Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:570

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-08-2016
Datum publicatie
05-09-2016
Zaaknummer
A.R. 2577 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Vordering afgewezen. Geen beroep kan worden gedaan op de aansprakelijkheidsartikel van de koopovereenkomst aangezien de voorwaarden daarvoor niet zijn ingetreden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 24 augustus 2016

Behorend bij A.R. 2577 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht

MANTBRACA ESPAÑA S.A.,

te Madrid, Spanje

en

de naamloze vennootschap

MANTBRACA CORPORATION N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Mantbraca España c.s. respectievelijk Mantbraca España en Mantbraca Aruba,

gemachtigde: de advocaat mr. Z.T.M. Arendzsz-Marchena,

tegen:

Gedaagde 1

en

Gedaagde 2 ,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Gedaagde 1 c.s. respectievelijk Gedaagde 1 en Gedaagde 2,

gemachtigde: de advocaat mr. M.B. Boyce.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

- de pleitnota van Mantbraca España c.s.;

- de pleitnota van Gedaagde 1 c.s.;

- de aantekeningen ter gelegenheid van het pleidooi op 26 februari 2016;

- de akte uitlating zijdens beide partijen op de rol van 25 mei 2016.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 3 augustus 2012 hebben Gedaagde 1 c.s. als verkopers enerzijds en Mantbraca España en MCC Development B.V. (te Curaçao) als koopsters anderzijds een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot aandelen 1 tot en met 10 in het vermogen van Mantbraca Aruba.

2.2

Artikel 7 van de overeenkomst luidt:
Sellers further represents and warrants that it shall be solely responsible for all commercial and tax liabilities that the Company [Mantbraca Aruba, toevoeging GEA] may have up to and including the date of signing this agreement, including those emanating from a certain general contractor agreement that the Company has with regards to the construction of the “Fast Delivery”-building.

2.3

Bij e-mailbericht van 13 november 2013 heeft de heer [X], verbonden aan het accountantskantoor Atlas, aan de heer [Y], verbonden aan Mantbraca Aruba, bericht:
Well actually, the amount ask [at?] risk would now be:
Based on the mail of yesterday: AWG 358.433;
Based on specific allocated general expenses: AWG 102.237 (if correctly posted);
Based on share in unallocated general expense AWG 161.542 (if defensible)
Total: AWG 622.212

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Mantbraca España c.s. vorderen, na wijziging van eis – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Gedaagde 1 c.s. tot betaling van Afl. 622.212,, te vermeerderen met incassokosten en met veroordeling van Gedaagde 1 c.s. tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Mantbraca España c.s. gronden de vordering erop dat Gedaagde 1 c.s. zich contractueel hoofdelijk aansprakelijk hebben gesteld voor alle commerciële activiteiten en fiscale verplichtingen van Mantbraca Aruba tot en met 13 augustus 2012. Subsidiair beroepen Mantbraca España c.s. zich erop dat Gedaagde 1 c.s. jegens hen onrechtmatig hebben gehandeld dan wel ongerechtvaardigd verrijkt zijn door voorgaande geldelijke verplichtingen niet op zich te nemen.

3.3

Gedaagde 1 c.s. voeren hiertegen verweer, met vordering – uitvoerbaar bij voorraad – tot veroordeling van Mantbraca España c.s. in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

De vordering zal worden afgewezen.

4.2

Gesteld noch gebleken is dat het hiervoor geciteerde artikel in de koopovereenkomst iets anders behelst dan de garantie van de verkopers, dat zij jegens de koper aansprakelijk zijn voor de financiële (commerciële) en fiscale gevolgen van de uitvoering van de aannemingsovereenkomst met betrekking tot het zogeheten “Fast Delivery” gebouw. Dat die financiële en fiscale gevolgen zijn ingetreden is niet gemotiveerd gesteld. De enkele omstandigheid dat de (voormalige) accountant van Mantbraca Aruba bepaalde risico’s onderkent in de boekhouding van Mantbraca Aruba levert nog geen op de desbetreffende contractsbepaling te gronden opeisbare vordering op.

4.3

Pas als daadwerkelijk blijkt dat de uitvoering van de aannemingsovereenkomst met betrekking tot het “Fast Delivery” gebouw leidt tot een fiscale claim of tot aansprakelijkheidstelling in verband met die overeenkomst, bijvoorbeeld door de aanbesteder, treedt artikel 7 van de koopovereenkomst in werking. Terecht beroepen Gedaagde 1 c.s. zich in dit verband dan ook op de e-mail van de heer [X] van 10 december 2013.

4.4

De rest van de discussie tussen partijen, waaronder de vraag of Mantbraca Aruba uit hoofde van een overeenkomst waar zij geen partij bij is wel een vorderingsrecht toekomt en wat de relevantie is van de al dan niet rechtsgeldige cessie van een vordering van Mantbraca Aruba op Fast Delivery voor de omvang van de aansprakelijkheid van Mantbraca Aruba in verband met de uitvoering van de overeenkomst van aanneming, kan buiten beschouwing blijven.

4.5

Zonder nadere toelichting valt niet in te zien dat Gedaagde 1 c.s., de contractuele afspraken weggedacht, onrechtmatig en schadeveroorzakend jegens Mantbraca España c.s. of een van hen hebben gehandeld. De aansprakelijkheid op de genoemde buitencontractuele gronden stuit daarop af.

4.6

Als de in het ongelijk te stellen partijen zullen Mantbraca España c.s. hoofdelijk worden veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten van Gedaagde 1 c.s.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Mantbraca España c.s. hoofdelijk in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Gedaagde 1 c.s. worden begroot op Afl. 15.200, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 24 augustus 2016 in aanwezigheid van de griffier.