Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:64

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-02-2016
Datum publicatie
15-02-2016
Zaaknummer
A.R. 1284 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, ontbinding huurovereenkomst, ontruiming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 10 februari 2016

Behorend bij A.R. 1284 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de stichting

FUNDACION CAS PA COMUNIDAD ARUBANO,

te Aruba,

hierna ook te noemen: FCCA,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

[naam],

te Aruba,

hierna ook te noemen: G*,

gemachtigde: de advocaat mr. P.G. Dowers-Alders.

1 DE VERDERE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis;

- de comparitie van partijen en de daarvan gemaakte aantekeningen.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

G* huurt van FCCA een woning.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

FCCA vordert – uitvoerbaar bij voorraad – ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming, met veroordeling van G* tot betaling van Afl. 6.926,03, te vermeerderen met de wettelijke rente en vermeerderd met Afl. 973, per maand vanaf 1 juli 2015 voor elke maand dat de woning niet is ontruimd, met veroordeling van G* tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

FCCA grondt de vordering erop dat G* is tekortgeschoten in de nakoming van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.

3.3

G* voert hiertegen verweer.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ter zitting is gebleken dat, anders dan G* meende, geen sprake is van exorbitante huurstijging maar dat de huur voortdurend gelijk is gebleven. De reden waarom G* opeens veel meer moest gaan betalen is dat zij geen huursubsidie heeft gekregen en die vermoedelijk ook niet op tijd heeft aangevraagd. Daarvoor is G* uiteindelijk zelf verantwoordelijk, ook al loopt de ontvangst van de subsidie via FCCA. Eventuele gevolgen voor de subsidie van het feit dat G* huwde komen ook voor haar rekening.

4.2

De huurachterstand is dus voldoende aangetoond. G* erkent dat zij die achterstand niet kan inhalen. Betalingsonmacht is geen reden de vordering niet toe te wijzen noch de ontruiming af te wijzen. G* is overigens bezig met de bouw van een eigen woning die ook door FCCA wordt gefinancierd.

4.3

De vordering zal worden toegewezen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal G* de proceskosten van FCCA moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

ontbindt de huurovereenkomst;

veroordeelt G* tot betaling aan FCCA van een bedrag van Afl. 6.929,03, te vermeerderen met Afl. 973, per maand indien G* de woning niet na 1 juli 2015 ontruimd heeft en te vermeerderen met de wettelijke rente, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom vanaf 16 juni 2015 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

veroordeelt G* om binnen een maand na betekening van dit vonnis de woning [adres] te Aruba te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en zaken tenzij deze zaken van FCCA zijn, en de sleutels af te geven aan FCCA;

veroordeelt G* in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van FCCA worden begroot op Afl. 1.350, aan griffierecht, Afl. 1.030,55 aan explootkosten en Afl. 1.800, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 10 februari 2016 in aanwezigheid van de griffier.