Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:433

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-06-2016
Datum publicatie
30-06-2016
Zaaknummer
A.R. 2776 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontruiming. Redelijk gebruiksvergoeding gedurende de ontruiming. Toelating makelaar tot de woning voor het opmaken van een taxatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 22 juni 2016

Behorend bij A.R. 2776 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiseres,

te Venezuela,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Illes,

tegen:

Gedaagde,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr. A.F.J. Caster.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 13 april 2016;

- de akte van 11 mei 2016 van Eiseres;

- de akte van 11 mei 2016 van Gedaagde. .

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

In zijn tussenvonnis heeft het gerecht overwogen dat partijen zich mogen uitlaten over een redelijke gebruiksvergoeding gedurende de ontruimingstermijn van vijf jaar.

2.2

Voor zover partijen zich ergens anders over hebben uitgelaten laat het gerecht dat buiten beschouwing. Redenen waarom het gerecht zou moeten terugkomen op zonder voorbehoud gegeven eindbeslissingen zijn niet voldoende gesteld.

2.3

Gedaagde betoogt dat bij het bepalen van de gebruiksvergoeding rekening moet worden gehouden met investeringen die hij in de woning heeft gedaan. Het gerecht zal dat niet doen. In de eerste plaats is niet duidelijk wat Gedaagde waaraan heeft geïnvesteerd. Bovendien heeft Gedaagde zelf het genot van die investeringen.

2.4

Het gerecht acht een gebruiksvergoeding van Afl. 333, per maand redelijk. Partijen hebben geen concrete informatie verschaft op basis waarvan tot een ander bedrag zou moeten worden gekomen.

2.5

Ten overvloede overweegt het gerecht dat Gedaagde zijn medewerking moet verlenen aan een vooraf afgesproken bezoek van een makelaar/taxateur. Anderzijds dient Gedaagde Eiseres niet in zijn woongenot te worden gestoord. Voor de duidelijkheid merkt het gerecht nog op dat Gedaagde niet kan worden aangemerkt als huurder. Hij kan dus ook geen aanspraak maken op door een verhuurder te verrichten onderhoud maar dient als gebruiker, bewaarnemer, zorg te dragen voor redelijk onderhoud van de woning.

2.6

Uit het eerste lid van artikel 556 Rv. volgt dat Eiseres de ontruiming niet zelf ter hand mag nemen, en dat gedwongen ontruiming het exclusieve terrein is van de deurwaarder. Eiseres heeft voldoende aan dit vonnis om de deurwaarder te mogen inschakelen als Gedaagde niet vrijwillig tot nakoming van de uit dit vonnis voortvloeiende verplichting tot ontruiming overgaat. In het licht daarvan heeft Eiseres dus geen machtiging nodig om de ontruiming zelf te doen bewerkstelligen. Voorwaarde is dat het ontruimingsvonnis door de deurwaarder aan Gedaagde wordt betekend, en dat aan Gedaagde overeenkomstig het bepaalde in artikel 555 Rv. bevel wordt gedaan om binnen drie dagen te ontruimen. De deurwaarder op zijn beurt behoeft geen rechterlijke machtiging om bevoegd te zijn de hulp van de sterke arm van politie en justitie in te roepen indien Gedaagde medewerking aan de ontruiming weigert. Die bevoegdheid ontleent de deurwaarder immers rechtstreeks aan artikel 557 Rv., waarin artikel 444 Rv. van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Voorziet de deurwaarder problemen, dan kan hij op voet van (strekking en geest van) de Algemene Politieverordening – zonder dat daartoe rechterlijke machtiging nodig is – bijstand van de politie inroepen. In het licht van voorgaande heeft Eiseres geen belang bij de verzochte machtiging.

2.7

Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

veroordeelt Gedaagde om na betekening van dit vonnis en na afspraak met een hier te lande bekende makelaar deze toe te laten om de woning Paradera [adres] op te nemen ten behoeve van een taxatie op kosten van Eiseres, op straffe van verbeurte van een dwangsom van Afl. 10, voor elke keer dat Gedaagde weigert om een afspraak te maken dan wel. zonder goede reden, weigert die afspraak na te komen met een maximum van Afl. 10.000,;

verstaat dat Gedaagde vanaf betekening van dit vonnis Afl. 333, per maand aan gebruiksvergoeding aan Eiseres zal betalen zolang het gebruik voortduurt;

veroordeelt Gedaagde om binnen vijf jaar dagen na betekening van dit vonnis Paradera [adres] te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en zaken tenzij deze zaken van Eiseres zijn, en de sleutels af te geven aan Eiseres;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 22 juni 2016 in aanwezigheid van de griffier.