Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:536

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-08-2016
Datum publicatie
01-09-2016
Zaaknummer
K.G. 1958 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel – Kort Geding.

Provisionele vordering toegewezen: Gedaagde dient de twaalf containers met inhoud af te leveren, tegen de afgifte van een bankgarantie door eiser.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 augustus 2016

Behorend bij K.G. 1958 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

PROVISIONEEL VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de stichting

FUNDACION FACILIDADNAN DEPORTIVO,

te Aruba,

hierna ook te noemen: FFD,

gemachtigde: de advocaat mr. A.A.D.A. Carlo,

tegen:

de rechtspersoon naar vreemd recht

OCEAN AIR LOGISTICS

en/of

[douane-expediteur van Ocean Air Logistics],

h.o.d.n. OCEAN AIR LOGISTICS ,

te Miami, Florida, Verenigde Staten van Amerika,

hierna ook te noemen: Oceanair Logistics,

gemachtigde: de advocaat mr. M.O. Lopez

en

de naamloze vennootschap

GIGICHA N.V.

te Aruba,

hierna ook te noemen: Gigicha,

gemachtigde: de advocaat mr. G.F. Croes.

gezamenlijk te noemen: Oceanair Logistics c.s.

DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de provisionele eis;

- de behandeling ter zitting van 26 augustus 2016 waar aanwezig waren mr. Carlo, mr. Kloes, mr. Lopez en mr. Croes.

Ter zitting is mondeling vonnis gewezen met de mededeling dat de tekst van het vonnis later schriftelijk beschikbaar is.

2 DE BEOORDELING

2.1

Partijen strijden over de uitleg van de door hen gesloten vervoersovereenkomst. Volgens FFD is overeengekomen dat zij zelf voor verder transport, inclusief de daarmee gepaard gaande kosten, vanaf de haven zal zorgdragen. Volgens Oceanair Logistics is (nader) overeenkomen dat zij zorg draagt voor verder transport, althans inklaring en overige diensten. Daartoe heeft Oceanair Logistics Gigicha ingeschakeld. Oceanair Logistics c.s. willen om die reden de originele vrachtbrieven (bill of lading) niet vrijgeven.

2.2

FFD heeft aangeboden een bankgarantie te stellen voor een bedrag van US$ 42.403,80 (de hoogte van de aanvankelijk in rekening gebrachte maar door FFD betwiste kosten).

2.3

FFD heeft bijzonder spoedeisend belang bij verder transport van de containers. Zij moet verder met de renovatie van een sportpark, mede in verband met de opening van het schooljaar waarin schoolklassen van het park gebruik moeten maken en de komende koninkrijksspelen

2.4

Het belang dat Oceanair Logistics c.s. daartegen over hebben bij het houden van zekerheid voor betaling van volgens hen contractueel verschuldigde bedragen wordt grotendeels weggehaald doordat FFD een bankgarantie stelt. Dat de factuur inmiddels is opgelopen tot ruim US$ 80.000, is niet voldoende aannemelijk. De grondslag van het meer gevorderde is in dit stadium, gegeven het belang van FFD bij vrijgave van de containers, voldoende weersproken.

2.5

De provisionele vordering komt daarom voor toewijzing in aanmerking. Een oordeel over de proceskosten zal worden aangehouden totdat over de (hoofd)vordering in kort geding wordt beslist.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

veroordeelt Oceanair Logistics c.s., hoofdelijk, om de originele bill of lading nrs. AUA0034485/A en AUA0034485 aan FFD af te geven alsmede om over te gaan tot aflevering van de in die bill of ladingen genoemde twaalf containers met inhoud tegen afgifte van een bankgarantie, met de tekst zoals voorgesteld in de bijlage bij de akte wijziging eis c.q. aanvulling eis in kort geding van 25 augustus 2016 van mr. Carlo, aan Oceanair Logistics, ter hoogte van een som van US$ 45.000, welke garantie Oceanair Logistics kan inroepen op vertoon van een in kracht van gewijsde gedaan vonnis in kort geding nr. KG 1958 van 2016, binnen drie maanden nadat dat vonnis in kracht van gewijsde is gegaan bij gebreke waarvan de bankgarantie zal komen te vervallen, een en ander op straffe van een na twee uur na betekening van dit vonnis en aanbieding van de originele bankgarantie opeisbare dwangsom van US$ 50.000, per 12 uur dat Oceanair Logistics c.s. daarmee na twee uur na betekening van dit vonnis en aanbieding van de originele bankgarantie in gebreke blijven, met een maximum van US$ 1.000.000,;

wijst af het meer of anders provisioneel gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van vrijdag 26 augustus 2016 in aanwezigheid van de griffier.