Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:366

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-05-2016
Datum publicatie
08-06-2016
Zaaknummer
A.R. 1244 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verkeersongeval. Schuldbekentenis. Reparatiekosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 4 mei 2016

Behorend bij A.R. 1244 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiser,

wonende te Aruba,

eiser, hierna ook te noemen: Eiser

gemachtigde: de advocaat mr. A.F.J. Caster,

tegen:

Gedaagde ,

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

procederende in persoon

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het mondelinge antwoord;

- de akte wijziging van eis;

- de akte verzoek pleidooi;

- pleidooi is bepaald op 22 maart 2016 doch niet gehouden.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 12 juli 2014 zijn partijen betrokken geweest bij een verkeersongeval.

2.2

Op 12 juli 2014 heeft Gedaagde schriftelijk verklaard:

Noord, 12 juli 2014

Ik, Gedaagde, verklaar hierbij dat ik de reparatiekosten van de Toyota [model] A-[kentekennummer] die ik op 12 juli 2014 te […] had veroorzaakt tijdens een aanrijding zal vergoeden binnen 3 maanden.’

Handtekening

M.A.E. Gedaagde’.

2.3

Bij brief van 3 juni 2015 bericht Eiser Gedaagde dat de schade ad AWG 7.253,16 bedraagt en tevens wordt aanspraak gemaakt op 15% incassokosten. Eiser verzoekt Gedaagde om het totaal bedrag ad AWG 8.341,13 binnen 7 dagen over te maken.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiser vordert - na wijziging van eis en bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - eiser gratis admissie te verlenen, voor recht te verklaren dat Gedaagde onrechtmatig jegens Eiser heeft gehandeld, veroordeling van Gedaagde tot betaling van AWG 3.970,00, te vermeerderen met de wettelijke rente en met veroordeling van Gedaagde tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Eiser baseert de vordering op de door Gedaagde getekende schuldbekentenis.

3.3

Gedaagde erkent aansprakelijk te zijn, doch betwist de hoogte van de gevorderde reparatiekosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Tussen partijen is niet in geschil dat Gedaagde aansprakelijk is voor de door Eiser op 12 juli 2014 geleden schade aan zijn auto ten gevolge van een aanrijding tussen partijen.

4.2

Uit de verder niet weersproken schuldbekentenis volgt dat Gedaagde bereid is de reparatiekosten te voldoen. Gedaagde betwist evenwel de hoogte van de pretense reparatiekosten. Naar aanleiding van dit verweer heeft Eiser de vordering aanzienlijk verlaagd en een schriftelijke verklaring van […] overgelegd, waaruit blijkt dat hij de auto van Eiser heeft gerepareerd en dat de totale kosten AWG 3.970,00 bedroegen. Dit bedrag wordt thans gevorderd.

4.3

Nu Gedaagde op de hoogte was van het pleidooi doch niet is verschenen, wordt ervan uitgegaan dat hij zich niet langer verzet tegen de gewijzigde eis, zodat deze zoals verzocht wordt toegewezen. De wettelijke rente wordt toegewezen vanaf de dag van de eiswijziging, nu Eiser de procedure is gestart op basis van een - zo bleek - onjuiste schadeclaim.

4.4

Gedaagde wordt nu hij grotendeels in het ongelijk is gesteld in de kosten van de procedure veroordeeld, gebaseerd op een punt van het liquidatietarief behorende bij het toegewezen bedrag. Aan de aktes ‘ wijziging van eis’ respectievelijk ‘ verzoek pleidooi’ worden geen punten toegekend. Deze proceshandelingen blijven voor rekening van Eiser.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

verleent Eiser gratis admissie;

5.2

veroordeelt Gedaagde tot betaling aan Eiser van een bedrag ad AWG 3.970,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 7 januari 2016 tot de dag der voldoening;

5.3

veroordeelt Gedaagde in de kosten van de procedure aan de zijde van Eiser begroot op AWG 450,00 griffierrecht en AWG 250,00 voor salaris gemachtigde.

5.4

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

5.5

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y. M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 4 mei 2016 in aanwezigheid van de griffier.