Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:277

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-04-2016
Datum publicatie
02-05-2016
Zaaknummer
A.R. 1737 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gerechtvaardigd vertrouwen. Pensioenuitkering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1247
PJ 2016/95
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 13 april 2016

Behorend bij A.R. 1737 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

EISERES,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. J.M.R.F. Scheper,

tegen:

de naamloze vennootschap

FATUM LIFE ARUBA N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Fatum,

gemachtigde: de advocaat mr. M.R. Hammoud

en

de stichting

STICHTING ZIEKENVERPLEGING ARUBA,

te Aruba,

hierna ook te noemen: SZA,

gemachtigde: de advocaat mr. J.L. Peterson.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord van Fatum;

- de conclusie van antwoord van SZA;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek van Fatum;

- de conclusie van dupliek van SZA;

- de akte uitlating producties zijdens Eiseres.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Eiseres heeft van 1969 tot 1994 als werknemer deel genomen aan een bedrijfspensioen dat werd ondergebracht bij Nationale Nederlanden, de rechtsvoorgangster van Fatum. Vanaf 1994 tot 2001 heeft Eiseres, zij was toen niet meer in dienst van de pensioenverzekeringnemer, op vrijwillig basis deelgenomen. Aan de mogelijkheid van vrijwillige deelname is op 1 januari 2001 een einde gekomen.

2.2

In 1995 heeft Eiseres een verzekeringsopgave gehad van Nationale Nederlanden die hieronder is opgenomen.

2.3

Per 1 februari 2014 maakt Eiseres aanspraak op uitkering van pensioen ter hoogte van minstens Afl. 16.076, per jaar, conform bovenstaande verzekeringsopgave.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres vordert veroordeling van Fatum c.s. tot betaling van Afl. 16.076, per jaar vanaf 1 februari 2014, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van Fatum c.s. tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Eiseres grondt de vordering erop dat zij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat haar een pensioenuitkering conform de verzekeringsopgave toekwam.

3.3

Fatum c.s. voeren hiertegen verweer, met vordering – uitvoerbaar bij voorraad voor zover het Fatum betreft – tot veroordeling van Eiseres in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

De vordering zal worden afgewezen. Zoals door Fatum uiteengezet gaat de verzekeringsopgave – zoals overigens gebruikelijk – ervan uit dat tot pensioendatum (1 februari 2014) onder dezelfde voorwaarden door de verzekerde pensioen zal worden opgebouwd. De pensioenopbouw van Eiseres is echter per 1 januari 2001 gestopt.

4.2

Aan de enkele ontvangst van de verzekeringsopgave gedateerd 23 november 1995 kan Eiseres niet het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat haar pensioenopbouw op die datum al tot een jaarlijkse uitkering van Afl. 16.076, zou leiden na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

4.3

De vordering ten aanzien beide gedaagden stuit daarop al af zodat over de overige geschilpunten niet hoef te worden geoordeeld.

4.4

Als de in het ongelijk te stellen partij zal Eiseres de proceskosten van Fatum c.s. moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Eiseres in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Fatum worden begroot op Afl. 1.500, aan salaris van de gemachtigde en aan de kant van SZA op Afl. 1.500, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen ten gunste van Fatum in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 13 april 2016 in aanwezigheid van de griffier.