Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:549

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-08-2016
Datum publicatie
02-09-2016
Zaaknummer
A.R. nr. 1367 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Scheiding en deling. Vaststellingsovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 24 augustus 2016

Behorend bij A.R. nr. 1367 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiseres,

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn,

tegen:

Gedaagde,

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg.

1 DE PROCEDURE

1.1

Voor het verloop van de procedure tot 2 september 2015 wordt verwezen naar het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. De ingevolge dat vonnis gelaste comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2015. Partijen zijn toen samen met hun gemachtigden verschenen, en hebben het woord gevoerd (Gedaagde mede aan de hand van toegelaten producties).

1.2

Op 18 februari 2016 is de comparitie van partijen op hun verzoek voortgezet ter opname van een door partijen gesloten vaststellingsovereenkomst in een proces-verbaal van die zitting. Verwezen wordt in dit verband naar het proces-verbaal van donderdag 18 februari 2016;

1.3

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Het Gerecht volhardt in zijn in het tussenvonnis neergelegde overwegingen en beslissingen.

2.2

Niet langer in geschil is tussen partijen alles met betrekking tot het in het tussenvonnis omschreven onroerend goed, de daarop drukkende hypothecaire schuld en een vergoeding voor het gebruik daarvan, nu partijen dienaangaande hangende deze procedure een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten, welke is neergelegd in voormeld proces-verbaal. Alle vorderingen van Eiseres met betrekking tot voormelde beschouwt het Gerecht als zijnde door haar ingetrokken.

2.3

Ter (aanvankelijke) comparitie is gebleken dat de te verdelen inboedel niet langer onderwerp is van geschil tussen partijen. Dat onderdeel van de vordering van Eiseres beschouwt het Gerecht eveneens als zijnde door haar ingetrokken.

2.4

Wat betreft de door partijen opgebouwde onderscheidenlijk pensioenen wordt verwezen naar rechtsoverweging 3.3 van het tussenvonnis.

2.5

Wat betreft mogelijke belastingrestituties en belastingaanslagen wordt verwezen naar rechtsoverweging 3.4 van het tussenvonnis.

2.6

In de aard van dit geschil ziet het Gerecht aanleiding om de proceskosten te compenseren tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-deelt toe aan Eiseres de door haar opgebouwde pensioenrechten, en bepaalt dat zij dienaangaande niets verschuldigd is aan Gedaagde uit hoofde van welke titel dan ook;

-deelt toe aan Gedaagde de door hem opgebouwde pensioenrechten, en bepaalt dat hij dienaangaande niets verschuldigd is aan Eiseres uit hoofde van welke titel dan ook;

-bepaalt dat partijen ieder voor de helft gerechtigd zijn tot mogelijke belastingrestituties voor zover die zien op de periode dat partijen gehuwd waren en bepaalt voorts dat partijen gehouden zijn om mogelijke belastingaanslagen met betrekking tot die periode ieder voor de helft te dragen;

-verklaart dit vonnis tot zover en daar waar mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;

-compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 24 augustus 2016 in aanwezigheid van de griffier.