Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:674

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-10-2016
Datum publicatie
10-10-2016
Zaaknummer
EJ. nr. 1238 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

EJ. Voornaamswijziging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 4 oktober 2016

Behorend bij EJ. nr. 1238 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

Y , hierna: de vader,

en

X , hierna: de moeder,

beiden wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

procederend in persoon.

Belanghebbende:

A, de minderjarige.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 31 mei 2016;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling ter zitting van 23 augustus 2016, waaruit blijkt dat verzoekers in persoon zijn verschenen. Ter zitting was ook aanwezig mr. J.A. Koolman namens de ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • -

    het verhoor van A, van 24 augustus 2016.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

De minderjarige is op [geboortedatum] 2005 in Aruba uit de moeder geboren. Aan de minderjarige zijn bij zijn geboorte de voornamen [A] gegeven. De minderjarige is door de vader erkend. De moeder oefent van rechtswege het gezag over de minderjarige alleen uit.

3 HET VERZOEK

Het - ter zitting gewijzigd - verzoek strekt ertoe om de voornaam van de minderjarige te wijzigen, in die zin dat de naam “[naam]” als eerste dan wel derde naam aan de voornaam van de minderjarige wordt toegevoegd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek tot voornaamswijziging is gebaseerd op artikel 1:4 lid 4 van het BWA. Artikel 1:4 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) bepaalt dat op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger een wijziging van de voornaam kan worden gelast. Voor een dergelijke wijziging dient een voldoende zwaarwichtig belang te bestaan.

4.2

Ter onderbouwing van het verzoek hebben de ouders aangevoerd dat de vader altijd heeft gewenst dat de minderjarige (officieel) [naam] zou heten, en dat hij en zijn familieleden de minderjarige vanaf zijn geboorte ook zo noemen. De minderjarige heeft aangegeven dat hij inderdaad door de familieleden aan vaderszijde “[naam]” wordt genoemd, en door de familieleden aan moederszijde en op school met “[naam]” wordt aangesproken. Hij is dit gewend, maar identificeert zich meer met de voornaam “[naam]”. Hij wil daarom de naam “[naam]” achter zijn huidige voornamen voegen, zodat zijn officiële voornaam zal luiden “[naam]”.

4.3

Uitgangspunt van de wet (artikel 1:4 BWA) is dat de keuze van de voornamen vrij is, zolang deze niet ongepast zijn of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen die niet tevens gebruikelijke voornamen zijn. Het gerecht is van oordeel dat de voornaam “[naam]” aan de eisen van de wet voldoet. Het gerecht acht de naam niet onwelvoeglijk en is van oordeel dat deze evenmin tot onevenredige problemen zal leiden bij de deelname aan het maatschappelijk en/of economisch verkeer. Voorts is het gerecht van oordeel dat verzoekers genoegzaam aannemelijk hebben gemaakt dat de verzochte wijziging belangrijk is voor het vastleggen van de identiteit van hun zoon. Gelet hierop, de vastbeslotenheid van verzoekers bij hun verzoek en gelet op de mening van de minderjarige, zal het gerecht het verzoek toewijzen in die zin dat “[naam]” als derde voornaam wordt toegevoegd aan de voornamen van de minderjarige.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

gelast de wijziging van de voornaam van [naam], geboren op [geboortedatum] 2005 in Aruba, in dier voege dat deze komen te luiden: [naam],

bepaalt dat de griffier niet eerder dan 15 november 2016 een afschrift van deze beschikking doet toekomen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 4 oktober 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.