Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:319

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-05-2016
Datum publicatie
17-05-2016
Zaaknummer
A.R. 1158 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geldleningsovereenkomst. Tekortkoming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 11 mei 2016

Behorend bij A.R. 1158 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiseres, wonende in Aruba,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

Gedaagde, wonende in Aruba,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend ter griffie op 28 mei 2015;

  • -

    Het mondelinge antwoord van Gedaagde d.d. 7 oktober 2015 met producties;

  • -

    de conclusie van repliek met bewijsstukken;

  • -

    de ter rolzitting van 10 februari 2016 tegen Gedaagde verleende akte van niet dienen van dupliek.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis, dat nader bepaald is op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

Tussen partijen is, voor zover hier van belang, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken, komen vast te staan dat zij een geldleningsovereenkomst hebben gesloten.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres vordert bij vonnis - uitvoerbaar bij voorraad - Gedaagde te veroordelen tot betaling van Afl. 6.900,--, te vermeerderen met de wettelijke rente gerekend vanaf de dag der verzoekschrift tot aan de dag der algehele voldoening, kosten rechtens.

3.2

Eiseres grondt de vordering erop dat Gedaagde tekortgeschoten is in de nakoming van de uit de overeenkomst van geldlening voortvloeiende betalingsverplichting.

3.3

Gedaagde voert hiertegen verweer inhoudende dat de schuld al is betaald.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verweer van Gedaagde is door Eiseres bij conclusie van repliek gemotiveerd weersproken en met producties onderbouwd. Daarbij is toegelicht dat de door Gedaagde bedoelde betaling een andere geldleningsovereenkomst betreft (op naam van een derde), dan thans in onderhavige procedure aan de orde. Door de door Eiseres overgelegde producties wordt dit bevestigd. Gedaagde heeft niet gedupliceerd, wat met zich meebrengt dat hetgeen door Eiseres bij conclusie van repliek is gesteld, voor juist moet worden gehouden.

4.2

Het vorenstaande brengt mee dat het in hoofdsom door Eiseres gevorderde dat op de wet is gegrond, zal worden toegewezen. Hetzelfde geldt met betrekking tot de over de hoofdsom gevorderde wettelijke rente en de ingangsdatum daarvan, alsmede de vordering terzake de invorderingskosten.

4.3

Gedaagde wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

- veroordeelt Gedaagde om tegen kwijting aan Eiseres te betalen het bedrag van Afl. 6.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente gerekend vanaf de dag der verzoekschrift tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede te vermeerderen met Afl. 900,-- aan invorderingskosten;

- veroordeelt Gedaagde in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Eiseres worden begroot op Afl. 450,-- aan griffierecht, Afl. 196,80 aan explootkosten en Afl. 400, aan salaris van de gemachtigde;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Schendel rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 11 mei 2016 in aanwezigheid van de griffier.