Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:446

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-06-2016
Datum publicatie
18-07-2016
Zaaknummer
A.R. 2093 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, interregionale rechtsmacht, verdeling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2016/384
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 29 juni 2016

Behorend bij A.R. 2093 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[naam],

te Sint Maarten,

hierna ook te noemen: E*,

gemachtigde: de advocaat mr. M. Voorn,

tegen:

[naam A]

en

DE GEZAMENLIJKE ERVEN VAN [naam B],

zonder bekende woon- of verblijfplaats te Aruba,

hierna ook te noemen: [naam A] c.s. respectievelijk A*en Erven [naam B] c.s.,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de aantekening op de omslagmap dat op de rolzitting van 27 januari 2016 verstek is verleend tegen de niet verschenen gedaagden.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 AMBTSHALVE

2.1

Verzoeker is woonachtig te Sint Maarten. Gedaagden hebben geen van allen woon- of verblijfplaats in Aruba. De vordering strekt tot verdeling van de nalatenschap van mw. [naam X], verder: erflaatster. Erflaatster is in Sint Maarten overleden. Haar erfgenamen zijn E* en wijlen [naam B], verder: erflater. Erflater is in Curaçao overleden. Gesteld noch gebleken is dat een van diens erfgenamen in Aruba woon- of verblijfplaats heeft. Een van de rechthebbenden in de nalatenschap van erflaatster is [naam A] die nu nog minderjarig is. Gesteld noch gebleken is dat de minderjarige in Aruba woon- of verblijfplaats heeft; zijn met ouderlijk gezag belaste vader woont in Rotterdam, Nederland.

2.2

Ingevolge het bepaalde onder artikel B van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is in burgerlijk rechtsvorderlijke verhouding tot de (voormalige) Nederlandse Antillen het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de (voormalige) Nederlandse Antillen (RvNA) van toepassing.

2.3

Ingevolge artikel 95 RvNA is – kort gezegd – de rechter van de woonplaats van gedaagde relatief bevoegd. Geen van de gedaagden heeft in Aruba woon- of verblijfplaats.

2.4

Ingevolge artikel 100 RvNA is mede bevoegd de rechter in eerste aanleg van de laatste woonplaats van de overledene. Dat is met betrekking tot erflaatster noch erflater het geval.

2.5

Ingevolge artikel 99 RvNA is in geschillen betreffende onroerende zaken mede bevoegd de rechter in eerste aanleg binnen wiens rechtsgebied de zaak is gelegen. In de onderhavige procedure strekt de vordering evenwel tot verdeling van de nalatenschap. Dat tot die nalatenschap een onroerende zaak in Aruba en een (grond)huurrecht met betrekking tot een perceel in Aruba behoren brengt niet mee, dat het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba relatief bevoegd is om in het geschil te vonnissen.

2.6

Ten slotte bepaalt artikel 103b RvNA dat als de artikelen 95 tot en met 103a geen bevoegde rechter in eerste aanleg in de Nederlandse Antillen, waaronder ingevolge artikel B Rv in dit verband ook begrepen moet worden: Aruba, aanwijzen, dan de rechter in eerste aanleg van de woonplaats van de eiser of een van de eisers bevoegd is en, bij gebreke daarvan, de rechter in eerste aanleg te Curaçao. E* woont in Sint Maarten.

2.7

Alles bijeengenomen komt het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba geen relatieve bevoegdheid toe en daarmee, noch op enige grond, interregionale rechtsmacht.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verklaart zich onbevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 29 juni 2016 in aanwezigheid van de griffier.