Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:387

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-06-2016
Datum publicatie
20-06-2016
Zaaknummer
A.R. 30 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

ontbinding vaststellingsovereenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 1 juni 2016

Behorend bij A.R. 30 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

A.I.S. ARUBA INDUSTRIAL SERVICES N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: AIS,

gemachtigde: de advocaat mr. D.C.A. Crouch,

tegen:

de naamloze vennootschap

LEBLON CONTRACTORS & DEVELOPMENT N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Leblon,

gemachtigde: de advocaat mr. M.B. Boyce.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de akte uitlating producties.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Leblon heeft van AIS machines gehuurd.

2.2

Met betrekking tot de daarmee samenhangende betalingsverplichting hebben partijen een nadere regeling getroffen die als volgt is vastgelegd:
Leblon agreed to pay the total amount of Awg 103.526,39 plus interest.
See breakdown of payment.
The monthly payment will be per month Awg 10,360.50.
Starting on 1st of April 2015, the last payment of the month 11 of the breakdown is Awg 10,193.70.
This loan is of the rental of the machine Excavator 320D & Wheel Loader 924H.
If this plan of payment fail, any additional charges for collection will be on expenses of Leblon Contractors & Development.

2.3

Het overeengekomen betaalschema ziet er als volgt uit:

2.4

Leblon heeft de volgende betalingen gedaan:
10 april 2015 Afl. 10.360,50
14 mei 2015 Afl. 10.360,50
15 juni 2015 Afl. 10.360,50
1 september 2015 Afl. 7.000,00
21 september 2015 Afl. 2.000,00
29 oktober 2015 Afl. 2.000,00.
10 december 2015 Afl. 2.000,00

2.5

Bij brief van 11 november 2015 heeft AIS de vaststellingsovereenkomst, bij gebreke van nakoming, tegen 18 november 2015 ontbonden.
Leblon is de vaststellingsovereenkomst niet (geheel) nagekomen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

AIS vordert verklaring voor recht dat de overeenkomst is ontbonden en na wijziging van eis – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Leblon tot betaling van Afl. 69.717,20, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 november 2015 en Afl.10.000,, met veroordeling van Leblon tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

AIS grondt de vordering erop dat Leblon toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst zodat deze is ontbonden en het verschuldigde, inclusief schadevergoeding wegens gemaakte incassokosten, in een keer opeisbaar is.

3.3

Leblon voert hiertegen verweer, met vordering – uitvoerbaar bij voorraad – tot veroordeling van AIS in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

4 DE BEOORDELING

4.1

Nu Leblon de vaststellingsovereenkomst niet geheel is nagekomen heeft AIS deze terecht per 18 november 2015 ontbonden. Daarmee ontviel ook rechtsgrond aan de overeengekomen rentevergoeding voor zover die op dat moment in de toekomst was gelegen. AIS vordert in plaats daarvan geen schade ter hoogte van de rentevergoeding die zij door de ontbinding mist zodat dat deel van de vordering niet toewijsbaar is.

4.2

AIS dient derhalve inzichtelijk te maken hoeveel, na aftrek van de toen ontvangen betalingen, de hoofdsom per 18 november 2015 bedroeg en hoeveel de toen verschuldigde rente op basis van de blijkens het betalingsoverzicht overeengekomen 18% per jaar beliep. Over het restant is Leblon wettelijke rente verschuldigd. AIS dient deze uit te rekenen tot 10 december 2015 waarna de betaling van die datum in mindering strekt op de dan verschenen rente en daarna (voor zover mogelijk) op de hoofdsom.

4.3

De buitengerechtelijke kosten zullen worden afgewezen. Niet gemotiveerd gesteld is dat deze zijn overeengekomen. Uit het dossier blijkt niet van buitengerechtelijke werkzaamheden die meer omvatten dan hetgeen gebruikelijk onder een proceskostenveroordeling valt.

4.4

Het gerecht zal de zaak naar de rol verwijzen voor akte uitlating. Daarop kan Leblon te zijner tijd uiteraard reageren.

4.5

Het gerecht houdt iedere verdere beslissing aan.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verwijst de zaak naar de rol van 29 juni 2016 voor uitlating zijdens AIS;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 1 juni 2016 in aanwezigheid van de griffier.