Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:689

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12-10-2016
Datum publicatie
19-10-2016
Zaaknummer
K.G. 1369 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Ontruiming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 12 oktober 2016

Behorend bij K.G. 1369 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

[Eiseres],

te Venezuela,

hierna ook te noemen: [eiseres],

gemachtigde: advocaat mr. C. Helen Lejuez,

tegen:

[Gedaagden],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [gedaagden],

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 10 juni 2016;

- de pleitnota van [eiseres];

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 29 september 2016. Tegen [gedaagden] is verstek verleend.

Aan de verschenen partij is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 HET GESCHIL EN DE BEOORDELING DAARVAN

2.1 [

eiseres] verhuurt aan [gedaagden] vanaf 1 maart 2006 de woning, staande en gelegen aan de [adres] in Oranjestad Aruba tegen een huurprijs van aanvankelijk Afl. 800,00 per maand en sedert 1 mei 2009 van Afl. 755,00 per maand.

2.2

In de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 mei 2016 heeft [gedaagden] een huurachterstand opgelopen van - op dat moment - Afl. 49.075,00. Ondanks aanmaning is hij niet tot betaling overgegaan.

2.3 [

eiseres] vordert thans ontruiming van het gehuurde.

2.4

Nu te verwachten is dat een dergelijke vordering in een bodemprocedure toewijsbaar is en de vordering niet is weersproken zal die in na te melden zin worden toegewezen. De gevorderde machtiging wordt afgewezen. Uit het eerste lid van artikel 556 Rv. volgt dat [eiseres] de ontruiming niet zelf ter hand mag nemen, en dat gedwongen ontruiming het exclusieve terrein is van de deurwaarder. [eiseres] heeft voldoende aan dit vonnis om de deurwaarder te mogen inschakelen als [gedaagden] niet vrijwillig tot nakoming van de uit dit vonnis voortvloeiende verplichting tot ontruiming overgaat. In het licht daarvan heeft [eiseres] dus geen machtiging nodig om de ontruiming zelf te doen bewerkstelligen. Voorwaarde is dat het ontruimingsvonnis door de deurwaarder aan [gedaagden] wordt betekend, en dat aan [gedaagden] overeenkomstig het bepaalde in artikel 555 Rv. bevel wordt gedaan om binnen drie dagen te ontruimen. De deurwaarder op zijn beurt behoeft geen rechterlijke machtiging om bevoegd te zijn de hulp van de sterke arm van politie en justitie in te roepen indien [gedaagden] medewerking aan de ontruiming weigert. Die bevoegdheid ontleent de deurwaarder immers rechtstreeks aan artikel 557 Rv., waarin artikel 444 Rv. van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Voorziet de deurwaarder problemen, dan kan hij op voet van (strekking en geest van) de Algemene Politieverordening – zonder dat daartoe rechterlijke machtiging nodig is – bijstand van de politie inroepen. In het licht van voorgaande heeft [eiseres] geen belang bij de verzochte machtiging.

2.5

Als de in het ongelijk te stellen partij zal [gedaagden] in de kosten van het geding worden veroordeeld.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

veroordeelt [gedaagden] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de woning aan de [adres] te [...], Aruba te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en zaken tenzij deze zaken van [eiseres] zijn, en de sleutels af te geven aan [eiseres];

veroordeelt [gedaagden] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [eiseres] worden begroot op Afl. 450,00 aan griffierecht, Afl.225,80 aan explootkosten en Afl. 1.000,00 aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 12 oktober 2016 in aanwezigheid van de griffier.