Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:421

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
14-06-2016
Datum publicatie
27-06-2016
Zaaknummer
EJ nr. 2483 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming bewindvoerder ex artikel 1:409 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Jurisprudentie Erfrecht 2016/28
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 14 juni 2016

Behorend bij EJ nr. 2483 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[X],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

procederend in persoon.

Belanghebbende:

[Y],

geen bekende woon- of verblijfplaats.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 27 oktober 2015,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 3 mei 2016,

waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekster in persoon. De belanghebbende heeft, hoewel behoorlijk te zijn opgeroepen, geen verweerschrift ingediend en is ook niet ter zitting verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Tot de nalatenschap van wijlen [Z] geboren op [datum] 1902 en overleden op [datum] 1973 in Aruba, behoort een perceel eigendomsgrond, groot 245 m2, gelegen aan de [adres] te Aruba, kadastraal bekend als [afdeling] Afdeling, Sectie [sectie], nummer [nummer], met woonhuis, plaatselijk bekend als [adres] (hierna: het registergoed).

2.2

Eén van de erfgenamen, de heer [A] is in de algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest met mevrouw [Y] (hierna: [Y]). [Y] is op [datum] 1994 vertrokken naar de Verenigde Staten van Amerika. [Y] is door haar huwelijk medegerechtigd geraakt in voornoemde nalatenschap.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe om het aan mevrouw [Y] toegekomen aandeel in voormeld registergoed onder bewind te stellen en verzoekster als bewindvoerder te benoemen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het gerecht overweegt, gelet op de inhoud van het verzoekschrift, de oproepingen van [Y] in het openbaar en haar afwezigheid ter zitting, dat voldoende aannemelijk is geworden dat [Y] afwezig is in de zin van art. 1:409 lid 1 BW en dat de noodzaak bestaat om haar te doen vertegenwoordigen in verband met de verkoop van het registergoed.

4.2

Een en ander betekent dat overeenkomstig art. 1:409 lid 1 BW verzoekster als bewindvoerder zal worden benoemd ten einde het bewind over het aandeel van de [Y] in bedoelde nalatenschap te voeren.

5 BESLISSING

Het gerecht:

benoemt [X], geboren op [datum] 1961 in Aruba, tot bewindvoerder ten einde het bewind over het aandeel van [Y] in de nalatenschap van wijlen [Z], geboren op [datum] 1902 en overleden op [datum] 1973 in Aruba, te voeren.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 14 juni 2016 door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.