Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:296

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-04-2016
Datum publicatie
03-05-2016
Zaaknummer
A.R. no. 1957 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, Huurachterstand, ontruiming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 20 april 2016

Behorend bij A.R. no. 1957 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

de stichting

FUNDACION CAS PA COMUNIDAD ARUBANO,

gevestigd in Aruba,

EISERES, hierna ook te noemen: FCCA,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

Gedaagde 1, en

Gedaagde 2,

beiden wonende in Aruba, Adres,

GEDAAGDEN, hierna ook te noemen: Gedaagden ,

procederende in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 2 september 2015;

- de conclusie van antwoord van 7 oktober 2015;

- de conclusie van repliek van 13 januari 2016;

- de akte niet dienen zijdens Gedaagden van 9 maart 2016.

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Tussen FCCA en Gedaagden is een huurovereenkomst gesloten.

2.2

Gedaagden is tekort geschoten in de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

FCCA vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- de tussen partijen gesloten huurovereenkomst ontbindt, althans voor recht verklaart dat die huurovereenkomst is ontbonden;

- Gedaagden veroordeeld om het door hem van FCCA gehuurde, te weten het in Aruba te Adres gelegen pand binnen één maand na dit vonnis te ontruimen met alle personen en goederen die zich aldaar van zijnentwege bevinden;

- Gedaagden hoofdelijk, des dat hetgeen de een heeft betaald de ander doet bevrijden, veroordeelt om aan FCCA te betalen Afl. 10.300,95 aan achterstallige huur te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 1 september 2015 tot aan de algehele voldoening, alsmede te vermeerderen met Afl. 840,-- per maand voor iedere maand dat Gedaagden het gehuurde niet heeft ontruimd;

- Gedaagden veroordeelt in de proceskosten.

3.2

Gedaagden heeft de huurachterstand erkend en gesteld dat ze een betalingsregeling heeft getroffen met FCCA.

4 DE BEOORDELING

4.1

FCCA heeft bij conclusie van repliek gemotiveerd betwist dat Gedaagden zich aan de betalingsregeling heeft gehouden. Gedaagden heeft, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, deze stelling niet verder weersproken. De vorderingen zijn opeisbaar en zullen worden toegewezen.

4.2

Gedaagden zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van FCCA. Tot aan deze uitspraak worden die kosten begroot op Afl. 1.650 aan griffierecht, Afl. 397,44 aan explootkosten en Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 4, ad Afl. 750,-- per punt), zijnde in totaal Afl. 3.547,44.

5 DE BESLISSING

Het Gerecht:

ontbindt de tussen partijen gesloten huurovereenkomst per heden;

beveelt Gedaagden om het gehuurde binnen twee weken na betekening van dit vonnis te ontruimen met alle personen en goederen die zich aldaar van zijnentwege bevinden;

veroordeelt Gedaagden, des dat de een betalende, de ander zal zijn bevrijd, om aan FCCA te betalen Afl. 10.300,95 aan achterstallige huur te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 2 september 2015 tot aan de algehele voldoening, alsmede te vermeerderen met Afl. 840,-- per maand voor iedere maand dat Gedaagden het gehuurde niet heeft ontruimd;

veroordeelt Gedaagden in de kosten van de procedure die tot de datum van uitspraak aan de kant van FCCA worden begroot op Afl. 3.547,44,

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 20 april 2016 in aanwezigheid van de griffier.