Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:578

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-08-2016
Datum publicatie
05-09-2016
Zaaknummer
A.R.B.B. no. 2071 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Achterstallige huur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 24 augustus 2016

Behorend bij A.R.B.B. no. 2071 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

ALACORD INVESTMENT A.V.V. h.o.d.n. CAYENA DEPOT, gevestigd in Aruba,

EISERES,

hierna ook te noemen: Alacord,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena,

tegen:

Gedaagde, wonende in Aruba,

GEDAAGDE,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

procederende in persoon.

1. DE PROCEDURE

1.1 Het verloop van de procedure tot 16 maart 2016 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. De krachtens dat vonnis gelaste comparitie van partijen na antwoord heeft plaatsgevonden op 15 april 2016. Alacord is ter zitting verschenen bij mr. G.L. Griffith, die occupeerde voor haar gemachtigde. Hoewel voormeld tussenvonnis met daarin vermeld de dag- en tijdbepaling van voormelde terechtzitting correct is betekend aan Gedaagde, is zij niet ter zitting verschenen. Alacord heeft ter zitting het woord gevoerd.

1.2 Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Alacord vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Gedaagde beveelt tot betaling aan Alacord van Afl. 1.645 aan achterstallige huur, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 15 september 2015 tot de algehele voldoening en met Afl. 246,75 aan vergoeding voor buitengerechtelijk gemaakte incassokosten, kosten rechtens.

2.2

Gedaagde voert verweer strekkende tot afwijzing van het door Alacord verzochte, althans tot matiging van de door Alacord verzochte vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

3 DE VERDERE BEOORDELING

3.1

Het Gerecht volhardt in zijn in het tussenvonnis neergelegde overwegingen en beslissingen.

3.2

Uit rechtsoverweging 2.5 van het tussenvonnis volgt dat Gedaagde bij dit eindvonnis zal worden veroordeeld tot betaling aan Alacord van het door haar in hoofdsom gevorderde bedrag, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 15 september 2015.

3.3

Ter zake van de verzochte vergoeding van kosten van verkrijging van voldoening buiten rechte heeft Alacord ter zitting nader en onbestreden gesteld dat de kosten waarvan Alacord vergoeding vraagt daadwerkelijk zijn gemaakt, omdat Alacord bij meerdere door koeriersbedrijf Fast aan Gedaagde bezorgde brieven heeft aangemaand tot betaling van het aan Alacord verschuldigde bedrag. Vast komt daarom te staan dat Alacord meer werkzaamheden ter verkrijging van voldoening buiten rechte heeft gericht dan die waarvoor artikel 63a Rv in voorziet. Het is ook redelijk dat Alacord die werkzaamheden heeft verricht, en de hoogte van de door haar op dit punt verzochte vergoeding is eveneens redelijke. Met Alacord ziet het Gerecht geen grond voor toewijzing van de door Gedaagde verzochte matiging. De hier besproken deelvordering zal worden toegewezen.

3.4

Gedaagde zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Alacord, tot aan deze uitspraak begroot op (100,-- + 188,37 =) Afl. 288,37 aan verschotten en Afl. 500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 2, ad Afl. 250,-- per punt). Hierbij wordt nog overwogen dat het per 1 augustus 2016 in werking getreden “nieuwe” Procesreglement (en het daarin neergelegde herziene liquidatietarief) buiten toepassing blijft, omdat deze zaak ten tijde van die inwerkingtreding reeds voor (wijzen van) vonnis stond, zodat geen sprake is van verdere behandeling van een reeds aanhangige zaak in de zin van artikel 138 van dat Procesreglement. Hetzelfde geldt mutatis mutandis met betrekking tot vergoeding van kosten van verkrijging van voldoening buiten rechte.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-veroordeelt Gedaagde om aan Alacord te betalen Afl. 1.645 aan achterstallige huur, te vermeerderen met (1) wettelijke rente gerekend vanaf 15 september 2015 tot de dag der algehele voldoening en (2) met Afl. 246,75 aan vergoeding voor buitengerechtelijk gemaakte incassokosten;

-veroordeelt Gedaagde in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Alacord, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 288,37 aan verschotten en Afl. 500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 24 augustus 2016 in aanwezigheid van de griffier.