Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:325

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-05-2016
Datum publicatie
17-05-2016
Zaaknummer
A.R. 1029 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Leenovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 11 mei 2016

Behorend bij A.R. 1029 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

DUO DER NEDERLANDEN, MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, DIENST UITVOERING ONDERWIJS,

zetelend in Nederland,

EISERES, hierna ook te noemen: DUO,

gemachtigde: de advocaat mr. M.W.A. van der Gulik,

tegen:

Gedaagde ,

wonende in Aruba te [adres],

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: Gedaagde,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit de navolgende processtukken/proceshandelingen:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 18 mei 2015;

- de conclusie van antwoord met producties van 7 oktober 2015;

- de conclusie van repliek van 13 januari 2016;

- de akte van niet dienen die op 10 februari 2016 op verzoek van DUO tegen Gedaagde is verleend.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Tussen DUO en Gedaagde is een leenovereenkomst gesloten.

2.2

Gedaagde is tekort geschoten in de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

DUO vordert – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Gedaagde tot betaling van € 459,69 zijnde de hoofdsom ad € 379,87, althans de tegenwaarde in Arubaanse courant, vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten en de rente verschenen tot en met 8 april 2015, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 379,87 vanaf 9 april 2015 en met veroordeling van Gedaagde tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Gedaagde voert aan dat de vordering dient afgewezen te worden omdat ze bezig was een betalingsregeling te treffen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verweer van Gedaagde is ondeugdelijk. Pogingen om tot een betalingsregeling te komen staan in de opeisbaarheid van de vordering niet in de weg.

4.2

Gedaagde heeft de vordering niet betwist zodat de vordering op grond van de wet voor toewijzing in aanmerking zal komen.

4.3

Als de in het ongelijk te stellen partij zal Gedaagde de proceskosten van DUO moeten vergoeden, welke tot op heden zijn begroot op Afl. 120,- aan griffierecht, Afl. 223,45 aan explootkosten en Afl. 500,- aan salaris van de gemachtigde (2 punt van liquidatietarief 2, ad Afl. 250,- per punt), zijnde in totaal Afl. 843,45.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

veroordeelt Gedaagde om tegen kwijting te betalen aan DUO € 459,69 zijnde de hoofdsom ad € 379,87, althans de tegenwaarde in Arubaanse courant tegen de koers geldende op de dag van betaling, vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten en de rente verschenen tot en met 8 april 2015, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 379,87 vanaf 9 april 2015,

veroordeelt Gedaagde in de kosten van de procedure die tot de datum van uitspraak aan de kant van DUO worden begroot op Afl. 843,45,

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Schendel, rechter, en werd uitgesproken door mr. Y.M. Vanwersch, ter openbare terechtzitting van woensdag 11 mei 2016 in aanwezigheid van de griffier.