Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:742

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-10-2016
Datum publicatie
25-11-2016
Zaaknummer
A.R. 2390 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verdeling onroerende zaak behorende tot erfenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 oktober 2016

Behorend bij A.R. 2390 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiser],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. J. Scheper,

tegen:

[Gedaagden],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [gedaagden],

niet verschenen.

1 DE VERDERE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 24 augustus 2016;

- de comparitie van partijen van 14 september 2016 en de daarvan gemaakte aantekeningen.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

[eiser] was in algehele gemeenschap van goederen getrouwd met mw. [naam]. Zij is op [datum] 2013 overleden. Het huwelijk is daardoor ontbonden.

2.2

Naast [eiser] zijn [gedaagden] erfgenamen van mw. [naam].

2.3

Tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap en de nalatenschap behoort een onroerende zaak gelegen [adres]. De vrijemarktwaarde van de zaak bedraagt Afl. 172.000,.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

[eiser] vordert – kort gezegd – verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en de nalatenschap.

3.2 [

[gedaagden] hebben verstek laten gaan en zijn ook op de comparitie van partijen niet verschenen.

4 DE BEOORDELING

4.1

De vordering is niet weersproken.

4.2

Zoals met [eiser] ter zitting is besproken komt het gerecht als meest praktische verdeling voor dat de woning aan [eiser] moet worden toebedeeld onder verplichting de overige erfgenamen een overbedelingsuitkering te doen zodra de woning verkocht is of hij die zelf gaat gebruiken, al dan niet om te verhuren.

4.3

Omdat partijen familie zijn zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

deelt aan [eiser] toe de onroerende zaak kadastraal bekend als [kadastrale aanduidingen], plaatselijk bekend als [adres] onder de verplichting aan [gedaagden] ieder voor zich wegens overbedeling uit te keren de som van Afl. 28.667, (zijnde 1/6e van de waarde van Afl. 172.000,);

bepaalt dat de overbedelingsuitkering pas opeisbaar is als [eiser] de onroerende zaak zelf in gebruik neemt of verkoopt en levert;

beveelt [gedaagden] mee te werken aan de verdeling;

benoemt tot notaris ten overstaan van wie de verdeling, behoudens andersluidende afspraak tussenpartijen, moet plaatsvinden: mr. Yarzagaray, notaris te Aruba;

benoemt tot onzijdige persoon om de partij die niet meewerkt aan de verdeling te vertegenwoordigen: deurwaarder J.P. Locadia te Aruba;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 oktober 2016 in aanwezigheid van de griffier.