Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:344

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-05-2016
Datum publicatie
03-06-2016
Zaaknummer
A.R. 3109 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag op staande voet. Verkapt hoger beroep.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1555
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 25 mei 2016

Behorend bij A.R. 3109 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

DIVI ARUBA SALES CONSULTANTS N.V.,

gevestigd te Aruba,

eiseres, hierna ook te noemen: Divi,

gemachtigde: de advocaat mr. M.L.J.J.P. Willems,

tegen:

Gedaagde ,

te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: Gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr. S.O.R.G. Faarup.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Bij beschikking van 9 oktober 2012 heeft het gerecht in eerste aanleg van Aruba het ontslag op staande voet van 5 augustus 2011 vernietigd, Divi veroordeeld het gebruikelijke loon van Gedaagde vanaf 5 augustus 2011 door te betalen en haar per 1 november 2012 wederom te werk te stellen in haar eigen functie.

2.2

Gedaagde heeft het dienstverband per 1 november 2012 opgezegd.

2.3

Op 16 juli 2013 heeft Divi aan Gedaagde een bedrag ad Afl. 33.026,21 betaald.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Divi vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Gedaagde te veroordelen om aan Divi te betalen een bedrag gelijk aan het netto inkomen dat zij heeft genoten in de periode van 5 augustus 2011 tot 1 november 2012, een en ander zoals is komen vast te staan naar aanleiding van de aan Gedaagde bevolen overlegging van de benodigde documentatie daaromtrent.

3.2

Aan deze vordering legt Divi het volgende ten grondslag.

Gedaagde heeft misbruik gemaakt van haar recht cq handelt onrechtmatig door de beschikking van 9 oktober 2012 te executeren, omdat zij gedurende 12 maanden inkomen heeft ontvangen.

3.3

Gedaagde voert gemotiveerd verweer, dat bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

4.1

Aan de orde is de vraag of Gedaagde iets verschuldigd is aan Divi, nadat Divi voldaan heeft aan een beschikking van dit gerecht die in kracht van gewijsde is. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Hiertoe wordt als volgt overwogen.

4.2

Divi heeft Gedaagde - zo bleek achteraf - op 5 augustus 2011 ten onrechte op staande voet ontslagen, ten gevolge waarvan Gedaagde van de een op de andere dag geen inkomen meer had. Gedaagde heeft tijdig de nietigheid ingeroepen en zich beschikbaar gesteld voor de bedongen arbeid. Om haar moverende redenen heeft Divi van dit aanbod geen gebruik gemaakt. Van een werknemer die op staande voet is ontslagen kan redelijkerwijs niet verwacht worden dat hij thuis blijft zitten totdat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan. Hij zal er immers alles aan moeten doen om inkomen te genereren, teneinde zijn vaste lasten en in het levensonderhoud van hemzelf en/of zijn gezin te voorzien. Het enkele feit dat Gedaagde hierin is geslaagd is en ander werk heeft gevonden is op zich zelf geen grond om de loonvordering te matigen. Hiervoor moet vast staan dat toewijzing van het volledige loon voor Divi tot een onaanvaardbaar resultaat zou leiden. Divi heeft Gedaagde een bedrag van Afl. 33.026,21 betaald. Dit bedrag is niet dusdanig groot, dat Divi hierdoor in financiële problemen is geraakt. Daarmee is, behoudens niet gestelde omstandigheden, geen sprake van een onaanvaardbaar resultaat. Alleen al om deze reden is het gevorderde niet toewijsbaar.

4.3

Echter ook op formele gronden is het gevorderde niet toewijsbaar.

Divi heeft ervoor gekozen om Gedaagde op staande voet te ontslaan, om haar eigen schade niet te beperken door voorwaardelijke ontbinding te verzoeken, niet in appel te gaan van de beschikking van 9 oktober 2012 noch heeft zij om een herstelbeschikking gevraagd. Voor zo ver Divi van mening dat Gedaagde bedrog heeft gepleegd tijdens de procedure in eerste aanleg, dan wel belangrijke informatie heeft achtergehouden, stond ook nog de weg van herroeping open (artikelen 382-389 WvRv). Het gerecht vermag dan ook niet in te zien waarom Gedaagde misbruik van recht maakte cq onrechtmatig handelde, door de in kracht van gewijsde beschikking te executeren. Voor zover Divi die mening wel was toegedaan, had zij bovendien een executie kort geding aanhangig kunnen maken. Ook dit heeft zij nagelaten. Aldus heeft het er veel van weg dat Divi thans tracht haar verzuimen te herstellen. Hiervoor is evenwel geen plaats, zodat de vordering ook om deze formele reden wordt afgewezen.

4.4

Divi wordt nu zij in het ongelijk is gesteld in de kosten van de procedure veroordeeld.

5 DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

5.1

wijst het gevorderde af;

5.2

veroordeelt Divi in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Gedaagde worden begroot op Afl. 1.800,00 aan salaris van de gemachtigde;

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 25 mei 2016 in aanwezigheid van de griffier.