Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:67

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-02-2016
Datum publicatie
15-02-2016
Zaaknummer
A.R. 1366 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, schuldvordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 10 februari 2016

Behorend bij A.R. 1366 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

ISLAND FINANCE N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Island Finance,

gemachtigde: de advocaat mr. M.E.D. Brown,

tegen:

[naam],

te Aruba,

hierna ook te noemen: G*,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis;

- de comparitie van partijen en de daarvan gemaakte aantekeningen.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Island Finance en G* hebben een overeenkomst van geldlening gesloten.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Island Finance vordert uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van G* tot betaling van Afl. 10.248,19, te vermeerderen met rente en incassokosten, met veroordeling van G* tot vergoeding van de proceskosten waaronder de beslagkosten.

3.2

Island Finance grondt de vordering erop dat G* toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.

3.3

G* voert hiertegen verweer.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ter zitting erkent G* de schuld. Zij wil graag een betalingsregeling treffen en daarvoor met Island Finance overeenkomen dat het beslag op haar loon wordt verminderd. Island Finance wil daaraan, binnen redelijke marges, wel meewerken maar vraagt vonnis voor de zekerheid en omdat anders het beslag vervalt. Partijen de nadere regeling onderling bespreken.

4.2

Ter zitting heeft Island Finance afstand gedaan van de boeterente. Tevens heeft Island Finance te kennen gegeven dat de zegelkosten door de deurwaarder meegenomen worden in de opgave van de explootkosten.

4.3

Voldoende aannemelijk is dat Island Finance buitengerechtelijke incassokosten heeft gemaakt die overigens redelijk voorkomen.

4.4

De gewijzigde vordering komt voor toewijzing in aanmerking. Als de in het ongelijk te stellen partij zal G* de proceskosten van Island Finance moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

veroordeelt G* tot betaling aan Island Finance van een bedrag van Afl. 10.248,19, te vermeerderen met 1,3% rente per maand vanaf 31 augustus 20111 tot een maximum van Afl. 5.039,99 is bereikt en na het bereiken van dat maximum te vermeerderen met de wettelijke rente, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom en te vermeerderen met Afl. 1.537,23 aan buitengerechtelijke incassokosten;;

veroordeelt G* in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Island Finance worden begroot op Afl. 750, aan griffierecht, Afl. 1.066,50 aan explootkosten en Afl. 2.250, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 10 februari 2016 in aanwezigheid van de griffier.