Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:548

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-08-2016
Datum publicatie
02-09-2016
Zaaknummer
A.R. no. 1351 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Het is een (immigratie)ambtenaar in dienst van het Land krachtens artikel 1 aanhef sub b van het Landsbesluit nevenbetrekkingen en nevenwerkzaamheden ambtenaren verboden om zonder daartoe verkregen schriftelijke vergunning nering of handel te drijven. Geen belang.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 24 augustus 2016

Behorend bij A.R. no. 1351 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

Eiseres,

h.o.d.n. Eenmanszaak,

wonende en gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigden: de advocaten mrs. A.A. Ruiz en I.R. Wever,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon

HET LAND ARUBA,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: het Land,

gemachtigde: dhr. J.O. Senchi (ambtenaar werkzaam bij DWJZ).

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord, met producties;

-de conclusie van repliek;

-de conclusie van dupliek, met producties;

-de akte uitlating producties.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Eiseres vordert dat het Gerecht zo het begrijpt - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

-voor recht verklaart dat het Land jegens Eiseres onrechtmatig handelt of heeft gehandeld en dat het Land aansprakelijk is voor de door Eiseres geleden schade als gevolg van dat handelen;

-het Land veroordeelt tot vergoeding aan Eiseres van die schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

-het Land veroordeelt in de proceskosten.

2.2

Het Land voert verweer en concludeert dat Eiseres niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing daarvan, kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat Eiseres niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte. Het ontvankelijkheidsverweer van het Land wordt daarom verworpen.

3.2

Vast staat tussen partijen het volgende. Eiseres is als immigratieambtenaar in dienst van het Land, terwijl het Eiseres krachtens ambtenarenregelgeving verboden is om zonder daartoe verkregen schriftelijke vergunning nering of handel te drijven (zie artikel 1 aanhef sub b van het Landsbesluit nevenbetrekkingen en nevenwerkzaamheden ambtenaren; AB 1996 n o. GT 54). Eiseres handelt (onder de naam van de in de aanhef van dit vonnis vermelde eenmanszaak) in de inkoop en verkoop van groenten en fruit in Aruba, en zij betrekt al haar groenten en fruit uit Venezuela. Eiseres beschikt niet over voormelde vergunning.

3.3

In het licht van vorenstaande stelt Eiseres dat zij al enige tijd oneerlijke concurrentie ondervindt van uit Venezuela afkomstige personen of bedrijven die hier te lande op illegale wijze en zonder betaling van belastingen en invoerrechten groenten en fruit te koop aanbieden tegen prijzen die ver onder die van Eiseres liggen. Nu het Land te dien aanzien in weerwil van meerdere schriftelijke verzoeken van Eiseres daartoe weigert handhavend op te treden, werkt het Land willens en wetens die oneerlijke concurrentie in de hand en handelt het aldus onrechtmatig jegens Eiseres, aldus telkens Eiseres. Ter zake van die door het Land bestreden stellingen geldt het volgende.

3.4

Naar het oordeel van het Gerecht heeft Eiseres geen rechtens te respecteren belang bij haar vorderingen. Eiseres drijft handel in groenten en fruit, terwijl dat voor haar op grond van voormeld artikel 1 van het Landsbesluit nevenbetrekkingen en nevenwerkzaamheden ambtenaren (oftewel wettelijk) verboden is. Aldus handelt Eiseres zelf onrechtmatig, en spint zij - net als zij die volgens haar in Aruba illegaal handelen in groenten en fruit - garen bij het gegeven dat er te dien aanzien niet handhavend wordt opgetreden door het Land. Sprake is van de spreekwoordelijke pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet.

3.5

Vorenstaande brengt reeds mee dat de vorderingen van Eiseres zullen worden afgewezen en dat alle overige stellingen van partijen - wat van de inhoud daarvan ook zij - onbesproken kunnen blijven.

3.6

Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van het Land. Die kosten worden tot aan deze uitspraak begroot op nihil, omdat het Land in deze procedure niet werd bijgestaan door een door een ambtenaar in dienst van het Land.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-wijst af het door Eiseres verzochte;

-veroordeelt Eiseres in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van het Land, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 24 augustus 2016 in aanwezigheid van de griffier.