Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:727

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-10-2016
Datum publicatie
16-11-2016
Zaaknummer
EJ nr. 1137 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-kinderalimentatie-vader niet verschenen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 18 oktober 2016

behorend bij EJ nr. 1137 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de alimentatiezaak tussen:

[X],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg,

en:

[Y],

wonende in Aruba,

VERWEERDER, hierna: de vader,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 25 mei 2016,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 6 september 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder in persoon bijgestaan door haar gemachtigde. Namens de Voogdijraad waren aanwezig mr. Y. Maduro en mevrouw A. Flanders. De vader heeft geen verweerschrift ingediend en is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Uit de moeder is op [datum] in Aruba geboren [Z] (hierna: de minderjarige). De vader heeft de minderjarige op [datum] 2014 erkend.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot het veroordelen van de vader tot betaling van een maandelijkse bijdrage van Afl. 450,- ingaande de datum van indiening van het verzoekschrift als voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige. Daartoe wordt aangevoerd dat de vader voldoende inkomen uit arbeid geniet.

4 DE BEOORDELING

4.1

De vader is wettelijk verplicht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn dochter. Hij heeft geen gebruik gemaakt van de aan hem geboden gelegenheid zich te verweren. Het verzoek zal, gelet op het gestelde en het ontbreken van enig verweer, worden toegewezen, zij het dat de alimentatieverplichting een maand later dan verzocht ingaat, omdat de vader geacht kan worden niet eerder van het verzoek te hebben kennisgenomen.

4.2

Gelet op het overgelegde bewijs van onvermogen van 22 maart 2016 zal aan de moeder toestemming worden verleend om kosteloos te mogen procederen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent de moeder toestemming om in deze zaak kosteloos te mogen procederen,

veroordeelt [Y] om met ingang van 1 juli 2016, en in de toekomst telkens bij vooruitbetaling, aan de Voogdijraad te betalen een bedrag van Afl. 450,- per maand als voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn dochter [Z], geboren op [datum] 2013 in Aruba,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het anders of meer verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 18 oktober 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.