Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:70

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-02-2016
Datum publicatie
15-02-2016
Zaaknummer
K.G. no. 65/2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

kort geding, ontruiming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 10 februari 2016

K.G. no. 65/2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Vonnis in kort geding tussen:

1 [naam eiseres 1],

2. [naam eiseres 2],

beiden wonende in Aruba,

eiseressen,

gemachtigde: mr. E.M.J. Cafarzuza,

en

[naam gedaagde],

wonende in Aruba,

GEDAAGDE,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Eiseres heeft op 13 januari 2016 een verzoekschrift met producties ingediend.

1.2

Op 28 januari 2016 heeft de mondeling behandeling van de zaak plaatsgevonden. Ter terechtzitting zijn eiseressen samen met hun gemachtigde verschenen. Aan gedaagde die ondanks behoorlijk te zijn opgeroepen niet is verschenen, is verstek verleend.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Eiseres sub 2 en gedaagde zijn gehuwd geweest. Bij beschikking van 5 oktober 2015 werd de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Gedaagde is na de echtscheiding alleen in de voormalige echtelijke woning gelegen te [adres] (hierna: de woning) blijven wonen.

2.2

De woning was eigendom van wijlen de heer [naam], die is overleden op 19 oktober 2014 (hierna: eflater). Erflater was gehuwd met eiseres sub 1 en vader van eiseres sub 2. Erflater heeft bij testament d.d. [datum] over zijn uiterste wil beschikt.

2.3

Erflater heeft het aan hem toebehorende onverdeelde aandeel in de woning gelegateerd aan zijn twee kleindochters, [naam] en [naam] en onder last hiervan zijn wettige erfgenamen tot enige erfgenamen benoemd en daarbij bepaald dat hetgeens krachtens erfrecht uit zijn nalatenschap wordt verkregen, niet zal vallen in enige huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap.

2.4

Ondanks sommatie bij brief van 20 oktober 2015, weigert gedaagde de woning te ontruimen.

3 DE VORDERING

Eiseressen hebben bij verzoekschrift gevorderd dat het gerecht bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde veroordeelt om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis de woning met medeneming van alle aan hem toebehorende goederen te ontruimen en bepaalt dat indien gedaagde nalatig is aan dit bevel te voldoen, eiseressen de ontruiming zelf kunnen effectueren desnoods met behulp van de sterke arm, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Eiseres sub 1 heeft middels het overgelegde bewijs van onvermogen genoegzaak aangetoond dat zij onvermogend is om de proceskosten te dragen, zodat aan haar toestemming om kosteloos te procederen zal worden verleend.

4.2

De vordering is, nu deze niet door gedaagde is weersproken en het gerecht niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, toewijsbaar in na te noemen zin, met dien verstande dat gedaagde een termijn van 14 dagen na betekening van dit vonnis zal worden gegund om de woning te ontruimen.

4.3

Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden tot op heden begroot op Afl. 450,00 aan griffierechten, Afl. 211,14 aan deurwaarderskosten en Afl. 1.500,00 aan gemachtigdensalaris.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht, recht doende in kort geding:

verleent eiseres sub 1 toestemming om kosteloos te procederen;

beveelt gedaagde om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de woning te [adres] te Aruba, met medeneming van alle aan hem toebehorende goederen te ontruimen en de woning met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van eiseressen te stellen, met machtiging aan eiseressen om bij gebreke van dien, de ontruiming zelf te doen bewerkstelligen, desnoods met behulp van de sterke arm;

veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, aan de zijde van eiseressen gevallen en tot op heden begroot op Afl. 661,14 aan verschotten (aan de griffier van dit gerecht te betalen) en Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op woensdag 10 februari 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.