Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:744

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-10-2016
Datum publicatie
25-11-2016
Zaaknummer
A.R. 2922 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Schuldvordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 oktober 2016

Behorend bij A.R. 2922 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

SERVICIO DI TELECOMUNICACION DI ARUBA (SETAR) N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Setar,

gemachtigde: advocaat mr. A.E. Barrios,

tegen:

[Gedaagde],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- akte niet dienen voor de conclusie van dupliek

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 HET GESCHIL EN DE BEOORDELING DAARVAN

2.1 [

gedaagde] heeft een overeenkomst voor telecommunicatiediensten afgesloten met Setar. In haar betalingen aan Setar heeft [gedaagde] een achterstand doen ontstaan. De openstaande hoofdsom beloopt op het moment van indiening van het verzoek Afl. 3.440,69, vermeerderd met buitengerechtelijke kosten en rente.

2.2

Setar vordert thans betaling van de hoofdsom, 15% buitengerechtelijke kosten (die door gedeeltelijke betaling nog Afl. 278,98 belopen) de wettelijke rente over de oorspronkelijke hoofdsom van Afl. 4.843,19 en veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure, die van het beslag daaronder begrepen.

2.3 [

gedaagde] heeft bij antwoord het bestaan, noch de hoogte van de vordering betwist. Zij verkeert in financiële onmacht om te betalen. Bij repliek heeft Setar aangegeven dat zij een betalingsregeling met [gedaagde] wil accepteren, maar dat zij (eerst) een vonnis wil. [gedaagde] heeft niet meer gereageerd.

2.4

Nu een betalingsregeling iets is van partijen zelf, zal het Gerecht alleen een oordeel geven over de vordering van Setar. De hoofdsom is toewijsbaar zoals gevorderd. Dat geldt ook voor de wettelijke rente.

2.5

Ten aanzien van de overeengekomen buitengerechtelijke kosten geldt dat die worden begroot op 1,5 punten van het gemachtigdensalaris, in dit geval Afl. 250,00 x 1,5 =

Afl. 375,00. Uit de niet gespecificeerde stellingen van Setar leidt het Gerecht af dat zij de kosten conform de overeenkomst heeft berekend over de oorspronkelijke hoofdsom,

Afl. 4.843,19. Dat zou erop neerkomen dat de buitengerechtelijke kosten door Setar zijn gesteld op Afl. 726,48. Nu daarvan volgens Setar nog Afl. 278,98 openstaat, moet het Gerecht aannemen dat [gedaagde] al een bedrag van Afl. 447,50 heeft betaald. Dat is meer dan toewijsbaar is. Dit leidt ertoe dat de thans gevorderde buitengerechtelijke kosten worden afgewezen en dat de verschuldigde hoofdsom met Afl. 72,50 wordt verminderd.

2.6 [

gedaagde] zal in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Setar van een bedrag van Afl. 3.368,19, te vermeerderen met de wettelijke rente, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom van Afl. 4.843,19 vanaf 3 januari 2013 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Setar worden begroot op Afl. 450,00 aan griffierecht, Afl. 867,95 aan explootkosten en Afl. 500,00 aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 oktober 2016 in aanwezigheid van de griffier.