Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:756

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-10-2016
Datum publicatie
29-11-2016
Zaaknummer
EJ 2497 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Toestemming onderhandse verkoop registergoed.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 25 oktober 2016

Zaak nr. EJ 2497 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

de naamloze vennootschap RBC Royal Bank (Aruba) NV,

gevestigd in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna te noemen: RBC,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

Belanghebbenden:

[X],

en

[Y],

beiden wonende in Nederland.

1 De procedure

1.1

Op 7 oktober 2016 heeft RBC een verzoek ingediend strekkende tot goedkeuring van het bij het verzoekschrift gevoegde koopovereenkomst en bepaling dat de verkoop van een vijftal percelen, plaatselijk bekend als (1) [1], (2) [2], (3) [3] A, B, C, en D, (4) [4] en (5) het perceel kadastraal bekend als Land Aruba Eerste Afdeling Sectie P nummer [nummer] te [buurt], hierna te noemen het registergoed, onderhands zal geschieden.

1.2

Op 19 oktober 2016 heeft de rechter de belanghebbenden telefonisch (op telefoonnummer [telefoonnummer]) gehoord.

1.3

Hierna is beschikking bepaald op heden.

2 De beoordeling

2.1

Het verzoek is gebaseerd op artikel 548 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba (Rv). Ingevolge deze bepaling kan tot één week voor de voor de openbare verkoop bepaalde dag, bij de rechter een verzoek worden ingediend dat de verkoop onderhands zal geschieden. Het tweede lid bepaalt dat bij een dergelijk verzoek tevens een volledige koopakte wordt overgelegd, alsmede de biedingen die bij de notaris zijn binnengekomen.

2.2

In deze zaak is de openbare verkoop bepaald op 20 oktober 2016. Nu onderhavig verzoek tijdig is ingediend, is ingevolge het vierde lid van bovenvermeld artikel, de voor de openbare verkoop bepaalde dag vervallen.

2.3

Volgens de verklaring van de kandidaat-notaris van 6 oktober 2016 is alleen één bod binnengekomen, namelijk dat van de potentiële koper, de te Aruba gevestigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid […], voor een bedrag van Afl. 1.600.000,-. Voorts is gebleken dat al meermalen tevergeefs is geprobeerd het registergoed in het openbaar te verkopen, laatstelijk met een inzetprijs van Afl. 2.000.000,-.

2.4

De belanghebbenden, tevens schuldenaren, hebben bezwaren geuit tegen zowel de onderhandse verkoop als de verkoopprijs. Zij hebben zich daarbij op het standpunt gesteld dat RBC eerst moet trachten het pand te […] te verkopen alvorens over te gaan tot de verkoop van het registergoed. De verkoopprijs is bovendien te laag, omdat het registergoed minstens Afl. 5.800.000,- waard is, aldus de belanghebbenden. Een koper die het registergoed, dan wel het pand te […], wil kopen hebben belanghebbenden echter niet.

2.5

Gelet op het bovenstaande is het, naar het oordeel van het gerecht, niet aannemelijk dat het registergoed bij een openbare verkoop tegen een hogere koopprijs dan Afl. 1.600.000,- zal worden verkocht of dat een andere koper bereid is het registergoed tegen een hogere koopprijs dan Afl. 1.600.000,- onderhands te kopen. Dit leidt tot de slotsom dat het verzoek kan worden toegewezen.

3 De beslissing

Het gerecht:

- bepaalt dat de verkoop van het registergoed onderhands zal geschieden;

- keurt goed het aan deze beschikking aangehechte koopovereenkomst tussen RBC en […] van 2 september 2016, waarbij het registergoed aan laatstgenoemde wordt verkocht voor het bedrag van Afl. 1.600.000,- (een miljoen zeshonderd duizend florin);

- wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gegeven op dinsdag 25 oktober 2016, door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, in aanwezigheid van de griffier.