Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:511

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-08-2016
Datum publicatie
23-08-2016
Zaaknummer
K.G. no. 1656 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel – Kort Geding – Burengeschil.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 19 augustus 2016

Behorend bij K.G. no. 1656 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in het kort geding tussen:

Eiser

en

Eiseres,

te Aruba,

eisers, hierna ook te noemen: eisers,

gemachtigde: de advocaat mr. P.A.J. van der Biezen,

tegen:

Gedaagde,

te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr. G.F. Croes.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift met producties, ingediend op 12 juli 2016;

  • -

    de faxbrief van de gemachtigde van gedaagde, ingediend op 4 augustus 2016;

  • -

    de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 5 augustus 2016, waaruit blijkt dat alleen eisers bij hun gemachtigde voornoemd zijn verschenen. Gedaagde is niet ter zitting verschenen.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Eisers zijn de eigenaren van de woning gelegen te [adres eisers] en gedaagde is de eigenaar van de woning gelegen te [adres gedaagde].

2.2

Partijen wonen in de wijk [wijk] en zijn elkaars overburen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eisers vorderen dat het gerecht bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde verbiedt om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan motorvoertuigen te (laten doen) verrichten en/of te gedogen op het perceel te [adres gedaagde], op straffe van een direct opeisbare dwangsom per dag of gedeelte van een dag indien gedaagde het ten deze te geven verbod overtreedt, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

3.2

Eisers gronden hun vordering erop dat gedaagde onrechtmatig handelt.

3.3

Op het standpunt van gedaagde gaat de voorzieningenrechter bij de beoordeling nader in.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het spoedeisend belang van eisers bij hun vorderingen is voldoende aannemelijk gemaakt.

4.2

Eisers hebben aangegeven dat zij hun woning vanaf 1 augustus 2016 zullen verhuren en de huurders er belang bij hebben dat woning gelegen is in een rustige woonwijk hetgeen onderschreven wordt door de Algemene Politieverordening, de Hinderverordening en de standaardvoorwaarden van [wijk].

4.3

De gemachtigde van gedaagde heeft bij faxbrief van 4 augustus 2016 aangegeven dat de schoonzoon van gedaagde is gestaakt met de werkzaamheden aan motorvoertuigen en geen verweer zal voeren tegen het door eisers gevorderde.

4.4

Eisers hebben ter zitting onweersproken gesteld dat de schoonzoon van gedaagde niet is gestaakt met de werkzaamheden aan motorvoertuigen en deze nog steeds worden verricht op het perceel te [adres gedaagde]. De vorderingen van eisers komen het gerecht niet onrechtmatig of ongegrond voor en worden daarom toegewezen behoudens hetgeen hierna wordt overwogen.

4.5

Aan de op te leggen verboden wordt een dwangsom verbonden van Afl. 500,- per overtreding in plaats van de gevorderde Afl. 10.000,-. Laatstgenoemd bedrag komt bovenmatig voor. De dwangsom zal worden gemaximeerd als in het dictum nader vermeld.

4.6

Als de in het ongelijk te stellen partij zal gedaagde de proceskosten van eisers moeten vergoeden.

5 DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

- verbiedt gedaagde om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan motorvoertuigen te (laten doen) verrichten en/of dat te gedogen op het perceel te [adres gedaagde];

- bepaalt dat gedaagde na betekening van dit vonnis bij iedere overtreding van voormeld verbod een dwangsom verbeurt van Afl. 500,- per keer met een maximum van Afl. 10.000,-;

- veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, aan de zijde van eisers tot op heden begroot op Afl. 1.500,- aan salaris voor de gemachtigde;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van vrijdag 19 augustus 2016 in aanwezigheid van de griffier.