Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:403

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-06-2016
Datum publicatie
22-06-2016
Zaaknummer
A.R. 410 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, verdeling nalatenschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 8 juni 2016

Behorend bij A.R. 410 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[naam],

te Aruba,

hierna ook te noemen: E*,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg,

tegen:

[naam],

te Aruba,

hierna ook te noemen: G*,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 27 januari 2016;

- de akte van 23 maart 2016 zijdens E*;

- de akte niet-dienen zijdens G*.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Bij tussenvonnis heeft het gerecht partijen erop gewezen dat in een procedure tot verdeling geen ruimte is voor een oordeel over de persoonlijke verhouding tussen de betrokken erfgenamen. Het geschil beperkt zich in essentie tot een zakelijke verdeling van vermogen van de erflater.

2.2

Het gerecht heeft E* in de gelegenheid gesteld concreet aan te geven welk bestanddeel aan welke erfgenaam moet worden toebedeeld en wat de waarde van het desbetreffende bestanddeel is. Voor zover een bestanddeel niet wordt toebedeeld aan een erfgenaam heeft het gerecht in het vooruitzicht gesteld dat openbare verkoop zal volgen.

2.3

Door E* is, met instemming van een aantal andere erfgenamen, een voorstel gedaan voor verdeling. Dat voorstel zal het gerecht volgen nu geen van de erfgenamen zich daartegen – in dit geding kenbaar – heeft verzet. Het voorstel stuit ook ambtshalve niet op bedenkingen zijdens het gerecht. Daarbij tekent het gerecht aan, dat als die zaken uit de inboedel die niemand wil hebben (ook) aan [naam 1] worden toebedeeld zonder verrekening van enige overbedeling ter zake.
Aan E* zal, conform haar voorstel een vergoeding voor haar werk als executeur-testamentair wordt toegekend, doch alleen over 5% van de huuropbrengsten zoals in het overzicht van E* opgenomen.

Waar hieronder sprake is van een Overbedelingsschuld dient de desbetreffende erfgenaam dat bedrag in de boedel in te brengen.

2.4

OMVANG NALATENSCHAP (waarde in Arubaanse guldens):

Afrekening banktegoed en (boedel)kosten:

Banken eind januari 2016 280.056

Nog te ontvangenhuur 7.350

Salaris executeur -11.967

Erfbelasting -55.000

lnkomstenbelasting -29.780

Erfpacht -4.179

Borggelden -8.910

Boedelkosten Notaris/advocaat (schatting) -20.000

Lopende huren t/m juni 45.550

Per saldo 203.120

Vermogen na aftrek kosten:

Liquide middelen 203.120

[adres 1] 217.500

[adres 2] 232.500

[adres 3] 157.500

[adres 4] 285.000

Contanten 10.100

Sieraden 6.624

Auto taxatie 2.500

Totaal 1.114.844

Aandeel per erfgenaam: 222.969

Verdeling:

[naam 2]:

[adres 5] 285.000

Sieraden 6.624

Overbedelingsschuld -68.655

[naam 1]:

[adres 3] 157.500

Contanten 65.469

[naam 3]:

[adres 2] 232.500

Auto 2.500

Overbedelingsschuld -12.031

[naam 4]:

contanten 222.969

G*:

[adres 1] 217.500

Contanten 5.469

Totaal 1.114.844

2.5

Bij de bepaling dat dit vonnis in de plaats treedt van de rechtshandeling van G* past geen uitvoerbaar bij voorraad verklaring1.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verdeelt de nalatenschap van erflaatster zoals hiervoor onder rechtsoverweging 2.4 is opgenomen;

deelt aan [naam] toe alle inboedelgoederen die de erfgenamen niet toebedeeld willen krijgen zonder verplichting tot betalen van een overbedelingsvergoeding;

brengt de kosten van verdeling ten laste van de nalatenschap met dien verstande dat waar de kosten de som van Afl. 20.000, te boven gaan iedere partij de eigen kosten draagt;

benoemt voor het geval partijen daarover niet overeenkomen, tot notaris te wiens overstaan de verdeling behoort plaats te vinden, notaris mr. T.R. Johnson;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt, voor het geval dat G* niet meewerkt aan de verdeling, dat dit vonnis op voet van het bepaalde in artikel 3:300 BW in de plaatst treedt van een in wettige vorm opgemaakte akte tot verdeling van de nalatenschap en toedeling van de in dit vonnis genoemde goederen.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 8 juni 2016 in aanwezigheid van de griffier.

1 zie Stolker, T&C art. 3:300 BW aantek. 1