Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:74

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-02-2016
Datum publicatie
15-02-2016
Zaaknummer
EJ. nr. 1369 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Aan de moeder wordt machtiging verleend om voor rekening van de minderjarige over te gaan tot de verkoop en levering van het recht van erfpacht op een perceel domeingrond met het daarop gebouwde betonstenen woonhuis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 9 februari 2016

behorend bij EJ. nr. 1369 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

X,

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. C.J. Hart.

Belanghebbende:

Y, de minderjarige,

wonende in Aruba.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift, ingediend op 11 juni 2014;

 • -

  de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 9 september 2014, waaruit blijkt dat de moeder bij haar gemachtigde is verschenen, en waarbij de zaak is verwezen naar de parkeerrol,

 • -

  het verzoek tot dagbepaling zijdens de moeder, ingediend op 27 november 2015;

 • -

  de aanvullende stukken, ingediend op 18 januari 2016;

 • -

  de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling van 26 januari 2016, waaruit blijkt dat de moeder bijgestaan door haar gemachtigde is verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

De minderjarige is op [datum] 2006 uit het huwelijk tussen de moeder en wijlen Z in Aruba geboren.

2.2

De minderjarige is – samen met vijf anderen – door vererving gerechtigd geraakt op een onverdeeld aandeel in het recht van erfpacht op een perceel domeingrond, groot zeshonderd vijf en veertig vierkante meter (645 m2), gelegen te [adres] in Aruba, kadastraal bekend als Land Aruba, [afdeling], [sectie], [nummer], met het daarop gebouwde betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als [adres] (hierna: het registergoed), op naam van wijlen A, vader van wijlen Z.

2.3

De overige deelgenoten wensen tot verdeling van de nalatenschap over te gaan, waarvan het registergoed onderdeel is, en zijn ten aanzien van het registergoed met de koper, B, een koopovereenkomst aangegaan en hebben met die koper een “model purchase agreement” getekend, voor een koopsom van honderdvijftig duizend Arubaanse florin (Afl. 150.000,-).

3 DE BEOORDELING

3.1

Het ter zitting gewijzigde verzoek strekt ertoe om de moeder machtiging te verlenen om namens de minderjarige over te gaan tot verkoop en levering van het registergoed voor de koopprijs van Afl. 150.000,-.

3.2

Ingevolge art. 1:253k BW j° art.1:345 lid 1 sub a BW behoeft de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige een machtiging van het gerecht om een koopovereenkomst aan te gaan. Ingevolge artikel 1:356 BW wordt een dergelijke rechterlijke machtiging – al dan niet met daaraan verbonden zodanige voorwaarden als de rechter dienstig oordeelt – slechts gegeven, indien dit de rechter in het belang van de minderjarige noodzakelijk, nuttig of wenselijk blijkt te zijn.

3.3

Het gerecht is van oordeel dat het in dit geval in het belang van de minderjarige wenselijk is dat haar moeder wordt gemachtigd om voor haar rekening de koopovereenkomst ten aanzien van het registergoed aan te gaan. Tevens acht het gerecht het in het belang van de minderjarige wenselijk en noodzakelijk dat het aandeel van de minderjarige op een tot de 18e verjaardag geblokkeerde rentedragende rekening wordt gestort op naam van de minderjarige.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent de moeder X machtiging om voor rekening van de minderjarige Y, geboren op {datum] 2006 in Aruba, over te gaan tot de verkoop en levering van het recht van erfpacht op een perceel domeingrond, groot zeshonderd vijf en veertig vierkante meter (645 m2), gelegen te [adres] in Aruba, kadastraal bekend als Land Aruba, [afdeling], [sectie], [nummer], met het daarop gebouwde betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als [adres], voor de koopsom van Afl. 150.000,-,

● onder de voorwaarde dat het aandeel van de minderjarige in de opbrengst van de verkoop, wordt overgemaakt op een rentedragende bankrekening op naam van de minderjarige, welke bankrekening tot haar 18e levensjaar zal zijn geblokkeerd.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag, 9 februari 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.