.

2.6

Ten berichtte CAT [eiser] op 26 november 2015:
Después cu ayera mi a bolbe manda bo un carta tokante bo ausencia y bandono di trabow sin aviso mi ta considera cu bo a retira oficialmente for di servicio desde diamars ultimo.
Como cu bo no a duna pre-aviso di 1 luna, mi ta notifica bo cu bo debemi esaki ainda.
Pues mi lo retene eventual salario cu tin aden ainda como pago riba loke bo debemi riba e 1 luna di salario di preaviso cu bo persona no a cumpli cune

2.7

Bij brief van 15 december 2015 heeft [eiser] aanspraak gemaakt op doorbetaling van loon.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

[eiser] verzoekt toelating om kosteloos te procederen en – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van CAT tot betaling van schadeloosstelling, vergoeding van niet-genoten vakantiedagen alsmede een billijke vergoeding te vermeerderen met de wettelijke (vertragings)rente, met veroordeling van CAT tot vergoeding van de proceskosten.

3.2 [

[eiser] grondt het verzoek (kennelijk) erop dat hij op staande voet is ontslagen.

3.3

CAT voert hiertegen verweer, met verzoek tot veroordeling van [eiser] in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1 [

[eiser] grondt zijn vordering erop dat hij op staande voet is ontslagen en niet zelf ontslag heeft genomen.

4.2

CAT weerspreekt dat van ontslag op staande voet sprake is en [eiser] zelf ontslag heeft genomen.

4.3

Voor toewijzing van een vordering uit hoofde van artikel 7A:1615r en/of 7A:1615s BW en niet-genoten vakantiedagen is nodig dat sprake is van onverwijld ontslag in de zin van artikel 7A:1615o BW dan wel kennelijk onredelijk ontslag ex artikel 1615s BW en de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Daarvan is in deze zaak niet gebleken. CAT ontkent gemotiveerd dat zij [eiser] heeft ontslagen. [eiser] stelt weliswaar dat hij op staande voet is ontslagen maar het enkele feit dat hij – aangenomen dat [eiser] zich daartoe had gemeld, hetgeen CAT weerspreekt niet tot het werk werd toegelaten en geen salaris meer kreeg, brengt niet mee dat sprake is van ontslag op staande voet door CAT. Dat blijkt ook niet uit de hierboven geciteerde brief van 25 november 2015. In tegendeel, daaruit kan alleen maar blijken, dat CAT ervan uitging dat [eiser] zelf ontslag had genomen. Dat spoort ook met de verklaring van CAT ten overstaan van de Directie Arbeid zoals die uit het door deze opgemaakte rapport blijkt.

4.4

De vordering komt daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

4.5

Aan partijen wordt in overweging gegeven om nog een keer om de tafel te gaan zitten teneinde dit conflict zonder verder procederen op te lossen. Daartoe geeft het gerecht aan partijen in overweging dat, zoals ook al besproken ter zitting, onvoldoende blijkt dat [eiser] zelf ontslag heeft genomen. Volgens vaste jurisprudentie sinds HR 28 mei 1982, NJ 1983, 2 geldt immers dat bij betwisting door de werknemer pas mag worden aangenomen dat deze de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd of met beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft ingestemd, indien sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring die erop is gericht om de beëindiging te bewerkstelligen. Deze strenge maatstaf dient ertoe de werknemer te behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan hebben, kort gezegd het verloren gaan van de mogelijkheid zich op ontslagbescherming te beroepen, en het mogelijk verlies van aanspraken op grond van de Cessantia-verordening. In verband met die ernstige gevolgen zal de werkgever niet spoedig mogen aannemen dat een verklaring van de werknemer is gericht op vrijwillige beëindiging van de dienstbetrekking,” (vgl HR 10 juni 2005, LJN AS8387). Het enkele weglopen van het werk, aangenomen dat dat gebeurd is, [eiser] betwist dat, is niet genoeg om van ontslagname door de werknemer te spreken. Dat wordt niet anders als [eiser] zich nadien niet weer op het werk gemeld heeft, hetgeen [eiser] overigens weerspreekt. De door CAT aan [eiser] gezonden brieven maken dat niet anders. Deze zijn te snel op elkaar verzonden om uit het daarop niet of niet binnen korte termijn reageren door [eiser] af te kunnen leiden dat is voldaan aan de hierboven weergegeven strenge maatstaf.

4.6

Er moet daarom van worden uitgegaan, dat [eiser] nog in dienst van CAT is. Dat leidt er vermoedelijk niet toe dat [eiser] nog recht heeft op doorbetaling van zijn volledige loon. Niet blijkt immers dat hij zich al die tijd kenbaar beschikbaar heeft gehouden voor het werk bij CAT.

4.7

Het gerecht geeft partijen ook in overweging om bij eventuele onderhandelingen te betrekken, dat mogelijk sprake was van een aan CAT als werkgever toerekenbaar bedrijfsongeval in de zin van artikel 7A:1614x BW waarbij [eiser] letselschade aan zijn rechterhand heeft opgelopen.

4.8

Als de in het ongelijk te stellen partij zal [eiser] de proceskosten (berekent conform Procesreglement 2016) van CAT moeten voldoen.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verleent [eiser] toestemming kosteloos te procederen;

wijst het verzoek af;

veroordeelt [eiser] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van CAT worden begroot op Afl. 4.000, aan salaris van de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 25 oktober 2016 in aanwezigheid van de griffier.