Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:454

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
28-06-2016
Datum publicatie
22-07-2016
Zaaknummer
EJ nr. 2752 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel - EJ - Benoeming bewindvoerder en wijziging notaris en onzijdig persoon

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 28 juni 2016

Behorend bij EJ nr. 2752 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

1. [verzoeker 1],

2. [verzoeker 2],

3. [verzoeker 3],

4. [verzoeker 4],

5. [verzoeker 5],

allen wonende in Aruba,

6. [verzoeker 6],

wonende in CuraƧao,

VERZOEKERS,

procederend in persoon.

Belanghebbenden:

1. [belanghebbende 1]geen bekende woon- of verblijfplaats.

2. [belanghebbende 2],

3. [belanghebbende 3].

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 3 december 2015;

- het verweerschrift van de belanghebbende sub 2, ingediend op 14 april 2016;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van 19 april 2016, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekers sub 1 t/m 5 in persoon, de verzoeker sub 6 bij zijn gemachtigde verzoeker sub 1, en de belanghebbenden sub 2 en 3 in persoon;

- de schriftelijke uitlating zijdens de belanghebbende sub 2, ingediend op 16 mei 2016;

- de schriftelijke uitlating zijdens de verzoekers en de belanghebbende sub 3, ingediend op 17 mei 2016.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Verzoekers en de belanghebbenden zijn de kinderen - en erfgenamen - van [naam vader] (hierna: de vader) en [naam moeder] (hierna: de moeder), overleden op [datum] 1993 respectievelijk [datum] 2000. Zij zijn ieder voor 1/9e onverdeeld aandeel deelgenoot in de nalatenschap van de moeder.

2.2

Bij vonnis van dit gerecht van [datum] 2008 (CIV-243/06) zijn de erven naar de boedelnotaris mr. F.E.E. Tjon Ajong verwezen voor verdere afwikkeling van de verdeling van de nalatenschap en is mr. F.S. Wernet tot onzijdig persoon benoemd.

2.3

De belanghebbende sub 1 is sinds 2012 spoorloos verdwenen.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe een bewindvoerder te benoemen ten einde het bewind over het aandeel van de belanghebbende sub 1 in de nalatenschap te voeren en strekt tot wijziging van de notaris en de onzijdige persoon aangezien zowel de notaris als de onzijdige persoon niet meer in functie zijn.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het gerecht overweegt dat door de inhoud van het verzoekschrift, de deugdelijke oproepingen van de belanghebbende in het openbaar en zijn afwezigheid ter zitting, voldoende aannemelijk is geworden dat de belanghebbende sub 1 afwezig is in de zin van art. 1:409 lid 1 BW en dat de noodzaak bestaat om hem te doen vertegenwoordigen in verband met de verdeling van voornoemde nalatenschap.

4.2

Een en ander betekent dat overeenkomstig art. 1:409 lid 1 BW een persoon als bewindvoerder dient te worden benoemd ten einde het bewind over het aandeel van de belanghebbende in bedoelde nalatenschap te voeren. Verzoekers en de belanghebbende sub 3 hebben de wens om [naam verzoeker 1], als bewindvoerder te benoemen. De belanghebbende sub 2 heeft bezwaren tegen deze benoeming en verzoekt een derde onafhankelijke en financieel deskundige persoon te benoemen tot bewindvoerder. De verzoekers en belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om gezamenlijk een onafhankelijk derde voor te dragen. Dit is niet gelukt. Het gerecht ziet in de door belanghebbende sub 2 aangedragen bezwaren onvoldoende objectieve, zwaarwegende gronden om de voorkeur van de verzoekers en de overige belanghebbende niet te volgen. Het gerecht zal derhalve overeenkomstig het verzoek beslissen.

4.3

Aangezien de notaris en de onzijdige persoon genoemd in het vonnis niet meer in functie zijn zal het gerecht een andere notaris en onzijdige persoon benoemen.

5 BESLISSING

Het gerecht:

benoemt [verzoeker 1], geboren op [geboortedatum] 1941, wonende in Aruba, tot bewindvoerder ten einde het bewind over het aandeel van [belanghebbende 1] in de nalatenschap van wijlen [naam], overleden op [datum] 2000, te voeren,

verwijst de erven naar de notaris mr. T.R. Johnson voor verdere afwikkeling van de verdeling,

benoemt tot onzijdig persoon om die persoon te vertegenwoordigen die mocht weigeren of nalaten aan de verdeling mee te werken: J.P. Locadia, deurwaarder, wonende in Aruba.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 28 juni 2016 door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.