Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:355

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
31-05-2016
Datum publicatie
07-06-2016
Zaaknummer
E.J. 2847 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

arbeidsrecht, afrekening salaris

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1618
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 31 mei 2016

Behorend bij E.J. 2847 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[naam],

te Aruba,

hierna ook te noemen: E*,

gemachtigde: de advocaat mr. G. de Hoogd,

tegen:

de naamloze vennootschap

NOTARISKANTOOR MR. R.E. YARZAGARAY N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Notariskantoor Yarzagaray,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- het verweerschrift;

- de behandeling ter zitting van 6 oktober 2015 en de daarvan gemaakte aantekeningen;

- de voortgezette behandeling ter zitting van 19 april 2016 en de daarvan gemaakte aantekeningen.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Tussen partijen heeft een arbeidsverhouding bestaan.

2.2

Bij beschikking van 14 oktober 2014 is de arbeidsovereenkomst door het gerecht per 1 november 2014 ontbonden onder toekenning een vergoeding van Afl. 136.437,86 (bruto).

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

E* verzoekt – uitvoerbaar bij voorraad –veroordeling van Notariskantoor Yarzagaray tot betaling van Afl. 138.631,, te vermeerderen met de wettelijke verhoging, met veroordeling van Notariskantoor Yarzagaray tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

E* grondt het verzoek erop dat haar nog niet al het haar toekomende loon is betaald.

3.3

Notariskantoor Yarzagaray voert hiertegen verweer, met verzoek– uitvoerbaar bij voorraad – tot veroordeling van E* in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Partijen hebben getracht de zaak te regelen maar zijn daarin uiteindelijk niet geheel geslaagd. Reden waarom de behandeling ter zitting van 19 april 2016 is heropend. Partijen zijn ook toen niet tot een alomvattend akkoord gekomen.

4.2

E* maakt in het kader van de afwikkeling van de arbeidsverhouding aanspraak op de volgende bedragen:
a) Afl. 50.620, bonus over 2014;
b) Afl. 18.379, vergoeding van 23,5 opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen,
c) Afl. 32.346, cessantia,
d) Afl. 8.972, vakantiegeld (23 dagen),
e) Afl. 6.097, kosten vliegticket terug naar Nederland,
f) Afl. 19.070, kosten verhuizing naar Nederland
g) Afl. 3.147, ingehouden belasting over loon in natura.

4.3

De bonusaanspraak van E* is gebaseerd op afspraken die partijen daaromtrent hebben gemaakt in aanvullende arbeidsovereenkomsten van december 2006 en augustus 2008. In die overeenkomsten staat niks geregeld over 2014. Niettemin erkent Notariskantoor Yarzagaray dat E* recht heeft op een bonus over de omzet in het deel van 2014 waarin E* voor Notariskantoor Yarzagaray heeft gewerkt. Door E* wordt niet toegelicht en met stukken onderbouwd waarom haar aanspraak op een bonus over het relevante deel van 2014 Afl. 50.620, zou moeten bedragen. Dat de ontbindingsrechter voor het becijferen van de redelijke vergoeding is uitgegaan van een gemiddelde bonus van Afl. 5.062, per maand is niet in doorslaggevende mate relevant voor de aanspraak op bonus over het desbetreffende gedeelte van 2014. Een bedrag van Afl. 7.413,54 is als onweersproken toewijsbaar.

4.4

Partijen zijn het erover eens dat E* nog recht heeft op 23,5 vakantiedag. Dat moet nu vergoed worden. E* becijfert dat over een “gekapitaliseerd” brutomaandsalaris van Afl. 15.642,. Met Notariskantoor Yarzagaray is het gerecht van oordeel dat de waarde van de vakantiedagen dient te worden becijferd over het basissalaris van E*. Niet betwist is dat dit een som van Afl. 9.339,62 oplevert.

4.5

Met het recht op cessantia wordt doorgaans rekening gehouden bij het bepalen van de billijke ontbindingsvergoeding. Niet gebleken is dat in dit geval daarvan geen sprake is geweest. De vordering wordt daarom afgewezen.

4.6

Door Notariskantoor Yarzagaray wordt niet gemotiveerd weersproken dat E* recht heeft op vakantiegeld. Notariskantoor Yarzagaray berekent dat op 6 maanden. E* op 6 maanden en 23 dagen. Dat laatste is juist. Het hiermee gemoeide bedrag is door Notariskantoor Yarzagaray niet weersproken zodat Afl. 8.972, voor vergoeding in aanmerking komt.

4.7

Artikel 8 van de arbeidsovereenkomst bepaalt:
Werkgever zal alle verhuiskosten voor werknemer geheel vergoeden, d.w.z. inpakken, verschepen en uitpakken door een erkend verhuizer van de gehele boedel tot een maximum van een 20-voet container. Indien sprake is van opslag van de inboedel op Aruba, daar definitieve huisvesting nog niet is geregeld, komen ook deze kosten voor rekening van de werkgever. Door werkgever wordt het vliegticket voor werknemer bij aanvang dienstverband naar Aruba betaald. Tevens wordt door werkgever het vliegticket bij het einde van het dienstverband van Aruba naar Nederland betaald.

4.8

Uit de tekst van dit artikel blijkt dat E* slechts recht heeft op vergoeding van haar eigen vliegticket terug naar Nederland. Niet voldoende gemotiveerd gesteld is waarom Notariskantoor Yarzagaray ook de tickets van haar familie moet betalen en de overige verhuiskosten. Uit de tekst, en dan met name de verwijzing naar de opslagkosten bij verhuizing naar Aruba voor het geval op dat moment nog geen definitieve beschikbaar is, blijkt dat dit soort kosten alleen vergoed worden voor het traject Nederland-Aruba en niet andersom. Dat ligt ook niet voor de hand want niet blijkt dat E* voor enige tijd uitgezonden was en het bij voorbaat vaststond dat zij weer naar Nederland zou repatriëren. Verder hebben partijen ook niet relevant geacht aan wie eventueel moest worden toegerekend dat E* weer terug naar Nederland zou gaan. Dan ligt eens te minder voor de hand dat de werkgever bij het sluiten van de overeenkomst meer toezegt dan een enkel retourticket.
Bij gebrek aan duidelijke aanwijzing van het tegendeel gaat het gerecht ervan uit dat de toezegging zich beperkt tot het goedkoopste ticket enkele reis (economy class/coach met een minimum aantal tussenstops).
Gesteld noch gebleken is op grond waarvan partijen over en weer iets anders van elkaar moesten begrijpen en mochten verwachten.

4.9

Niet duidelijk is hoe duur het ticket van E* is geweest nu daaromtrent geen informatie is verschaft. De vordering is prematuur.

4.10

Niet gemotiveerd gesteld is waarom Notariskantoor Yarzagaray als werkgever voor de belasting(schade) van in natura uitgekeerd loon verantwoordelijk is. Dit deel van de vordering wordt afgewezen.

4.11

Het gerecht zal de wettelijke verhoging, conform vast beleid van het gemeenschappelijk hof, matigen tot 10%.

4.12

Nu beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

veroordeelt Notariskantoor Yarzagaray tot betaling aan E* van een bedrag van Afl. 25.725,16, te vermeerderen met 10% verhoging;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 31 mei 2016 in aanwezigheid van de griffier.