Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:591

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
31-08-2016
Datum publicatie
06-09-2016
Zaaknummer
A.R. no. 2432 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, belangenafweging, afwijzing van het gevorderde

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 31 augustus 2016

Behorend bij A.R. no. 2432 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

de naamloze vennootschap

NIZAAM INVESTMENT N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Nizaam,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

[naam],

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: G*,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord, met producties;

-de conclusie van repliek;

-de conclusie van dupliek.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Nizaam vordert dat het Gerecht - zo het begrijpt - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis G* veroordeelt:

-om binnen tien dagen na de uitspraak van dit vonnis het in Aruba te [adres] gelegen perceel te ontruimen met alle personen en goederen die zich aldaar van harentwege bevinden en met overgave van de sleutels daarvan ter vrije beschikking van Nizaam te stellen;

-in de proceskosten.

2.2

G* voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door Nizaam verzochte, kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Bij vonnis van 14 januari 2015 in de bodemprocedure met als zaaknummer A.R. 2384 van 2013 gevoerd tussen [naam X] (hierna: [naam X]) als eisende partij enerzijds en Nizaam en G* als gedaagde partijen anderzijds heeft dit Gerecht onder meer voor recht verklaard dat [naam X] (anders dan G*) de eigenaar is van de aandelen in Nizaam. G* heeft echter hoger beroep ingesteld tegen dat vonnis, welk rechtsmiddel schorsend werkt ten aanzien van voormelde verklaring voor recht.

3.2

In het licht van vorenstaande en in dat van het gegeven dat het thans aan het Hof is om te oordelen over de vraag aan wie de aandelen in Nizaam in eigendom toebehoren (of aan [naam X] of aan G*) - en wie dus middellijk en de facto zeggenschap heeft over de woning waarin G* thans woonachtig is - , brengt afweging van de belangen van partijen mee dat die van G* bij afwijzing van de door Nizaam verzochte ontruiming vooralsnog zwaarder wegen dan die van Nizaam bij toewijzing daarvan. Eerst als in de lopende bodemzaak onherroepelijk is geoordeeld dat de aandelen in Nizaam in eigendom toebehoren aan [naam X], is er wellicht grond voor toewijzing van het door Nizaam verzochte bevel tot ontruiming door G* van voormeld perceel. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die een ander oordeel kunnen dragen.

3.3

Nizaam zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van G*. Die kosten worden tot aan deze uitspraak begroot op nihil, omdat G* in deze procedure niet werd bijgestaan door een daartoe door het Hof toegelaten professionele rechtsbijstandverlener.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-wijst af het door Nizaam verzochte;

-veroordeelt Nizaam in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van G*, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 31 augustus 2016 in aanwezigheid van de griffier.