Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:682

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-10-2016
Datum publicatie
14-10-2016
Zaaknummer
LAR nr. 1246 van 2016
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

beroep tegen het uitblijven van een beslissing op bezwaar is tardief ingediend - het beroep is niet-ontvankelijk Ingevolge artikel 27 lid 2 van de Lar bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift wanneer het betrekking heeft op het uitblijven van een beslissing op het bezwaarschrift, acht weken en gaat hij in op de dag waarop het bestuursorgaan in gebreke raakt, tijdig op het bezwaarschrift te beslissen. De beroepstermijn is overschreden. Appellant heeft geen omstandigheden aangevoerd, waaruit blijkt dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Het beroep van appellanten zal derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 10 oktober 2016

LAR nr. 1246 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) van:

[appellante],

wondende in Aruba,

APPELLANTE,

vertegenwoordigd door de Voorzitter dhr. H. Henriquez,

gericht tegen:

de minister van Justitie,

zetelende in Aruba,

VERWEERDER,

gemachtigde: de advocaten mrs. J.P. Sjiem Fat en G.M. Sjiem Fat.

1 PROCESVERLOOP

Appellante heeft op 24 november 2015 bezwaar gemaakt tegen de beschikking van verweerder van 19 oktober 2015, waarbij een (gewijzigde) hindervergunning aan Windpark Urirama N.V. is afgegeven voor het bouwen van een windmolenpark te Urirama.

Tegen het uitblijven van een beslissing op het bezwaar heeft appellante op 31 mei 2016 beroep ingesteld bij dit gerecht.

Op 6 juli 2016 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

Uitspraak is bepaald op heden.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Het beroep strekt ertoe de fictieve beslissing op het bezwaar te vernietigen en te bepalen dat verweerder een reële beslissing zal nemen op het bezwaarschrift.

2.2

Verweerder stelt zich (primair) op het standpunt dat appellante niet-ontvankelijk is in haar beroep omdat zij niet tijdig beroep heeft ingesteld.

2.3

Het gerecht overweegt als volgt.

Ingevolge artikel 27 lid 2 van de Lar bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift wanneer het betrekking heeft op het uitblijven van een beslissing op het bezwaarschrift, acht weken en gaat hij in op de dag waarop het bestuursorgaan in gebreke raakt, tijdig op het bezwaarschrift te beslissen.

2.4

Het bezwaarschrift is op 24 november 2015 ingediend. Met toepassing van artikelen 15, aanhef en onder sub a (twee weken), 19 leden 1 en 2 (acht weken) en 20, lid 1 van de LAR (zes weken), dient te worden aangenomen dat het bestuursorgaan op 16 maart 2016 in gebreke is geraakt tijdig op het bezwaarschrift te beslissen. De beroepstermijn is ingevolge artikel 27 lid 2 van de LAR, op 10 mei 2016 verstreken. Nu het beroepschrift pas op 31 mei 2016 is ingediend, is de beroepstermijn overschreden.

Appellant heeft bij schrijven van 24 november 2014 geen omstandigheden aangevoerd, waaruit blijkt dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is.

2.5

Ingevolge artikel 32, onderdeel a, van de Lar kan het gerecht onmiddellijk uitspraak doen, indien het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is. Het gerecht zal dan ook als volgt beslissen.

2.6

Het beroep van appellanten zal derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen grondslag.

3 BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

verklaart het beroep kennelijk niet-ontvankelijk.

Deze beslissing werd gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op maandag, 10 oktober 2016, in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open bij het Hof (art. 53a LAR).

Het hoger beroep wordt ingesteld binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op het beroep is gedagtekend. De instelling van het hoger beroep geschiedt door indiening bij de griffie van het Gerecht van een aan het Hof gericht beroepschrift (art. 53b LAR).