Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:723

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-10-2016
Datum publicatie
11-11-2016
Zaaknummer
B.B. 1614 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, schuldvordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 19 oktober 2016

Behorend bij B.B. 1614 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

CITIZENS INSURANCE (NETHERLANDS ANTILLES & ARUBA ASSURANCE COMPANY (NA&A) N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Citizens,

gemachtigde: advocaat mr. Z.N.J. Laclé,

tegen:

[naam],

te Aruba,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

gemachtigde: advocaat mr. V.A.V. Carlo.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de productie aan de zijde van Citizens;

- de intrekking van de vordering van Gedaagde om een derde in vrijwaring op te roepen;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de comparitie van partijen op 22 september 2016.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 HET GESCHIL EN DE BEOORDELING DAARVAN

2.1

Gedaagde heeft bij Citizens een verzekering afgesloten voor een motorvoertuig. Daarmee is op 8 september 2007 een ongeval veroorzaakt. Citizens heeft aan een derde schade betaald tot een bedrag van Afl. 8.475,00. Omdat de bestuurder van het voertuig niet in het bezit was van een geldig rijbewijs, heeft Citizens verhaal gezocht op Gedaagde, conform haar polisvoorwaarden. Op 30 juni 2015 heeft Gedaagde een schuldbekentenis getekend voor deze schuld.

2.2

Citizens vordert thans betaling van Afl. 8.325,00 als onbetaald gelaten bedrag, vermeerderd met buitengerechtelijke kosten en proceskosten.

2.3

Na aanvankelijk verweer heeft Gedaagde de vordering ter zitting erkend. De hoofdsom kan dus worden toegewezen. Gedaagde heeft echter geen mogelijkheid om het verschuldigde in een keer te betalen. Partijen zijn onderling akkoord met een betalingsregeling van Afl. 100,00 per maand, onder verband van vonnis.

2.4

De gevorderde buitengerechtelijke kosten zijn toewijsbaar tot het gebruikelijke tarief, te weten Afl.750,00 (1,5 punt van het gemachtigdensalaris). De wettelijke rente is niet toewijsbaar over de buitengerechtelijke kosten, nu gesteld noch gebleken is dat die kosten reeds aan de gemachtigde zijn betaald. Voor het overige is de wettelijke rente niet weersproken en toewijsbaar.

2.5

Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geschil worden veroordeeld.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

veroordeelt Gedaagde tot betaling aan Citizens van een bedrag van Afl. 8.325,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 23 juni 2009 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

veroordeelt Gedaagde tot betaling aan Citizens van de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten ten belope van Afl. 750,00;

veroordeelt Gedaagde in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Citizens worden begroot op Afl. 100,00 aan griffierecht en Afl. 1.000,00 aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

staat Gedaagde toe het totaal verschuldigde krachtens dit vonnis te voldoen in maandelijkse termijnen van Afl. 100,00, te voldoen met ingang van 1 november 2016 en voorts iedere eerste van de daaropvolgende maand, welke betaling dient te geschieden op de derdengeldenrekening van de gemachtigde van Citizens;

bepaalt dat, indien Gedaagde deze betalingsregeling niet of niet behoorlijk nakomt het dan nog verschuldigde direct zonder verdere kennisgeving opeisbaar is.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 19 oktober 2016 in aanwezigheid van de griffier.