Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:745

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-10-2016
Datum publicatie
25-11-2016
Zaaknummer
A.R. 2001 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verdeling onroerende zaak huwelijksgoederengemeenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 oktober 2016

Behorend bij A.R. 2001 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiser],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. M.M.M.C. Ecury,

tegen:

[Gedaagde],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. P.M.E. Mohamed.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 30 maart 2016;

- de mededeling zijdens [eiser] op de rolzitting van 14 september 2016 dat zij verder wil procederen en de akte niet dienen zijdens [gedaagde].

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Op de rolzitting van 11 november 2015 werd akte niet-dienen door [gedaagde] verleend aan [eiser].

2.2

Op de (desondanks) gelaste comparitie werd afgesproken dat een deskundige een taxatierapport zou opmaken met betrekking tot de woning die tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap behoort.

2.3

Bij vonnis van 30 maart 2016 werd een deskundigenbericht gelast en werd aan beide partijen opgedragen om de helft van het voorschot te betalen.

2.4

Blijkens de aantekening van de (parkeer)rolzitting van 29 juni 2016 werd door geen van partijen hun helft van het voorschot voor de deskundige betaald.

2.5

Het gerecht verbindt daaraan het gevolg dat de vordering als onvoldoende weersproken voor toewijzing in aanmerking komt, althans voor zover het gevorderde enigszins duidelijk en voor tenuitvoerlegging vatbaar is. De verdeling is in de beschikking van 12 februari 2002 al bevolen. [eiser] heeft geen belang bij herhaalde toewijzing. De gebruiksvergoeding wordt, bij gebrek aan duidelijkheid over de beoogde ingangsdatum, toegewezen vanaf de datum van het inleidend verzoek.

2.6

Nu partijen ex-echtelieden zijn zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

deelt aan [gedaagde] toe het perceel eigendomsgrond met daarop staande opstal groot 588 m2, kadastraal bekend als [kadastrale aanduidingen], plaatselijk bekend als [adres] onder de verplichting aan [eiser] wegens overbedeling uit te keren de som van Afl. 90.000,;

bepaalt, voor het geval dat [gedaagde] niet meewerkt aan de verdeling, dat dit vonnis op voet van het bepaalde in artikel 3:300 BW in de plaats treedt van een in wettige vorm opgemaakte akte tot verdeling van de ontbonden gemeenschap en toedeling van de in dit vonnis genoemde goederen;

veroordeelt [gedaagde] om aan [eiser] te betalen een gebruiksvergoeding van Afl. 375, per maand vanaf datum inleidend verzoek tot de dag waarop de woning kadastraal ten name van [gedaagde] is gesteld;

compenseert de kosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 oktober 2016 in aanwezigheid van de griffier.